SCIOn kehityshistoria

scio14.png

Vuonna 1982 Tohtori Nelson kirjoitti kaikkien aikojen ensimmäisen tutkimuksen kvanttibiologiasta ja hän teki perustavanlaatuisen tieteellisen työn, joka koski Quantum XRROID-järjestelmää.

Vuonna 1985 kehitetty ja FDA:n (Food and Drug Administration, USA:n elintarvike ja lääkevirasto) vuonna 1989 rekisteröimä elektrofysiologinen feedback XRROID tuli markkinoille. Jatkuva kehitystyö on parantanut sen toimintaa ja siitä on kirjoitettu yli sata lääketieteellistä artikkelia, jotka on julkaistu lääketieteen tekniikkaa käsittelevissä julkaisuissa.

Nyt EPFX-tekniikka on rekisteröity useimmissa maailman maissa ja se kehittyy nopeasti edelleen. Kymmeniä tuhansia laitteita on myyty maailmanlaajuisesti ja tulokset ovat hämmästyttäviä.

Nyt Scio, joksi sitä nykyään kutsutaan, tarjoaa hienoimman energialääketieteellisen menetelmän ja siinä on maailman laajin lääketieteellinen ohjelmisto.

SCIO on turvallinen ja tehokas Bio-palaute/biofeedback-laite, joka stimuloi  kehon itseparantavaa kapasiteettia stressin havaitsemiseksi ja vähentämiseksi. Se on erittäin herkkä ja reagoi asiakkaan muuttuviin arvoihin. Istunnon aikana laite lähettää  ja vastaanottaa jatkuvasti signaaleja ja siten seuraa, arvioi ja säätää hoitoa sen mukaisesti.

Siksi SCIO voi antaa vain niin paljon korjausta kuin asiakkaan keho sallii; tämä antaa  erityisen hoidon, keston ja intensiteetin, joka on ainutlaatuinen oman kehon vaatimusten mukainen.

Quantum_physiscs.png