Henkimaailman ystävät      Omaiset ja ystävät     Humanoidit       Vierailijaistuntoja

Kanavoitua

                                                            kirjapieni.jpg

                                                            Kohti uutta aikaa

                                                            -Kanavoitu kirja

                                                                Lue lisää     

 

      Kanavointi ei ole tämän ajan keksintö. Raamattunnekin on alun perin suurimmaksi osaksi kanavoitu, vaikka monet tahot ovat sitä jälkeenpäin muokanneet mieleisekseen.

 

      Henki on puhunut monille profeetoille. Tämä sama totuuden välitystehtävä jatkuu yhä, vaikkakin se on helpompaa uuden ajan energian vaikutuksesta: hengen ei tarvitse ottaa kanavaa haltuunsa eikä kanavan tarvitse vaipua transsitilaan.

 

      Teidän ajan henkinen sanoma välittyy kanavien kautta. Jumalan henki astuu maailmaan uuden ihmisen kautta, tieto välittyy ja päivittyy aikaanne vastaavaksi juuri kanavien välityksellä.

 

      Näissä kanavointitilaisuuksissa meitä on hyvin monta. Joukkomme koostuu oppaista, mekaanikoista sekä korkeimman galaktisen valoenergian lähettiläistä, jotka kuuluvat suurimpiin enkeliluokkiin. Uuden ajan energia mahdollistaa sen, että teille kaikille annetaan tilaisuus vastaanottaa tämä korkeamman taajuuden energiavärähtely. Olette kaikki kuin Jumalan instrumentteja, joita hänen henkensä soittaa. Se, miten kauniisti sävel soi, riippuu instrumentista - teidän ihmisten tapauksessa - mille taajuudelle se on viritetty. Se, miten puhtaasti te kukin ilmennätte totuutta, riippuu instrumenttinne virityksestä.

 

      Muistakaa tämä, kun luette kanavoituja tekstejä. Jotkut pystyvät siis kanavoimaan totuutta puhtaammin kuin toiset. Poimikaa intuitionne avulla näistä teksteistä sellaiset asiat, jotka teitä eniten koskettavat. Neuvomme teitä lukemaan paljon ja hankkimaan tietoa eri lähteistä. Muodostakaa sen perusteella oma henkilökohtainen käsityksenne totuudesta, sillä sokea uskominen ilman omaa sisäistä tutkiskelua johtaa harhaan.

 

      Elätte nyt sellaista aikaa, jolloin tiedon on oltava tarkkaa ja asianmukaisesti ilmaistua. Kanavan on hallittava sen alan terminologia, jota haluamme maailmaanne välittää. Silloin voimme antaa täysin uudenlaista tietoa, joka edistää tieteenne kehitystä ja luo sellaiset olosuhteet, että tiedon käsittäminen voi olla astinlautana suuriin elämäänne helpottaviin keksintöihin.

      

      Tällainen yhteydenpitomuoto ja nämä tilaisuudet puhuttelevat yhä useampia ja ne keräävät sellaista kuulijakuntaa, joka on valmis vastaanottamaan uuden ajan tietoa.

 

                         Rakkaudella

 

                        Gabriel-enkelikunnan edustajat 

                             

                                               *******

                                                                   

 

             Henkimaailman ystävät     Omaiset ja ystävät     Humanoidit    Vierailijaistuntoja