Vierailijaistuntoja

 

 

21.5.2007

      Rakkaat ystävät, toivotamme vieraanne tervetulleiksi.

      Kuten alussa mainitsitte, sattumaa ei ole. Olette kehittyneet sieluina monien fyysisten elämien kokemusten kautta ja saavuttaneet tason, jolloin syntyy voimakas halu kohti jalompaa, pyhempää, korkeampaa: halu olla avuksi kanssaihmisille ja koko ihmiskunnalle, halu toimia kaiken elollisen hyväksi. Olette tässä elämässä tutustuneet toisiinne uudelleen, tulleet yhteen kannustamaan toinen toistanne eteenpäin ja ylöspäin.

       Teillä on aavistus siitä, että nykyinen elämänmenonne maassa on tulossa tiensä päähän. Muutos on jossakin määrin väkivaltainen – siinä mielessä, että monet instituutiot romahtavat talouden romahduksen mukana. Enemmistön keskuudessa seurauksena on hätä, niiden keskuudessa, jotka ovat perustaneet elämänsä aineelliselle pohjalle, varsinkin rahan pohjalle. Tässä tilanteessa teidän työtänne ja toimianne, teidän astumistanne kuvaan tarvitaan. Saatatte sisimmässänne aavistaakin sen ja tunnette mielihyvää tulevasta tehtävästänne, vaikka se ei helppo olekaan. Toivomme, että tuotte näkemyksiänne esiin omissa tuttavapiireissänne. Puhukaa kuitenkin harkitusti ja asettakaa sananne kunkin sulatuskyvyn mukaan.

      Haluamme vielä lisätä, että älkää antako pelolle sijaa. Mitään pelättävää ei ole, ja muistakaa, että ette koskaan ole yksin. Vaikka ette meitä näekään, teillä on tietoisuus meidän läsnäolostamme. Pyytäkää meiltä rohkaisua ja opastusta, niin te saatte sitä.

      Tiedämme, että teillä on mielessänne asioita, jotka askarruttavat teitä. Voisimme nyt katsoa, mitä meillä olisi niihin sanottavana.

 

      Oppaista yleensä?

      Oppaanne vaihtuvat kehityksenne ja elämäntilanteenne mukaan. Te olette nyt sellaisessa vaiheessa, missä myös oppaiden kohdalla tapahtuu muutoksia. Saatte niitä lisää ja joitakin vaihtuu uusiin. Mikäli paneudutte johonkin tiettyyn auttamisen muotoon, saatte juuri tähän tehtävään erikoistuneen oppaan.

      Kuinka auttavat?

      He eivät voi suoraan puuttua teidän tekemisiinne, mutta he voivat vaikuttaa intuitionne kautta. Olemme korostaneet monissa yhteyksissä intuition kuuntelemisen tärkeyttä. Kun kuuntelette sen hiljaista ääntä ja noudatatte sitä, ette voi joutua harhaan.

 

      Mitä äidille kuuluu? (T)

      Äitisi eli henkisesti rikkaan elämän. Hän muistaa sen hyvillä mielin, koska sai kokea ne asiat ja oppia ne läksyt, joiden vuoksi hän siihen elämään tuli. Hänen läheistensä rakastavat ajatukset tuottavat hänelle suurta iloa. 

 

       E:n ystävästä?

      Hän alkaa selvästikin olla tietoinen uudesta maailmasta, koska pani merkille sinun kysymyksesi. Hän alkaa katsella ympäristöä sillä silmällä, että mihin tarttua ja on onnellinen niistä lämpimistä ajatuksista, joita kohdistat häneen.

      Tuttuja?

      Aivan varmasti on, pian alkaa ottaa selvää.

 

      Ma:n ja Mi:n isä?

      Teidän isänne on vilkkaasti liikkeellä ja hän näyttää olevan mukana jonkinlaisissa rakennussuunnittelupuuhissa. Hän toki muistaa tyttärensä ja on kiinnostunut teidän elämästänne ja pyrkii ajatuksillaan ohjaamaan ja auttamaan teitä silloin, kun on vaikeuksia. Jollakin tasolla teillä on melko kiinteä kontakti häneen.

 

      E:n äiti ja isä?

     Äitisi on tämän tason elämään täysin tottunut asukas. Hän ja isäsi tapaavat myös.

 

      Kaksi veljeä? (E)

      He ovat kaikki ystäviä keskenään ja heillä on myös muita ystäviä, jotka muodostavat ikään kuin suuren perheen. Muistakaa, että rakkaus ei koskaan kuole eivätkä sitä rajoita olemassaolon tasot tai niiden rajat.

 

      Jos kahden ihmisen välillä on rakkautta fyysisessä maailmassa, sitä on henkimaailmassakin. Rakkaus ei katoa, vaikka toinen vaihtaisikin olemassaolonsa tasoa. Se siirtyy elämän ylikin sellaisessa tapauksessa, jossa toisen fyysisen elämän aikana toinen on henkimaailmassa. Rakkaus on silloin ikään kuin koteloituneena ja puhkeaa esiin taas seuraavan tapaamisen yhteydessä joko henkimaailmassa tai fyysisessä maailmassa. Rakkaus on Jumalan ominaispiirre ja siksi kuolematon. 

 

      T:n työtilanne?

      Olet kasvanut siinä määrin, että et koe nykyisen työn antavan enää sitä tyydytyksen tunnetta, joka olisi tarpeen. Tulet kuitenkin tavalla tai toisella selviytymään tasapainoiseen tilanteeseen. Pyydä apua, niin valaisemme tietäsi, jotta pystyt tekemään oikeita valintoja.

 

      Ei:n työpaikan ilmapiiri?

      Kun työyhteisössä joukko ihmisiä joutuu jatkuvasti toimimaan toisin, kuin mihin heidän taipumuksensa ja elämänsuunnitelmansa vaativat, syntyy väistämätta jännitteitä ja koomisiltakin vaikuttavia riitoja. Jos onnistut katselemaan työyhteisöäsi tältä kannalta, ymmärrät paremmin näitä ristiriitoja. Löydät kyllä itsestäsi voimaa silloin, kun sitä todella tarvitset. 

 

      Kiitämme teitä rakkaat ystävät. Olemme kanssanne missä ikinä vaellattekin. Tulemme vielä tapaamaan.

 

      Henkimaailman ystävät.

 

 

 

19.1.2007

Vierailijaistunto

      Toivotamme vieraanne tervetulleiksi. Hän on elämässään tärkeässä kohdassa, ja on jo ottanut askeleen uuteen selkeämpään suuntaan. Toivotamme hänelle voimaa, rohkeutta ja luottamusta.

      Toivoisin jonkinlaista selkeyttä elämääni. (H).

      Teidän kiireinen elämäntapanne on hämärtänyt horisonttinne, ette kunnolla erota tärkeitä asioita joutavista. Sinä olet kuitenkin tajunnut tilanteen ja pyrit nyt avarammille vesille. Kehotamme sinua hiljentymään ja ottamaan tavalla tai toisella etäisyyttä nykytilaan. Siihen on useita keinoja, ja kun kuuntelet sisintäsi, löydät kyllä itsellesi sopivan. Haluamme korostaa uudelleen ja uudelleen sitä, että universaalin lain perusteella emme voi antaa täysin valmiita ratkaisumalleja; veisimme silloin teiltä mahdollisuuden oppia.

      Läheisiä seuraamassa elämääni ? (H).

      Fyysinen elämä on jatkuvaa luopumista, ja lopulta te joudutte luopumaan aineellisesta kehostannekin. Haluamme kuitenkin korostaa, että elämä ei pääty kuolemassa – päinvastoin – se on uuden alku, elämä muuttaa luonnettaan. Silloin tapahtuu sananmukaisesti siirtyminen valoon, uuteen rikkaaseen olemassaoloon. Teidän edellänne valoon menneet läheisenne seuraavat elämäänne fyysisessä maailmassa ja tuntevat teitä kohtaan sitä samaa rakkautta, jota tunsivat eläessään läheisyydessänne. Samoin he tuntevat rakastavat ajatuksenne, he kokeva ne kirkkaina lämmittävinä säteinä. Rakkaus ei kuole koskaan. Nämä läheisenne pyrkivät myös ohjaamaan ja rohkaisemaan teitä vaikuttamalla intuitionne kautta.

 

      Neljä uutta vierasta astui sisään.

 

     Haluamme toivottaa uudet vieraanne tervetulleiksi. Olemme iloisia, että he ovat kanssamme.

      Te ihmiset olette menettäneet luottamuksen, tarkoitamme, että olette kiireisessä elämänmenossanne hajottaneet energianne moneen suuntaan, ettekä enää luota mihinkään. Pyydämme teitä vetäytymään hetkeksi hiljaisuuteen ja tutkimaan sisintänne. Näin toivomme teidän löytävän luottamuksen elämään – että elämä sittenkin kantaa. Mitään ei tapahdu ilman tarkoitusta, vaikka teidän on joskus mahdoton ymmärtää asiayhteyksiä. Ajatelkaa kokemuksianne siltä pohjalta, että olette luoneet elämänne suuntaviivat jo ennen syntymäänne. Mitä raskaampia asioita eteenne tulee, sitä pidemmän askeleen otatte henkisen kokemuksen tiellä.

 

      Mitä V:lle nyt kuuluu?

                  V:lle on näytetty paikkoja.

      Pysähtyneistä kelloista?

      Kautta aikojen te olette saaneet merkkejä siitä, että olemassaolo ei todellakaan pääty kuolemassa. Jotkut sielu haluavat erityisesti tuoda esiin läheisilleen tätä asiaa. Kellon pysähtyminen on eräs tyypillisimpiä merkkejä.

       Kuka pysäytti?

                  Yhteistyöstä on kysymys.

      M ja R? (koiria)

                  Kyllä, tassuttelivat yöllä.

      Mitä usvasta?

                  Olette oikeassa, koira näkee ja vaistoaa henkiolennon läsnäolon, reagoi kuin paikalla olisi jokin fyysinen olento.

      Joku paikalla?

                 Oppaanne ovat teidän ympärillänne ja läheisyydessänne, samoin enkeliolentoja on luonanne. Se, keitä he ovat, riippuu kulloisestakin tilanteesta: mitä koette sisällänne, mitä tunnette ja mitä ajattelette. Kehotamme aina kiittämään heitä, kun tunnette siihen tarvetta. Kun olette tiukassa paikassa, pyytäkää henkimaailman apua, niin tulette saamaan sitä.

 

      Veljen olotila? (H).

      Veljesi on täysin tietoinen uudesta olotilastaan, mutta ei ole vielä vapaa. On lieventäviä asioita. Hän on hyvässä hoivassa.

 

      Mitä vaarista? (He).

      Se on tavallaan heijastusta teidän rakastavista ajatuksistanne. Hän kokee ne suurella lämmöllä ja ne lisäävät hyvinvointia sielutasolla. V oli käymässä.

      Kädenpuristus?

                  Se oli hyvästely.

      Halusiko V vielä lähteä?

                  Kukaan ei lähde vastoin tahtoaan.

      M ja R edelleen vihreillä niityillä?

                  Elävät täyttä koiranelämää. Ovat toki tavanneet.

 

      Voitte nähdä ja kokea, miten koiranne luottaa teihin täydellisesti. Luottakaa te elämään samalla tavalla. Teillä ei ole mitään pelättävää. Tietäkää, että olemme kanssanne. Älkää unohtako kiitosta ja rukousta.

 

 

14.5.2007

      Rakkaat ystävät, toivotamme teidät ja teidän vieraanne tervetulleiksi. Olemme iloisia nähdessämme heidät täällä.

      Jokaisen sielun kehitys on monimutkainen ja pitkä prosessi. Jossakin vaiheessa fyysisten elämien ketjua se alkaa tuntea vetoa jotakin korkeampaa, jotakin pyhää kohti. Huomaamme, että vieraanne ovat elämässään sellaisessa vaiheessa, joka vääjäämättä johtaa yhä nopeampaan henkiseen kasvuun. Kasvun nopeutuminen merkitsee väistämättömiä ristiriitoja suhteessa läheisiin ja ympäristöön sekä niihin odotuksiin ja vaatimuksiin, joita heihin kohdistetaan. Kun sielu on saavuttanut tuon kehitysvaiheen, sitä ei voi enää pysäyttää.

       Olkoon vaikeutenne ja ristiriitanne millaisia hyvänsä, tietäkää, että ette ole yksin. Pyytäkää meidän apuamme, pyytäkää henkimaailman apua ja rukoilkaa.

      Teille on opetettu, että rukous suunnataan Jumalalle. Te voitte tehdä niin, mutta te voitte pyytää myös meitä auttamaan, koska me enkeliolennot toteutamme nämä asiat käytännössä. Me emme voi toimia ellette te pyydä, ja kun pyyntönne tulee sydämestä, kun olette keskittäneet siihen koko tahdonvoimanne, voimme valaista tietänne. Siinä valossa te näette paremmin eteenne sattuvat kivikot, ansat ja rotkot. Universaalin lain mukaan me emme voi antaa teille valmiita vastauksia.

      Tiedämme, että monet asiat askarruttavat mieltänne. Voitte tuoda niitä nyt esiin, niin katsomme, minkälaisia vastauksia meillä on annettavana.

 

      Miten N voi tällä hetkellä?

      N on hyvässä hoidossa. Hän on jossakin määrin tietoinen ympäristöstään, mutta joutuu vielä jonkin aikaa olemaan levossa. Älä kuitenkaan murehdi, sillä mitään Jumalan kostoa tai rangaistusta ei todellakaan ole olemassa. Tämän lepojakson ja hitaan heräämisen tehtävä on totuttaa hänet uuteen ja hänelle yllättävään todellisuuteen. Autat häntä, jos lähetät hänelle myönteisiä ja rakastavia ajatuksia. Olemassaolon tasojen väliset erot eivät ole este ajatusenergialle.

      Pystyykö N näkemään K:n?

      N ei tässä vaiheessa ole kovinkaan tietoinen entisestä elinympäristöstään. Kun tämä nykyinen vaihe päättyy, hän tulee olemaan aktiivinen niin kuin kaikki muutkin siihen maailmaan siirtyneet. Silloin on myös mahdollisuus vierailla entisillä asuinsijoillaan. Silloin sinun ajatuksesi tavoittaa hänet etäisyydestä riippumatta, rakastava ajatus näkyy siinä maailmassa lämmittävän valon loisteena.

      Mitä K:n uni N:sta mahtoi tarkoittaa?

      Tällaisessa tapauksessa poissiirtynyt ei välttämättä ole heti tietoinen siitä, mitä on tapahtunut. Kun te näette unessa poismenneitä, kysymyksessä saattaa todellakin olla tapaaminen henkimaailman tasoilla.

 

      Haluamme käyttää tilaisuutta hyväksemme ja kertoa myös vieraillenne pari sanaa siitä tilanteesta, johon elämäntyylillänne olette kotiplaneettanne saattaneet. Tiedätte ja olette kuulleet puhuttavan ilmastonmuutoksesta. Se ei ole ainut ongelmanne, mutta se on akuutein ja kaipaa välittömiä toimia tullakseen edes jossakin määrin torjutuksi. Tehkää omalla kohdallanne sellaisia päätöksiä ja valintoja, joiden ansiosta kulutatte mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja ja valaiskaa tätä näkökulmaa myös läheisillenne ja ystävillenne.

 

      Maapallonne on joutumassa vakavaan kriisiin. Tehkää kukin se, minkä voitte mullistusten lieventämiseksi. Paine ruohonjuuritasolta päättäjiänne kohtaan on paras ja tehokkain ase.

 

      K:n kavereista?

      Kuolemanpelko istuu teissä syvällä. Teidän kristillisen näkemyksenne mukaan ihminen joutuu kuoltuaan odottamaan viimeistä tuomiota. Kiihkeimpien fundamentalistien mukaan valtaosa tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Toisaalta länsimaisissa yhteiskunnissa kuolema on piilotettu sairaaloiden valkoisten steriilien seinien sisäpuolelle. Te ette enää kohtaa sitä. Kun näin on, entiset ystäväsi eivät kerta kaikkiaan tiedä mitä sanoa. Kokeile sinä tehdä aloite, saatat yllättyä.

      Jumalan kosto?

                  Miten te olette voineetkaan luoda Jumalasta näin pöyristyttävän kuvan.

      K:n paapasta?

      Paappasi on tottunut jo uuteen maailmaan ja tutkii kiinnostuneena ympäristöään. Hän on tietoinen, että N on siellä myös.

      Pääseekö tapaamaan?             

                  Ei vielä.

 

      Mitä M:n äidille ja isälle kuuluu?

      He ovat täysin sopeutuneet uuteen elämään henkimaailmassa. Isäsi on kovin kiinnostunut matkustamisesta, äitisi harrastaa käsintekemistä.

      Tietääkö isä, että pieni T on kastettu hänen mukaansa?

      Voitte olla varmoja, että rakkaanne seuraavat teidän asioitanne ja toki he ovat tietoisia lastenkin syntymisistä.

      Mitä kuuluu sisaren miehille? (M)

      He ovat täysin sopeutuneet uuteen ympäristöön ja harrastavat niitä asioita, joista olivat maassa kiinnostuneita ja sellaisiakin, joita eivät kyenneet maassa olosuhteiden vuoksi harrastamaan. Toinen opiskelee.

      Tietävätkö olevansa paappoja?

                  Tällaiset asiat tiedetään

 

 

      Oma kuolema (K), onko mahdollinen yhdessä N:n kanssa?

      Elämienne aikana muodostatte todella moniulotteisen ja monisyisen ihmissuhteiden verkon. Henkimaailman jakson aikana te voitte tavata kenet hyvänsä, jota kohtaan tunnette vetoa tai läheisyyttä. Jos välillänne on ollut rakkautta fyysisessä maailmassa, sitä on myös henkimaailmassa. Rakkaus ei koskaan katoa tai kuole.

 

      M, samantyyppisiä ihmisiä ja vaikeuksia?

      Jokainen ihminen on jo ennen tänne tuloaan suunnitellut avustavien olentojen tuella elämänsä suuntaviivat. Elämän luonteeseen kuuluu, että määrätyt oppiläksyt käydään läpi. Voi olla vaikea hahmottaa sitä, mikä opetus kulloiseenkin vaikeuteen tai kriisiin liittyy. Jokin tietty tilanne voi toistua niin monta kertaa kuin on tarpeen jonkin asian oppimiseksi. Usein vasta vuosien kuluttua tapahtumista pystytte ymmärtämään, mitä tulitte oppineeksi, ja kun näin käy, tunnette iloa ja tyydytystä.

 

      Kiitämme teitä läsnäolostanne ja toivotamme vieraillenne rauhallista ja tyyntä mieltä ja ennen kaikkea iloa. Sateesta huolimatta nauttikaa keväästä, nauttikaa ja iloitkaa puhkeavien lehtien tuoksusta, iloitkaa lintujen laulusta ja iloitkaa siitä, että te ette ole koskaan yksin.

 

      Ystävänne henkimaailmasta.

 

 

 

5.1.2007

Vierailijaistunto

      Haluamme myös omasta puolestamme toivottaa vieraanne tervetulleiksi. Runoissanne ja lauluissanne kuvailette maailmaanne usein pimeyden laaksoksi tai murheen alhoksi. Me näemme myös iloisia asioita ja sellaisessa iloisessa vaiheessa näemme vieraanne.

 

      Onko vauveli paikalla? Hänen elämäntehtävänsä? (K).

      Aloitatte heti suurista asioista, hymyilemme. Persoonallisuus ja temperamentti määräytyvät geenien perusteella luoden pohjan sielun elämäntehtävälle. Nämä ovat fyysisiä elementtejä. Varsinainen hienosäätö tapahtuu planetaaristen konjunktioiden välityksellä. Yksityiskohtainen horoskooppi avaa teille mahdollisuuden tutustua lapsenne tehtävään. Pystytte näin myös tukemaan häntä paremmin.

      Keitä synnytyksessä?

                  Jospa keskittyisitte.

      Henkimaailman edustajia todistajina?

      Samaan sieluperheeseen kuuluvia rakkaita ystäviä. -Kun joku lähtee pitkälle matkalle, ystävät tulevat saattamaan, ja mukana ovat myös oppaat ja auttajat. Saattajien läsnäolon voi tuntea.

      Mikä on, että pitää juhlistaa? (K).

                  Eikö sitten ole aihetta?

      Miksi molemmilla väsymys?

      Teillä on ollut uskomattoman pimeä syksy ja talvi. Kiinnittäkää huomiota ruokaan. Rankkaa ja paineista aikaa, joten teidän pitää nukkua paljon.

      Korvien lukkoonmeno ja tinnitus - joku puhuu pahaa?

      Fyysinen suojakeino, ei tarvitse ottaa kaikkea vastaan.

      K:n fyysiset oireet?

      Paha olo voi antaa oireita, mielipahaa tai muuta takkua, Pura, ettei jämähdä sisälle, nuku.

      Maapallon energiailmapiiri muuttunut?

      On kaksi tekijää: toinen on valon puute ja toinen se, että tiedotusvälineet ja julkinen sana ovat alkaneet vihdoinkin tuoda esiin niitä tosiasioita, joita tiedemiehenne ovat jo pitkään yrittäneet maailmanne menosta kertoa. Tästä syntyy eräänlainen voimattomuuden tunne. Uskotte – kylläkin virheellisesti – että ette yksittäisinä ihmisinä pysty tekemään mitään. Tarvitaan tyytymättömyyttä, että saada muutos aikaan. Ruohonjuuritason paine.

 

 

 

19.10.2006

Vierailijaistunto

       Toivotamme vieraanne tervetulleiksi. Olemme iloisia, että he ovat täällä.

      Teidän materialistinen läntinen maailmanne on tehnyt kuolemasta päätepisteen. Teitä on myös peloteltu sen jälkeisellä lopullisella tuomiolla. Näin ei ole. Kuolema on portti uuteen monin verroin rikkaampaan elämään. Olette taas hieman lähempänä sitä aikaa, jolloin pystytte saamaan tieteen keinoin varmuuden elämän jatkumisesta. Tätä aikaa odotellessamme rohkaisemme teitä syventymään rajantakaiseen elämään ja tutkimaan sitä.

      Olemme runsain joukoin paikalla, tervehdimme teitä kaikkia. Voitte aloittaa. Jonoa on, joten nimetkää henkilö.

 

      Onko V paikalla?

      On paikalla. Rakkaat terveiset! Täällä on uskomattoman iloista ja onnellista olla.

      Onko V perheensä elämässä mukana?

      Hän käy tervehtimässä teitä ajoittain lohduttaakseen ja kertoakseen teille, että hänellä on kaikki hyvin.

      Miten tunnistaa V:n läsnäolo?

      Emme voi antaa muuta neuvoa, kuin että luottakaa omiin tuntemuksiinne ja intuitioonne hänen läsnäolostaan.

 

      Vauveli?

      Hän tulee ja menee vielä usein, mutta eiköhän me saada kaveri hetkeksi rauhoittumaan.

 

      N?

      Täällä olevilla on yleensä hyvin paljon kerrottavaa teille ruumiissa eläville. Monet haluaisivat saada yhteyden teihin kertoakseen nykyisestä olotilastaan ja siitä, ettei kuolemaa tarvitse pelätä. Surumielisyys saattaa viitata johonkin asiaan, jonka hän olisi halunnut vielä selvittää.

 

      M kävi unessa, onko asiaa?

      M opiskelee rauhallisempaa elämäntyyliä, sillä tietynlainen kiihkeys sotki hieman hänen suunnitelmiaan.

      Setä S?

      Suonissanne virtaa perintönä sellainen temperamenttisuus, jonka tarkoituksena on saada asiat luistamaan ja tapahtumaan. Sitä tarvitaan ajoittain myös siihen, että kykenee olemaan edelläkävijänä isommissa asioissa.

      Kahvintuoksu?

                  Einari-opas.

      Onko muita?

                  Ossi. Nämä ovat nimenneet itsensä K:ta ajatellen.

 

      Mitä Marralle, tuutko iltanuotiolle?

      Uskomatonta mutta totta, ystäväni, täällä sitä ollaan kuin nuoret miehet täysissä sielun voimissa. Kesti aikansa, ennen kuin tällainen jääräpää uskoi totuutta. Voit olla varma, etten jää mistään hinnasta pois. Räiskytän nuotiotanne, joten olkaa pojat valppaina.

 

      L:n vanhemmat, heiltä jokin viesti?

      He voivat hyvin. Hänen äitinsä lepää vielä usein, mutta on jo kuitenkin herännyt tietoisuuteen.

 

      S:n palautuminen?

      Palautuminen todellisuuteen vie useita vuosia, jos henkilö on omaksunut maaelämässään hyvin ahtaan ja rajatun katsantokannan. Mitä vapaammin ja suvaitsevammin hän on ihmisiin ja asioihin suhtautunut, sitä helpompaa on kuolemanjälkeisen todellisuuden hyväksyminen.

      Hänellä oli aavistus siitä todellisuudesta – ja jopa sellaisia kokemuksia, jotka viittasivat siihen, mutta periksiantamattomana miehenä hän sysäsi sellaiset ajatukset mielestään. Todellisuuteen herääminen vei vuosia.

 

      H:lle jotakin henkilökohtaista?

      Veljesi on vielä hieman väsynyt, mutta pyysi kertomaan, että murheet hänen kohtalostaan voi unohtaa, sillä kaikki on nyt paremmin kuin koskaan. Älkää surko tai murehtiko, sillä me tapaamme vielä.

      Kuka antaa H:lle merkkiä?

                  Tämä on merkki oppaaltasi, kuten arvelittekin.

      Onko toisesta maailmasta?

      Hän on tullut melko kaukaa ja viipyy luonasi tässä elämänvaiheessa. Tähden nimi on Kopernikulus galaksista numero 5, etäisyys 400.000 valovuotta.

 

      Vauveli paikalla?

                  Mitä haluatte tietää?

      Mitä tulet tekemään?

                  Kiusaa teille.

      Miten valitsit meidät?

                  Olemme kohdanneet useissa menneissä elämissä.

      Mitä sanoisit?

      Tulen ilolla elämäänne, täynnä odotuksia ja valmiina puurtamaan oppiläksyjen parissa. Kerätkää voimia!

      Häävieraita?

      Kehotamme teitä varaamaan runsaasti  tarjottavaa, vieraita tulee tupa täyteen, sillä kaikki läheisenne haluavat iloita kanssanne.

      Jokin merkki?

      Helpoin ja vähiten huomiota herättävä on kynttilän liekkiin vaikuttaminen, seuratkaa sitä.

      K:n isällä sanottavaa?

      Asiat näyttävät täältä katsottuna paljon selvemmiltä, koska niiden tarkoitus näyttäytyy meille kokonaisuudessaan. Elämän vastamäet voivat tuntua suurilta, mutta uskokaa, että täältä katsottuna ne ovat tarkoituksenmukaisia ja joskus jopa pieniä.

 

      L:lle jokin viesti?

      Henkimaailma on hänen lähellään ja tarjoaa apua, kunhan hän vain sitä pyytää. Muistakaa, ettette ole koskaan yksin vaikeuksienne keskellä.

 

      Onko H oikealla polulla?

      Jo se, että olet kiitollinen tästä elämänvaiheestasi osoittaa sen, että olet oikealla tiellä. Me emme voi määrätä tai vaatia teitä kulkemaan johonkin tiettyyn suuntaan, sillä se veisi teiltä vapauden valita. Ole luottavaisella mielellä, sillä sinua johdatetaan tielläsi.

      Onko V nähnyt J:n?

                  Hän on kasvanut täällä mieheksi, ja veljekset ovat tavanneet toisensa usein.

 

      Mitä kuuluu SP:lle?

                  On jo uudessa elämässä.

 

      Haluaisimme vielä muistuttaa teitä kaikkia siitä, kuinka tärkeää on se, mitä ajattelette. Alhaiset ajatukset laskevat koko ihmiskunnan kehitysmahdollisuutta. Sitä vastoin ajatukset, jotka pyrkivät kohti totuutta, nostavat kehitystänne ja samalla myös luovat paremman tulevaisuuden.

      Aikamme on nyt täynnä. Kiitämme teitä kaikkia paikallaolijoita.

 

      Rakkaudella, Gabriel-enkelikunnan edustajat.

 

 

 

17.3.2006

      Tervetuloa seuraamme! Teillä on vieraita, haluamme toivottaa myös heidät tervetulleiksi.

       Vieraanne ovat nuoria. Olemme huolissamme siitä, miten teidän ahneuteen ja itsekkyyteen pyrkivä elämäntapanne pakottaa heidät samanlaiseen hullunmyllyyn, mihin olette itsenne saattaneet. Monet teistä ovat täysin tietoisia siitä, että se tie johtaa täydelliseen umpikujaan. Siitä huolimatta johtajanne suurimmasta pienimpään pyrkivät harhaisesti säilyttämään vanhan menon.

      Lastenne ja nuortenne tilanne on käynyt peräti tukalaksi. Te suorastaan estätte lapsianne olemasta lapsia silloin, kun on leikin aika. Pakotatte heidät kilpailemaan keskenään, ajatte heitä harrastuksesta toiseen, ahdistatte ja painostatte heitä menestymään – menestymään sillä väärällä tavalla, jonka te ahneutenne ja kunnianhimonne sokaisemina uskotte ainoaksi oikeaksi. Olemme aikaisemminkin tuoneet esille, että ainut keino saada johtavien tahojenne ja päättäjienne päät kääntymään on ruohonjuuritasolta luotu paine

      Ahneuttanne te tuhoatte luontoanne, käytte häikäilemättömästi toistenne kimppuun, käytte järjestöinä toistenne kimppuun, käytte valtioina toistenne kimppuun ja ahnehditte toistenne luonnonvaroja, kun teidän pitäisi jakaa ne tasan. Ja nyt te vielä ajatte nuorenne henkisesti umpikujaan pakottamalla heitä samaan oravanpyörään, jossa itse olette.

     

      Tervetuloa seuraamme te kaikki! Haluatteko nyt tietää, keitä tänään on paikalla?

      Kyllä.

 

      Ensimmäinen on Kaarina. Rakkaat ystävät, siunaamme teitä. Seuraamme isän kanssa kulkuanne siellä maan päällä. Välittäkää kaikille rakastavat ajatuksemme. Olemme usein lastemme kanssa. Kiitos teille.

 

      Tässä on nyt Ilmi, tervehdin teitä eläviä. Olen Pentin mummo (?), nimi on jo unohtunut. Olen tietoinen teistä, seuraan sukuni kehitystä. Olkaa onnellisia ja muistakaa alkuperänne.

 

      Seuraavana on Aino.

      Tervehdin teitä, sillä meitä on paljon.

 

      Olen Juha

      Samat hommat?

      Kyllä, suunnilleen. Kiirettä pitää, jos aikoo jokaiseen tarvittavaan paikkaan ehtiä. Hei sisko! Seurailen minäkin maallisia puuhianne ja käyn välillä luonanne, varsinkin jos teillä on ongelmia. Haluan lohduttaa ja muistuttaa, että ne ovat ohimeneviä. Kiitos!

 

       Nyt on vuoro Tertulla. Tytärtäni seurailen eikä hyvältä näytä. Vitsi. Kaikki me seuraamme läheistemme maanpäällistä elämää ja myötäelämme vaikeuksia. Täältä katsoen ne tuntuvat kaukaisilta, kuin unelta.

 

      Vuorossa olisi paljon kokeilijoita. Haluatteko vielä johonkin tiettyyn henkeen yhteyden?

      Ei välttämättä, jotakin yleistä ehkä.

      Yleisesti ottaen olemme tilassa, joka ylittää kaikki teidän kuvitelmanne. Olisipa teidänkin asianne yhtä hyvin. Rakkauden siteet säilyvät ikuisesti, olomuodon muutokset eivät niitä katkaise. Eläkää kuin olisitte jo taivaassa.

 

      Onko Lempi täydessä toiminnassa?

      Totta kai, tekemistä riittää, valinnanvaraa on.

 

      Marra ihmettelee, kuinka tässä näin kävi. Terveisiä Pentille, täällä sitä heilutaan vielä, vanhakin on nuortunut. Kiitämme teitä, aika on täysi.

 

      Lopputerveiset, ensin J:lle:                                                               

      Ole luottavainen, kaikki kyllä järjestyy, olet hyvä ihminen.

      N:lle:

      Kärsivällisyyttä, tie menee sinne minne pitääkin, mihin olet sen suunnitellutkin menevän.

      E:lle:

      Ratkaisut selviävät kyllä. Voi myös aina pyytää päätöksentekoon apua, kunhan unohtaa oman tahtonsa.

 

 

 

1.2.2006 

Läsnä N ja L

      Teidän planeettanne on maailma, jossa hyvin tärkeä osa koulutuksesta liittyy ihmissuhteisiin. Jos näkisitte ihmissuhteiden verkon neliulotteisena, jossa aika on tuo neljäs ulottuvuus, se näyttäisi pahemmalta kuin kalastajan sotkeutuneet pyydykset. Te teette ihmissuhdeongelmista viihdettä ja tuollaiset tv-sarjat ovat vielä suosittuja. Mutta te, jotka olette itse myrskyn silmässä, ette näe siinä todellakaan mitään viihdyttävää. Se on vähintäänkin yhtä raastavaa kuin joutuisitte valmistautumaan tenttiin aineesta, josta ette ole oikein jyvällä. Me emme voi antaa valmiita ratkaisuja, koska teidän on tehtävä tärkeät valintanne itse. Mutta sen voimme sanoa, että seuraamalla niitä polkuja, jotka olette valinneet sisäisen äänen perusteella, ette joudu harhaan. Tämä vaatii henkistä lujuutta ja sisäistä ryhtiä, koska monenlaiset puhurit iskevät teihin ennalta-arvaamattomista suunnista. Olkaa valppaina ja mieli puhtaana ja kirkkaana, niin voitte ennakoida tulevia tilanteita ja ikään kuin ottaa valmiiksi sopiva asento tölväisyjä vastaan.

 

      Voiko rukouksella eliminoida ennalta pahoja tilanteita? 

      Rukous on hyvä suoja mitä tahansa pahaa vastaan. Se ei välttämättä estä epämiellyttäviä tapahtumia, mutta se antaa sisäistä rauhaa ja tyyneyttä niin, että reagointi niihin on hallitumpi. Koska tällaiset tapahtumat liittyvät oppimiseenne ja kasvamiseenne ihmisenä, ne ovat sitä taustaa vasten nähtynä hyödyllisiä.            

      Hajut? Onko todellisia? Tunkkaiset ja kukkaistuoksut?

      Kukkaistuoksut liittyvät rakastavien henkiolentojen läsnäoloon ja vierailuihin. Vastenmieliset tuoksut saattavat liittyä alempiin todellisiin olentoihin tai ajatusenergian avulla luotuihin pahantahtoisiin olentoihin. Ne voi karkottaa lyhyen rukouksen ja käskyn avulla. 

      Oliko nämä pahantahtoiset henget erityisen voimakkaita viime sunnuntaina? Vasta Reikillä lähti.

      Tällaisissa tilanteissa on tärkeää tahdonvoiman keskittäminen siihen käskyyn, jolla tällaiset olennot häädetään.

      Yhteisestä elämäntehtävästä

      Teidän tehtävänne kyllä kirkastuu, kun sen aika koittaa.

      Hyvät jutut: asunto, laitteet..Kenellä sormet pelissä?

      Siinä näette, miten henkimaailma toimii. Kun te esitätte pyynnön tosissanne todellisessa tilanteessa, te saatte siihen vastauksen, edellyttäen tietenkin, että kaikki on teidän parhaaksenne ja tukee teidän kulkuanne polullanne.

      S ja H rukoilevat itselleen?

      Vihaan ei kannata vastata vihalla, vaan sen tehokkaimmin torjuu rakkaudella. Kun rukoilette, nostakaa itsenne sivuun, niin että rukouksesta on itsekkyys pois ja muistakaa vielä nöyrtyä, niin että panette kuitenkin Isän tahdon toteutumisen etusijalle. Niin, että se, mitä pyydätte sopii itse kunkin elämänsuunnitelmaan.

      Tuleeko ennakointi vahvistumaan?

      Kaikkia tekoja edeltää ajatus. Ajatus on energiaa, joka leviää kaikkiin suuntiin. Silloin kun herkkyytenne on riittävä, tällaisen ajatusenergian voi kokea jollakin tavalla ne, joihin se on suunnattu. Nämä kyvyt tulevat teillä vähitellen paranemaan. Täällä meidän maailmassahan kommunikointi tapahtuu juuri tällä tavalla.. 

      Säilyykö N:n yhteys äitiin ja isään ja L:ään?

      Kun nyt joudutte taistelemaan myrskyssä ja ristiaallokossa, ikään kuin laivassa tavarat lentelisivät hyllyköistä. Tapahtuu ylilyöntejä, virhearviointeja joka suunnalla. Kun tilanne rauhoittuu, näitä jyrkkiä lausuntoja vedetään takaisin.

      Kauanko saadaan odottaa, ennen kuin seestyy?

      Emme voi, tai pysty aika-arvioita esittämään, mutta korostamme rukousta ja nöyrää mieltä tapahtumien edessä. Se vahvistaa myös kärsivällisyyttä.

      Isoa mullistusta maailmalla tulossa?

      Viittaamme aikaisempiin viesteihin, joissa on kerrottu siitä, että ette voi kokonaan välttyä luonnonmullistuksilta, koska asiat ovat jo nyt menneet liian pitkälle. Olemme kuitenkin iloksemme panneet merkille, että olette maailmanlaajuisesti aloittelemassa korjaavia toimenpiteitä.

      Päättäjillä jotakin tietoa?

      Pyrimme vaikuttamaan päättäjienne mieliin. Myös monet vapaaehtoisen työn tekijät pyrkivät vaikuttamaan heihin, niin että he kykenisivät näkemään laaja-alaisemmin ja syvemmälle, kuin mikä poliitikoillenne on tyypillistä.

      Lapset tulevassa uudessa tilanteessa?  Lämminhenkisyys kaikille?

      Parasta, mitä aikuisina voitte tehdä, on antaa jakamaton rakkautenne ilman ehtoja heille. Silloin he voivat antautua varauksetta tällaiseen elämänpiiriin.

      R, onko henkistymässä? Miten vois auttaa?

      Hän on heräämässä henkisiin asioihin. Älä kuitenkaan tarjoa aluksi kerralla liian suuria annoksia.

      Matalampaa profiilia?

      Yleensä on niin, että on valittava sanansa kuulijan mukaan. Ei kannata kovin paljon puhua sellaista, mitä toinen ei ymmärrä.

      Papista? Hengellistymässä toisella tavalla?

      Ilmeisesti hän on todellakin vilpittömästi kiinnostunut totuudesta. Työssään hänen kätensä ovat kuitenkin sidotut.  

      Mihin perustuu? Mikä tarkoitus?(pappi)

      Nämä ovat juuri sitä ihmissuhteiden verkkoa. Siellä on kiehtovalla tavalla rakastavia ja molemminpuolista kasvua miellyttävällä tavalla tukevia suhteita. Jos kohta myös päinvastaisia jännitteisiä ja särmiä hiovia suhteita.

      L:n ja S:n suhde? Edelliseen elämään perustuva?

      Näyttäisi olevan tapaus, jossa on ollut pakko käydä joku läksy läpi. Teillä on joskus aikaisemmin jäänyt joku asia puolitiehen. Näin on pitänyt käydä. Lapsetkin liittyy siihen.

 

 

 

23.11.2005

Mukana U  

      Teidän maapallollanne, jossa sielujen tärkein koulutusmenetelmä on ihmissuhteet, sielujen ominaisuuksia hiotaan tilanteissa, joissa niiden elämänpolut saattavat törmätä tai viedä eri suuntiin. Ne valinnat, joita joudutte tuollaisissa tilanteissa tekemään, ovat kauaskantoisia ja ratkaisevan tärkeitä sielujenne kehityksen kannalta. Kuunnelkaa silloin sydäntänne – ja vain sitä. Teidän ratkaisuihinne vaikuttavat monet tekijät: ympäristönne ja läheistenne toiveet ja odotukset, kulttuurinne arvotukset ja monet muut seikat. Nämä ulkoiset paineet saattavat ajaa teitä eri suuntiin kuin sisäinen eli sydämenne ääni. Haluamme huomauttaa, että kukaan ei voi saavuttaa onnellisuutta kuuntelematta ja noudattamatta sydämensä ääntä. Ratkaisujen hetkellä tilanne voi tuntua kaoottiselta ja voi ollakin sellainen, mutta kun saatte tapahtuneeseen ajallista etäisyyttä, koette tyydytystä ja iloa niistä päätöksistä, jotka olette tehneet sisäisen äänenne pohjalta.

 

      Jokaisen ihmisen elämässä tulee tilanteita, jolloin hän oivaltaa jotakin, löytää polkunsa tai keksii ja herättää henkiin jonkin uuden ominaisuuden. Parisuhteessa tällaiset tapahtumat voivat muodostua kriisin hetkiksi. Riippuu kokonaan osapuolten valinnoista, millä tavoin asiat kehittyvät eteenpäin.

 

      Kun olette sellaisessa tilanteessa, jossa elämänpolkunne pyrkivät erilleen, siitä aiheutuu monentasoinen sisäinen jännitystila. Kun sitä pyritään tukahduttamaan, se voi ilmetä monella tavalla. Kehottaisimme teitä keskustelemaan ja käsittelemään tätä asiaa avoimesti ilman ennakko-odotuksia tai ennakkovaatimuksia kuunnellen vain ja ainoastaan omia tuntemuksianne unohtaen kaiken ulkopuolelta tulevan paineen. Te, ja vain te kahden pystytte selvittämään tilanteen. Ystävänne ja läheisenne voivat rohkaista ja kannustaa teitä, mutta mitään vastuuta heille ei voi sälyttää. Muistutamme vielä, että te ette ole yksin. Pyytäkää keskusteluihinne henkimaailman edustajia mukaan.

 

      Mikä lasten kannalta on parasta tässä tilanteessa? Aikaa on vapautumassa heille.

      Lasten kannalta on aina parasta se, että he saavat tuntea vanhempiensa rakkauden, että he tuntevat olevansa suojassa ja turvassa niin fyysisessä kuin henkisessä mielessä.

      Eikö oppiläksy voisi olla jo loppumassa?

      Jokainen koulutusjakso ja oppiläksy vie aikansa. Se, miten pitkään, riippuu niistä tekijöistä, jotka ovat muodostuneet jo paljon aikaisemmin. Ymmärrämme, että te koette joskus joutuvanne liian tiukoille. Te ette kuitenkaan saa suurempaa kuormaa, kuin jaksatte kantaa.

 

 

 

Syyskuu 2005

Mukana vierailija

                  Hyvää huomenta rakkaat ystävät, teillä on jotakin sydämellänne.

 

      Äänet, joita esiintyy unen ja valveen rajamailla?

      Olet kehittynyt nopeasti ja avautumassa henkimaailmaan päin. Tällaiseen tilanteeseen liittyy myös vaaratekijöitä. Kehotamme sinua etenemään harkiten ja intuitiotasi kuunnellen. Ymmärrämme, että uusi asia kiehtoo, mutta kaiken uuden kohdalla on aina katsottava kahdesti.

      Netissä olleen kanavoijan tekstit?

      Viittaamme tässä edelliseen vastaukseen.

      Jossakin vaiheessa minulla ja ystävälläni yhteinen auttamistehtävä?

      Maapallollanne on edessä vaikeita aikoja. Teidän apuanne tullaan tarvitsemaan. Olette oivaltamassa tulevaa tehtäväänne.

      Miten lapset suhtautuvat eroon?

      Lasten on aina vaikea ymmärtää vanhempiensa eroa. Kun joudut selittämään asiaa, löydät kyllä oikeat sanat. 

      Jos valitsenkin vanhan?

      Sinulla on täysin vapaa tahto emmekä halua ohjata sinua mihinkään tiettyyn suuntaan. Sisimmässäsi tiedät sen, ja vaikka tunne on tällä hetkellä ehkä heikko, se voimistuu niin, että tulet tekemään päätöksesi sen pohjalta.

      Tapahtumat mökillä?

      Tällaisiin kokemuksiin sisältyy myös varoitus. Kun avaudutte henkimaailmaan, teidän täytyy tehdä itsellenne selväksi mihin pyritte. Muistakaa suojautuminen, tiedätte kyllä, että rukous on paras keino, ja muistutamme vielä, että edetkää uudessa tilanteessa varoen ja harkitusti.

      Lähteekö ystäväni käsistä oikeasti parantavaa energiaa?

      Kyllä hänen käsistään lähtee energiaa ja hänen on hyvä kehittää itseään suuntaan, jossa hän voisi käyttää tätä energiaa toisten hyväksi. Kehittymisen on oltava kokonaisvaltaista.

      Asioiden ilmoittaminen äidille ja isälle?

      Vanhemmillasi on heidän ikäluokalleen tyypilliset näkemykset asioista, mutta heille on myös tärkeää, että sinä teet niin kuin parhaaksi näet. Heistä olisi murheellista nähdä, ettet ole onnellinen ja että salaa kärsit.

      Pärjäänkö taloudellisesti yksin?

      Siitä sinun ei tarvitse kantaa huolta, asiat järjestyvät parhain päin.

      Vinkki, miten kaikki sujuisi kitkattomimmin?

      Asiat tapahtuvat silloin, kun on niiden aika. Intuitiosi kautta saat vinkkejä mihin suuntaan ja millä tavalla kulloinkin edetä. Hiljentyminen auttaa intuition kuuntelemisessa ja rukouksen avulla luot ympärillesi rauhan tunteen. Muista pyytää apua, niin me olemme aina tukemassa. Jokaisen ihmisen on myös hyvä tarkkailla motiivejaan, mitä ikinä hän sitten tekeekään.

      Vielä jotakin lopuksi?

      Olet tietoinen siitä, että elämälläsi on suunta ja tarkoitus ja pyrit voimakkaasti raivaamaan näköesteitä tieltäsi nähdäksesi linjat selvemmin. Muiden esteiden yli kyllä pääset. Toivotamme sinulle rohkeutta ja sitkeyttä pyrkimyksissäsi.

 

      Kiitämme teitä rakkaudella, Lion ja kumppanit.

 

 

 

4.3.2005

Mukana vierailijoita

      Lion, hyvää iltaa teille kaikille.

 

      Mitä teen työni kanssa? (L)

      Kehotamme sinua kuuntelemaan sisäistä ääntäsi, intuitiotasi, ilman järjen väliintuloa. Usko sen sanomaan ja usko itseesi!

      Siinä, että tikut menevät ristiin kotona, on vihje teille molemmille. Se ei ole huono tai negatiivinen asia, vaan kehittää teitä molempia henkisesti eteenpäin.

      Neuvomme teitä kaikkia rakastamaan itseänne, niin kuin mekin rakastamme teitä.

      Selviääkö, mitä rupean tekemään?

      Kaikki tulee selviämään aikanaan. Uskosi ja luottamuksesi ovat aluksi koetuksella, mutta lopussa odottaa suuri palkinto, jonka arvon ymmärrät vasta hiukan myöhemmin.

      Miten olen ollut tekemisissä tyttärieni kanssa?

      Olitte erittäin läheisiä ystäviä. Teitä yhdisti naisen aseman heikkous, ja kapinoitte olosuhteitanne vastaan.

      Onko ollut alistava aviomies?

      Kyllä. Sen ajan kulttuuri alisti naista aivan yleisesti. Kapinamielenne sai teidät syntymään demokraattisempaan maahan.

 

      Onko sillä jokin merkitys, että tapasin entisen alistavan mieheni? (E).

      Tapaamiseenne on selitys, mutta emme kerrokaan sitä vielä.

      Tunnenko hänet?

      Jatkat tässä elämässä siitä, mihin jäitte. Kumppanisi on sama. Oppiläksynne jäi kesken ja asioita selvittämättä. Nyt on uusi mahdollisuus maassa, jossa kulttuuri ei samalla tavalla vaikuta päätöksentekoon.

 

      O:n ja L:n suhde?

                  On ollut sinun lapsesi.

      Miksi tämä kuvio?

                  Sovitte tällaisen kuvion, koska se tukee parhaiten niitä päämääriä, joihin keskitytte.

      Oliko monta lasta?

                   Kuusi.

      Haluaisiko Liisa sanoa jotakin?

      Olemme kokeneet paljon yhdessä. Elimme vaikeissa olosuhteissa ja tuimme toisiamme; sieltä on peräisin tunteemme.

 

 

      Missä E:n parisielu?

                  Suomessa.

      Missä tarkemmin?

                  Tunnette kyllä toisenne, kun tapaatte.

 

      Mitä terveisiä äidillä? (L)

      Hän toivottaa kaikkea hyvää elämääsi ja kehottaa kuuntelemaan sisintäsi ja sitä, mitä täällä on tullut esiin.

      Mitä tekisin, voisinko tehdä jotakin käsillä?

      Olet oikeassa, sillä luovuutesi on ollut niin kauan tukahdutettuna. Se olennainen osa sinua on jäänyt käyttämättä. Tulet kokemaan valtavaa sisäistä tyydytystä, kun löydät rohkeutesi toteuttaa luovuuttasi.

      Missä parisielu?

      Tapaatte, kun aika on kypsä ja eräs jakso elämästäsi on läpikäyty.

 

      Onko E:n vauvan sielu paikalla?

      Kyllä on paikalla. Odotan innolla syntymääni. Käyn usein kehossani totuttelemassa siihen. Olen tyytyväinen geenivalintaani. Suunnitelmat ovat tässä vaiheessa hyvin selvät. Meillä on mielenkiintoinen matka edessä, ja uskon, että saavutamme kaikki meille asetetut tavoitteet.

      Kävitkö, kun potki?

       Kyllä.

     Onko syntymähetki jo valittu?

      Kyllä. Se on määrätty jo ennalta siten, että taivaankappaleiden vaikutus tukee niitä ominaisuuksia, joita tulen saamaan ja edesauttaa myös oman sielunsuunnitelmani toteutumista.

      Miten voisin parhaiten tukea sinua, syntyvä lapsi? (E).

      Olemme valinneet tulevan suhteemme yhdessä jo ennen maaelämäämme, joten tulet tukemaan minua automaattisesti oikein. Siitä ei kannata kantaa huolta liikaa.

      Minkä ikäisenä voisin muistuttaa, mitä olet sanonut? (E).

      Murrosikä tulee aiheuttamaan pahimmat ristiriitatilanteet. Silloin on syytä muistuttaa, mitä olen tässä sanonut. Elämän kaoottisuudessakin on aina tarkoitus ja suunnitelma mukana. 

      Tyttökö se on?

                 Se selviää melko pian.  

      Tuntuiko ultraäänitutkimus epämiellyttävältä?

                 En ollut silloin paikalla, vältin tilanteen tietoisesti.

      Ovatko edellisen elämän sisaruksia?

                 Kyllä ovat.

      Oliko E:llä lapsia edellisessä elämässä?

                 Kyllä, kolme.

      Ovatko nyt tässä elämässä?

                  Kyllä.

      Tunnenko?

                  Kyllä.

      Vähän tarkemmin?

                  Tulevia sisarusten lapsia.

 

      Missä L:n loput neljä edellisen elämän lasta?

      Kuviot ovat valtavan monimutkaisia ja ihmissuhteet kolmiulotteisia. Osa lapsistasi on suoraan samaa sukua, osa tärkeitä ihmisiä elämässäsi. Suhteet eivät välttämättä ole pitkäaikaisia, vaan täyttävät vain niille asetetut tavoitteet.

      L:n ja H:n suhde?

                  Olette olleet sisaruksia, äiti ja tytär sekä ystäviä.

      Vielä jokin vinkki siitä, mitä voisin tehdä?

      Se on sitä, mihin tunnet vetoa. Olet ehkä nyt unohtanut hiljentyä ja miettiä, mitä oikeasti haluaisit tehdä. Ota siitä selvää kaikessa rauhassa.

 

      Terveisiä itse kullekin, ensiksi L:lle:

      Älä turhaan murehdi tulevaa. Kaikella sillä, mitä tuleekin tapahtumaan, on tarkoituksensa, sattumaa ei ole. Olemme kanssasi, et jää koskaan yksin.

 

      E:lle:

                  Syntymättömältä lapselta terveisiä äidille. Täältä tullaan, oletko valmis!

      Milloin asetumme paikallemme? (E).

      Paikkakunnan vaihto on osa suunnitelmaanne. Aluksi haette oikeaa paikkaa, kunnes se järjestetään teille.

 

      Eikö nauhurille taaskaan mitään?

      Yhteyden luominen on työn alla, kestää jonkin aikaa, ennen kuin saamme taas tuloksia. Jatkakaa kuitenkin samalla tavalla ja pitäkää nauhuri mukana. Pyydämme kärsivällisyyttänne. Teknikot ovat olleet ikään kuin lomalla, toisissa tehtävissä. Kiinnostuksemme yhteyden kehittämiseen ei ole sammunut.

 

      Voimme lopettaa tältä illalta. Kiitämme teitä kaikkia ja toivotamme teille Korkeimman siunausta.

 

      Lion.

 

 

 

11.2.2005

Mukana vierailijoita 

      Rakkaat ystävät, hyvää iltaa teille kaikille! Paikalla on vainajahenkiä eli poismenneitä rakkaitanne.

      Epäily on terve merkki. Ilman sitä maailmanne ei olisi kehittynyt, niin kuin se on. (Kommentti K:n ajatuksiin).

      Voitte kysyä, mitä haluatte.

 

      Mitä isälle kuuluu? Tämä ja kaikki muutkin ovat K:n kysymyksiä.

      Isäsi on paikalla, hän voi hienosti, harrastaa monia asioita, sellaisiakin, joita ei maanpäällä eläessään voinut tehdä.

 

      Mitä mieltä poikansa elämästä?

      Isäsi on seurannut elämääsi säännöllisesti, ollut lähelläsi vaikeina aikoina. Hän rakastaa sinua täydellisesti juuri sellaisena, kuin olet. Tekemäsi valinnat ovat olleet sellaisia, jotka ovat tukeneet oppiläksysi suorittamista, joten hänellä ei ole mitään syytä arvostella elämääsi. Olet suoriutunut siitä hienosti.

 

      Oliko hänen elämänsä onneton, onko parempi nyt?

      Isäsi elämä maan päällä oli fyysisesti sekä henkisesti melko raskasta, mutta se oli hyvä elämä, ja hän suoriutui sen asettamista haasteista hyvin. Kuoleman jälkeen hän tunsi palanneensa kuitenkin varsinaiseen kotiinsa, ja häntä olivat vastaanottamassa toiselle tasolle siirtyneet rakkaat. Nyt hänen elämänsä on täydellistä, maalliset murheet ja rajoitukset eivät ole sitä häiritsemässä.

 

      Kuka minua on ohjannut ylhäältä?

      Elät tässä elämässä sitä hyvää, minkä olet itse omilla teoillasi ja ratkaisuillasi ansainnut. Viittaamme tässä siihen, että sieluilla on elettävänään useita elämiä, joiden kautta se kasvaa kohti täydellisyyttä. Apunasi ovat olleet oppaasi, isäsi ja enkelisi. Sinua on kannettu vaikeiden aikojen yli tällä henkimaailman joukolla.

      Edellinen elämäni?

      Edellinen elämäsi oli melko tapahtumarikas, ehkä jopa rajukin. Olet nyt suorittamassa osaa siitä oppiläksystä, joka jäi siinä kesken. Teit muutamia vääriä valintoja ja elämäsi päättyi ennen aikojaan. Levottomuutesi johtuu osaksi siitä, että tunnet tarvetta suorittaa tämä tehtävä loppuun. Pelkäät alitajuisesti, ettet ehdi tehdä sitä nytkään

      Miten se päättyi, koska ja missä?

      Kuolemasi oli väkivaltainen. Siitä on voinut jäädä sinulle jonkinlainen trauma, joka heijastuu nykyiseen elämääsi. Tapahtumaan liittyy useampia henkilöitä. Tulet tapaamaan heitä, olet jo kenties tunnistanutkin jonkin heistä. Tilanne oli sekasortoinen ja sijoittuu 1830-luvulle. Maa oli Keski-Euroopassa.

 

      Mikä oli ammatti?

                  Maanviljelijä ja sotilas.

      Missä?

                  Liikuit nykyisen Saksan ja Ranskan välillä.

      Mihin perustuu M:n ja K:n suhde?

      Teillä on useampi yhteinen elämä takananne. Tunnette toisenne sielutasolla hyvin. Ette tavanneet nytkään sattumalta, teillä on siitä yhteinen sopimus ja suunnitelma. Me emme voi kertoa tarkasti, miten suhteenne tulee edistymään, koska teillä kummallakin on useita valintamahdollisuuksia. Lopputulos määräytyy siis sen mukaisesti, miten teette valintanne. Toteutumismahdollisuuksia on useita.

     

      Mitä Jaskalle kuuluu?

      Jaska on kuulolla ja voi erinomaisesti. Elämä oli teidän aikakäsityksenne mukaan lyhyt, mutta se riitti Jaskalle, hänen tehtävänsä tuli täytettyä. Jaska muistelee sinua lämmöllä, tienne tulevat vielä joskus kohtaamaan uudelleen. Et pääse Jaskasta niin helpolla eroon.

 

      Mistä vihantunne erästä asiakasta kohtaan?

      Olet oikeassa, asiakkaasi oli heijastus edellisestä elämästä. Hän kuului siihen joukkoon, joka aiheutti kuolemasi. Teillä on karmallinen suhde, ja hän tulee tavallaan hyvittämään tekonsa sinulle, ellet vapauta häntä siitä anteeksiannolla.

 

      Miten lasten elämä tulee menemään?

      He tulevat pärjäämään hienosti. Joitakin pieniä vastoinkäymisiä saattaa tulla, mutta kokonaisuutena heidän elämänsä on hyvällä pohjalla. Sen on saanut aikaan se huolenpito ja rakkaus, mitä he ovat saaneet vastaanottaa.

 

      Tilanne avioliitossa? (V)

      Vaimosi on jollakin tavoin syvästi katkeroitunut, hänen odotuksensa ovat olleet suhteettoman suuria. Hänestä tuntuu, ettei yksikään toive ole toteutunut. Tämä on hänen oma henkilökohtainen asenteensa, jonka hän on valinnut. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, millainen sinä olet tai miten olet toiminut. Olet vain sopiva kohde, jota voi syyttää ja jonka päälle voi kaataa omat väärät ajatusmallinsa.

 

      Tuleeko hänestä vielä ihminen? (V)

      Emme saa antaa täysin suoraa vastausta, mutta kehotamme sinua keskustelemaan asiantuntijan kanssa. Tee sitten omat ratkaisusi. Muista kuitenkin, että kaikki se hyvä, jota olet lapsillesi antanut, kantaa heitä. Ihmisen ei ole pakko kärsiä vain pelkästä velvollisuudentunteesta. Ota kokonaisuus huomioon ja mieti, mikä olisi teille kaikille parasta.

 

      Olisiko jollakin vainajahengellä terveisiä K:lle?

      Täällä on joukko maanpäällisiä sukulaisiasi, mutta isäsi puhukoon heidän kaikkien puolesta.

 

       Rakas poika, älä huolehdi, kaikki menee omalla painollaan, me tuemme sinua aina tarvittaessa. Kiinnitä huomiota uniisi, sillä niissä meidän on helpompi ottaa suora yhteys sinuun. Kun unesi vaikuttaa hyvin todentuntuiselta, olemme saaneet yhteyden. Muista levätä tarpeeksi. Vetäydy joskus hiljaisuuteen, niin saat uutta voimaa.

 

      Mistä kiinnostus vanhoihin tavaroihin?

      Niissä on sellaista eletyn elämän energiaa, joka vetää sinua puoleensa.

      Oliko isä pettynyt elämäänsä?

      Isälläsi oli unelmia, niin kuin useimmilla teistä on. Hän olisi halunnut matkustella ja viettää hieman huolettomampaa elämää. Tämän kaiken hän voi toteuttaa tällä tasolla, missä hän nyt on. Elämä on kiireistä ja täynnä toimintaa, hän tuntee todellakin olevansa taivaassa.

      Kauppiaan rooli ja vastuu?

      Se mitä teet työksesi, perustuu teidän luomiinne yritysmaailman malleihin. Ellet noudata niitä, et ansaitse elantoasi. Näin on maailmassanne eikä tällainen työ luo negatiivista karmaa, ellet huiputa ihmisiä yli sallitun rajan. Ole siis huoletta.

      Onko K:lle vielä jotakin?

      Muista, ettei meidän tarkoituksemme ole koskaan arvostella, vaan hyväksyä ja tukea, koska olette kaikki yhtä arvokkaita olentoja. Anna aikaa harrastuksillesi ja itsellesi, tee sellaisia asioita, jotka tuottavat iloa. Olet vahvempi kuin uskotkaan.

      Olenko tappanut joskus?

                  Kyllä, sotilastyössäsi. Olet tehnyt niin monta kertaa.

      Sotilasarvo?

                  Vänrikki.

      Tapettiinko minut siksi, että olin v:mainen?

                  Ei.

      Oliko oma porukka asialla?

                  Se oli salaliitto.

 

                  Kiitämme teitä kaikkia, olemme kanssanne.

             

 

                                              *******

 

 

      Etusivulle       Henkimaailman ystävät       Vainajahenget       Humanoidit