Henkimaailman ystävät 

eli enkelihierarkioihin kuuluvat olennot

3.3.2022

Rakkaat ystävät. Odotimme jo teitä, jotta voisimme välittää kauttanne muutaman kanssaihmisiänne rohkaisevan sanan. Kuten olemme aikaisemmin kertoneet, te koette nyt kasvukipuja, elätte murrosvaihetta. Ihmiskunnan kehitys on yleisellä tasolla lähtenyt nousukiitoon, mutta on tahoja, jotka ovat pudonneet kyydistä ja juuttuneet vanhoihin aikansa eläneisiin ajattelumalleihin. Tästä syntyy ristiriita, joka näkyy kaoottisina ja järjettöminä tapahtumina. Tämä kuuluu väistämättömänä ihmiskunnan kehitykseen. Pyrkikää säilyttämään sisäinen rauhanne ja tyyneytenne: siten autatte omalta osaltanne tyynnyttämään ja vaimentamaan pahimpia myrskyjä. Älkää antako maailman myllerryksen stressata. Pelkoon ei ole aihetta. Pelko ei auta, se vain kuluttaa voimavarojanne.

Teillä on tieto siitä, että ette ole universumissa yksin. Monet sivilisaatiot ovat kokeneet samalaisia tapahtumia kehityksensä alkuvaiheessa. Te tiedätte senkin, että me olemme täällä henkimaailmassa aina valmiita rohkaisemaan. Teidän tarvitsee vain pyytää ja me toimimme. On kuitenkin niin, että me voimme vain harvoin puuttua fyysisen maailman tapahtumiin. Rohkeutta teille ja kanssaihmisille!

                                            Ystävänne henkimaailmasta

 

3.9.2021 

Viesti R:lle?

Hänen tiensä on ollut kulkea vaikeuksien kautta voittoon. Sellainen tie kehittää hänen peräänantamattomuuttaan ja vahvistaa hänen kykyään luottaa omaan intuitioonsa.

Hän tulee kyllä selvittämään tiensä siihen koulutukseen, joka on juuri hänelle suunniteltu ja tulee vielä tekemään työtä, johon hänellä on voimakas veto. Hänen tulevaa työtään tullaan tarvitsemaan maailmanne saattamiseksi oikeudenmukaisemmaksi.

                      Lion ja kumppanit

31.7.2021

Olette nyt siinä tilanteessa, josta olemme teille vuosia sitten kertoneet. Te selviätte tästä, mutta ette ihan hetkessä. Aggressiivinen elämäntapanne luontoa ja toisianne kohtaan ja rahan jumalointi tulee johtamaan teidät vieläkin vakavampiin vaikeuksiin. Teidän on siis aika vihdoinkin muuttaa elämäntapaanne. Kuunnelkaa asiantuntijoita ja tiedemiehiänne, älkääkä poliitikkoja.

Teidän nuorisonne käytös ja puhe koronaväsymyksestä on ymmärrettävää sitä taustaa vasten, että heidän elämäänsä ei ole aikaisemmin rajoitettu. He ovat täysin uuden tilanteen edessä. Vanhemmilla ihmisillä on muistissaan tieto sodan ajan rajoituksista. Oli olemassa konkreettinen vaara, että lentopommi lopettaa julmasti tanssitilaisuuden. Nykyisen korona-ajan rajoitukset ovat opetus ja esimakua siitä, mitä voi olla edessä, ellette tosiaankaan muuta elämäntapaanne.

Haluamme kuitenkin rohkaista teitä, älkää antako pelolle valtaa. Pelätessänne ette tee järkeviä päätöksiä; pelko lamaannuttaa. Yrittäkää muistaa kaiken arkisen tohinan keskellä, ettei fyysinen näkyvä maailma ole kaikki. Me olemme täällä ja tänne tekin joskus tulette. Pyytäkää meiltä, vaikka vain mielessänne hiljaisuudessa rohkeutta ja voimaa tehdä oikeita päätöksiä ja te tulette saamaan sitä. Rakastamme teitä.

Reikiryhmälle:

Ryhmänne on etulinjassa, mitä tulee esimerkin näyttämiseen ja sellaisten ihmisten rohkaisemiseen, jotka ovat vaarassa joutua lamaannuttavan pelon valtaan. Haluamme vielä sanoa, että medianne on osasyyllinen pelon lietsontaan.

Olemme panneet ilolla merkille, että ryhmänne on jaksanut tehdä pyyteetöntä työtä vuosikaudet hyvän eteen. Kun kokoonnutte, teidän yhteensulautuneet energiakenttänne säteilevät laajalle alueelle ympäristöön. Sen vaikutus on sellainen, että se tukahduttaa negatiivisia ajatuksia ja saattaa liipaista siellä täällä oivalluksen, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Jatkakaa, olemme kanssanne.

 

Ystävänne Henkimaailmasta

 

30.5.2021

Reikiryhmälle viesti

      Teidät on valmennettu tärkeään tehtävään. Ette ole sattumalta jaksaneet kokoontua säännöllisesti vuosia. Nyt olette saavuttaneet tason, jolloin voimme aloittaa vaativan tehtävämme. Tulette huomaamaan tilanteita, jolloin toimintaanne tarvitaan. Tiedätte myös, miten toimia kulloisessakin tilanteessa. Tuotte valoa ja voimaa toivonsa menettäneille ihmisille ja pystytte myös laajentamaan heidän käsitystään elämän tarkoituksesta.

      Jokaiselle teistä on varattu oma tehtävänne, johon teidät on koulutettu arkielämänne puitteissa. Taidot avautuvat itse kullekin silloin, kun niitä tarvitaan. Olkaa siunattuja.

                                   Ystävänne henkimaailmasta

13.3 2020

      Tervehdys teille. Olemme tietoisia siitä, että te ihmiset olette  huolissanne maapallon tämänhetkisistä tapahtumista. Olette tuudittautuneet siihen, että selviätte tilanteesta kuin tilanteesta. Niin te selviättekin, mutta joudutte tosipaikan edessä muuttamaan tapojanne ja käytöstänne.

      Tautitilanteenne on nyt sellainen, jollaista ette ole lähihistoriassanne kokeneet. Ihmiskunnan evoluutio on ollut taistelua monenlaisia vihollisia vastaan. Taudit ovat olleet yksi pahimmista. Olette aina ne voittaneet, joskin tappioitakin on tullut. Kun olette yhden vastustajan nujertaneet, jonkin ajan kuluttua on aina noussut uusi. Nämä taistelut ovat vahvistaneet teitä. Ne ovat johtaneet oivalluksiin ja uusiin keksintöihinkin. Niin tulee käymään tälläkin kerralla.

      Mutta jokin tulee taas muuttumaan: ylimielisyytenne ja ahneutenne tulee saamaan kolauksen. Otatte askeleen kehityksen tiellä. Tällä tiellä te olette vasta alussa. 

      Ei ole mitään syytä panikoitua. Fyysinen elämä on aina hauras, altis vahingoittumiselle ja taudeille. Koettelemus koettelemukselta te kehitätte toimintatapojanne, kehitätte vastatoimia tautien varalle, parannatte välineitä fyysisen turvallisuutenne varmistamiseksi.

      Kohottakaa katseenne huomista pidemmälle. Kun olette selvinneet tästä hetteiköstä, eteenne avautuu valoisampi tulevaisuus, mitä olette vuosikymmeniin osanneet kuvitella. Moni asia tulee muuttumaan. Silti teille jää ratkottavaksi vakavia ongelmia. Tulette törmäämään niidenkin suhteen vaikeuksiin, mutta selviätte niistäkin. Ihmiskuntana tulette kehittymään vääjäämättä aivan kuten muuallakin teidän kaltaisillanne planeetoilla on tapahtunut. Vaikeuksien kautta voittoon.

                      Henkimaailman ystävät

 

30.9.2019

                      Tervehdys teille pitkästä aikaa. Iloitsemme, kun asetuitte kanaviksi.

Tapahtumat etenevät maailmassanne kiihtyvällä vauhdilla. Olette vihdoinkin havahtuneet siihen tosiasiaan, että ilmastonne on muuttumassa. Muutoksen nopeus on yllättänyt teidät. Teidän pitäisi suunnata kaikki tietonne, taitonne ja voimanne muutoksen hillitsemiseen. Joudutte nyt muuttamaan elintapojanne. Joudutte priorisoimaan fossiilisten polttoaineiden käytön. Joudutte karsimaan hyvin nopeasti turhan ja tarpeettoman energiankulutuksen. Korvaavia energiamuotoja ette pysty ottamaan riittävän nopeasti käyttöön.

 

 Ihmettelemme sitä, että kaiken tämän nähtävissä olevan murroksen edessä monet kansakunnat suuntaavat voimavaransa sotilaallisiin valmisteluihin. Suurvallat, sellaisiksi pyrkivät ja sellaisiksi itsensä katsovat, kehittelevät ydinaseita entistä näppärämmiksi ja niin ollen entistä kevyemmin perustein käytettäviksi. Se saattaa päästää pullon hengen irti. Sitä teidän tulisi varoa, ette saa sitä takaisin pulloon. Uskomme kuitenkin, että pystytte kokoamaan sellaisen kriittisen massan ylittävän ihmisjoukon, joka pystyy hillitsemään uhkarohkeiden johtajien toiminnan. Siinä teidän pyrkimyksessänne me tuemme teitä voimakkaasti.

 

 Ilmastoasiassa nuorisonne on aloittanut lakkoilun, joukkokokoontumiset ja mielenosoitukset, joilla he pyrkivät painostamaan kansallisia päättäjiä tekemään tarpeellisia ratkaisuja. Se on hyvä alku, jatkakaa sillä tiellä.

 

                         Henkimaailman ystävät

3.2.2019

                      Tervehdys teille. Odotimmekin jo, että asetutte kanaviksi. 

       Maailmanne asiat ovat lähes umpisolmussa. Älkää kuitenkaan antako epätoivolle sijaa. Umpisolmuillakin on tapana aueta. Ne ovat teidän kasvukipujanne. Poliitikkonnekin ovat ruvenneet kuuntelemaan asiantuntijoitanne toisella korvalla. Niillä päätöksillä on kiire. Niillä päätöksillä, jotka koskevat ilmastonmuutosta. Ydinaseitten uhan te ymmärrätte, mutta ette täysin sitä, mitä voi tapahtua, kun tärvelette merienne elämän ja viljellyn maanne puhtauden. Myrkytätte ruokapöytänne. Emme halua pelotella, mutta olemme vakavissamme muistuttaessamme teitä näistä asioista.

 

M:lle jotain?

       Jokaisen ihmisen elämänsuunnitelma on yksilöllinen. Se perustuu aikaisempien elämien pohjalle. Ihmisen on lähes mahdoton nähdä tapahtumien syy-yhteyksiä. On kuitenkin turhaa ja väärin verrata oman elämänsä tapahtumia läheisiinsä, sukulaisiinsa tai naapureihinsa. Heillä on omat odotuksensa sinun suhteesi. Niistä ei pidä välittää. Sinun tiesi on vain sinun.

      Ehdotuksemme on, että tutkiskelet hiljaisuudessa niitä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä, jotka tuntuvat hyviltä ja tekevät sinut onnelliseksi. Millään muulla ei ole merkitystä. Pyydä apua meiltä. Tiedäthän rukouksen voiman.

 

 

9.12.2018

      Tervehdys teille. Menemme suoraan siihen asiaan, minkä näemme olevan teille tärkeän ja kohtalokkaan.

      Pidätte taloutta ykkösasiana, alistatte sille kaiken muun. Yksilöinä te ja teidän johtajanne ymmärtävät, että jatkuva ja loputon talouden kasvu on aivan mahdoton asia. Silti te kansalaisina ja vallanpitäjinä pyritte siihen kaikin keinoin. Lyötte aina vaan kovemmin päätänne seinään. Te pilaatte ilmakehänne, pilaatte vesistönne ja raiskaatte luontonne ja uhraatte ne talouden alttarille. Ellette pian tule järkiinne, te tuhoatte omanne ja varsinkin lastenne elämän edellytykset.

      Katsellessamme ihmiskunnan menoa täältä henkimaailmasta, meidän on vaikea ymmärtää toimianne. Taloutenne romahdus ei ole maailmanloppu, mutta se on, jos tuhoatte elinympäristönne, sen ohuen elonkehän, joka on ohut kuin munankuori. Planeettanne on äärimmäisen kaunis. Murheellisin mielin seuraamme, miten ensimmäiset tuhon merkit ovat nähtävissä.

     Te voitte vielä kääntyä kohtalokkaalta tieltä. Tehkää käännös nopeasti. Kaikki on vielä pelastettavissa; teillä on kaikki tarvittava tieto. Ryhdistäytykää ruohonjuuritasolla ja pakottakaa johtajanne käännökseen. Liian monet heistä ovat ahneuden sokaisemia. Pudottakaa heidät massavoimalla jalustoiltaan. Me tuemme ja autamme teitä tässä ratkaisevassa muutoksessa. Älkää menettäkö rohkeuttanne ja toivoanne. Olemme kanssanne.

                             Ystävänne henkimaailmasta

 

 

      Saitte tylyn tekstin, mutta nähdäksemme se on tarpeen. Annamme puheenvuoron muutamille muille läsnäoleville olennoille.

 

     Liisa tässä, hei. Te ihanat ystävät, kävitte haudallani ja sytytitte kynttilän. Rakastan teitä. Voikaa hyvin.

      Aino tässä, hei. Olen teidän kauttanne tullut tuntemaan Liisan. Kiitos, että muistitte minut. En ole tottunut tällaisiin muistamisiin. Nautin siitä.

      Frank tässä, tervehdys teille. Teidän mielessänne on käynyt silloin tällöin käväistä haudallani. Se ajatus lämmittää minua. Tämä elämä täällä on ainutlaatuisen mielenkiintoista ja samalla kaunista. Ihmettelen nyt sitä, miten saatoin silloin aikanaan torjua kaiken tällaisen olemassaolon mahdollisuuden. Kaikki täällä eivät muistele eivätkä muista maaelämänsä menemisiä ja tulemisia ja ylipäätään maaelämän mahdollisuutta. Minä muistan ja muistan myös teidät kiitollisuudella. Kiitos, että muistatte minua.  Frank

      On tänne tullut parikin ystäväänne ja tuttuanne, mutta he eivät ole juuri nyt valmiita ottamaan yhteyttä. 

                             ”Portinvartija”

 

19.11.2016

      Varautukaa pikkuhiljaa huonoon taloustilanteeseen. Tarkkaa ajankohtaa emme voi sanoa, mutta mullistukset ovat käynnissä. Tulee olemaan levottomuuksia kansojen sisällä ja kesken. Ne ovat jo käynnissä. Lisäksi tulee luonnonmullistuksia ja epidemioita, mutta te selviätte kansana kyllä. Tapahtumat ovat ihmisten omien tekojen ja ajatusten seurausta. Nyt ne alkavat näkyä.

      Te suomalaiset olette Väinämöisen kansaa. Te saitte hänet ohjaamaan tietänne.Hän oli todellinen tietäjä, jolla oli laaja ymmärrys maailmankaikkeudesta, Jumalasta ja todellisuudesta. Teillä on Väinämöisen geeniperimä, joka on omanlaisensa. Sellaista ei löydy muualta. Se johtuu siitä, että hän tuli muualta rikastaakseen henkisyyttänne. 

                                                                                                                                       

11.9.2016

       Teillä on kireä maailmantilanne ja seuraamme sitä. Venäjällä on halu laajentua ja se on ongelma, joka voi johtaa vaikeuksiin. Pelissä on monen kansan kohtalo.

      Mutta kaikki tapahtuu vapaan tahdon mukaan universaalien lakien vaikutuksessa.

17.8.2016

      Olemme iloisia kanssanne siitä, että saatte Minttunne takaisin.

1.7.2016

       Uudistuminen on alkanut Englannista. Se on ajan henki nyt. Se tulee leviämään muuallekin ja on välttämätöntä, että pääsette eteenpäin.

5.6.2016  

Viesti reikiryhmälle:      

        Rakkaat ystävät, reikiryhmäläiset, kuten te itseänne kutsutte, olemme kovin iloisia siitä pyyteettömästä työstä, jota te teette. Tiedämme, että se on työtä: se vaatii teiltä henkistä ponnistusta, mutta se on myös työtä, mikä palkitsee teitä itseänne.

        Maailmanne tila on monella tavalla huolestuttava. Vain sen tyyppinen toiminta, mihin te olette sitoutuneet, voi kääntää kehityssuunnan. Toivomme hartaasti ja uskomme, että teidän ja muiden vastaavien ryhmien aktiivisuus näkyy myös ulospäin ja leviää ympäristöönne ja aktivoi yhä uusia ihmisiä. Tämän ruohonjuuritasolta nousevan toiminnan me näemme ainoana keinona muuttaa ihmiskunnan kehityskulkua.

        Kaikkialla puoluepolitiikka ja ns. taloudellinen toiminta on halvaannuttanut henkisen kasvun. Ahneuden ilmapiiri vallankäytön huipulla kaikkialla maailmassanne on kerta kaikkiaan tukahduttanut ihmisläheisen ja henkisiin arvoihin perustuvan kehityksen. Tämän vallitsevan tilanteen muuttamiseen tarvitaan juuri teidän kaltaisianne ryhmiä, teidän kaltaisianne ihmisiä. Niitä tarvitaan vielä lisää. Niitä tarvitaan niin paljon, että ns. kriittinen massa alkaa viedä kehitystä eteenpäin omalla painollaan.

        Vaikka saatattekin tuntea sisimmässänne joskus toivottomuutta, älkää lannistuko, teidät tullaan palkitsemaan. Olemme täydellä voimalla kanssanne.

                           Ystäväryhmänne henkimaailmasta

   

15.5.2016

         Olette muistelleet matkaanne ja muistelette yhä ristiriitaisin tuntein. Koitte vastoinkäymisiä, mutta koitte myös onnistumisen ja ilon hetkiä; syvästä murheesta yllättäviin onnistumisen ja riemun hetkiin. Mintun menetys oli teille kova isku. Ette ole täysin toipuneet siitä vieläkään.

         Olette itsenäisiä kulkijoita. Päätätte itse, mihin menette, milloin ja millä tavalla. Hankitte aidosti kokemuksia, avarratte ajatteluanne ja ymmärrystänne.

         Olette tunteneet itsenne hylätyiksi. Niin ei kuitenkaan ole. Olette nousseet hieman ylemmälle tasolle ja olemme tietoisesti vaienneet ja tutkineet teitä. Olemme silti olleet lähietäisyydellä. Matkanne tapahtumat liittyivät tähän. Ne olivat ikään kuin koe. Eläminen ja liikkuminen fyysisessä maailmassa sisältää aina riskejä. Me voimme harvoin puuttua sen tapahtumiin muuten, kuin ehkä hienosäätöä tehden. Monilla tapahtumilla on silti korkeampi ja syvällisempi tarkoitus. Menetyksiin usein liittyvällä syvällä surulla on sielua jalostava vaikutus. Kun katsotte jonkin ajan kuluttua taaksenne, huomaatte sen kyllä.   

             

 

10.5.2016

         Olemme yhteydessä teihin maailmanne tilanteen vuoksi. Jännitteitä on monenlaisia ja kriisit yleistyvät. Teidän tulisi varoa kaiken kansallistamista ja yksityistämistä. Kriisien tullessa mikään tärkeä ei ole hallinnassanne vaan muiden päätäntävallassa. Energia, vesi, kulkuyhteydet ja ravinto, siinä tärkeimpiä.

         Kansanne henkinen perintö on annettu teille Kalevalassa ja siinä on kerrottu selvästi, miten teidän tulee toimia. Olette unohtaneet arvokkaan perintönne sisällön ja sen kunnioittamisen ja toimineet sitä vastaan. Siksi kärsitte nyt toimintanne seurauksista. Varoitamme teitä luopumasta maanne kannalta tärkeistä ja välttämättömistä asioista, sillä muuten selviytymisenne kriiseistä on vajavaista. 

       

14.2.2016

         Olette juuri nyt niiden tapahtumien pyörteessä, joista olemme aikaisemmin kertoneet. Tahti tulee kiihtymään, ja se on sekä taloudellinen että poliittinen myllerrys. Maailmanne ei välty sotimiseltakaan. Eurooppa on nyt jo vaikeuksissa ja tapahtumat leviävät koko maailmaan. Te suomalaiset pääsette melko vähällä. Teidän medianne maalaa omasta tilastanne liian synkän kuvan. Olette selvinneet paljon vaikeammista tilanteista. Teidän tulisi unohtaa omat pienet riitanne maanne rajojen sisäpuolella. Teidän pitäisi koota voimanne yhteen ja käydä yksissä tuumin ongelmienne kimppuun. Niin te olette tehneet ennenkin ja olette selvinneet. 

         Huolehtikaa siitä, että olette tärkeiden tarvikkeiden osalta omavaraisia. Varatkaa itsellenne pieni käsivarasto, johon sisältyy niitä tavaroita, jotka ovat teidän toimeentulonne kannalta välttämättömiä. Emme pelottele, mutta vara on viisautta.           

 

10.1.2016

         Maanosaanne ja maatanne kohdannut pakolaisvyöry on herättänyt teidät huomaamaan, että maailman mullistukset koskettavat kaikkia. Kansakuntana olette selviytyneet tähän mennessä hyvin ja meidän näkemyksemme on, että onnistutte jatkossakin. Joidenkin ihmisten järkytys on ymmärrettävää: ellei ole kokemusta vieraista kielistä, kulttuureista eikä uskonnoista, tilanne pelottaa.  Tämä on kuitenkin väistämätön vaihe pitkässä muutosten ketjussa.

         Maapallonne kansat eivät opi ymmärtämään toisiaan, elleivät he joudu kasvotusten. On totta, että yhä suurempi ja suurempi osa ihmisistä pystyy matkustamaan itsenäisesti ja hallitsee muitakin kieliä, kuin omaansa eivätkä he ole juuttuneet uskonnollisiin karsinoihin. He ovat jo panneet alulle maailmanlaajuisen yhdentymisen. Nykyisenkaltainen kansainvaellus pakottaa omiin kotikyliinsä pitäytyneet ihmiset kohtaamaan sen kehityskulun, mikä on väistämätön. Näin maailmanlaajuinen yhdentyminen nopeutuu.

         Teille on muodostumassa tai kehittymässä hyvää vauhtia yhteinen kieli ja näin teillä on mahdollisuus vähitellen ymmärtää toisianne. Lukemattomat uskonnolliset oppirakennelmanne ovat se vaikein tasoitettava ryteikkö.            

29.9.2015

         Hyvät ystävät, hauska tavata. Tilanne maailmassanne on tulenarka. Kreikka kaatuu ja todennäköisesti myös Italia. Kun näin tapahtuu, aloittakaa valmistelut. Siitä alkaa tapahtumaketju, jonka jälkeen maailma ei ole enää entisensä.

         Syyria maksaa karmavelkaansa ja on osana tapahtumissa. Myös Arabimaista moni joutuu mukaan. Poliittiset ja uskonnolliset syyt saavat maailmanne sekaisin. Sodat jatkuvat vielä. Toivomme, että maailmansodalta vältyttäisiin.

         Kanavoikaa energiaa rauhalle. 

 

 

2.9.2015

        Hyvät ystävät. Tulette löytämään ikiaikaisia kirjoituksia, jotka on kirjoitettu sanskriitin kielellä. Se on pyhä ja jumalallinen kieli, joka ilmaisee kirjoitusten sanoman oikein. Osa on käännetty kiinaksi ja osa tiibetiksi. Teksteissä oleva tieto on piilotettu kaksoismerkityksiin. Tämä on pyhän kielen ominaisuus. Vain ne, joilla on avain tulkita tietoa oikein, pystyvät siihen. Muille tieto on vain hölynpölyä.

        Teillä on edessänne suuri tutkimustyö, mutta lopulta tämä ikuinen viisaus on kaikkien saatavilla ja siitä tulee ns. maailmanuskontonne. Nykyisten eri uskontojen aiheuttamien kärsimysten aika loppuu ja ihmiskunta nousee uudelle tasolle, jossa itsekkyys ja ahneus korvataan yhteisen hyväksi toimimisella ja tasapuolisella jakamisella. Tämä ajatusmalli koskee kaikkea elävää luomakunnassanne, myös kasveja ja eläimiä.

       Kirjoitukset sisältävät sellaista tietoa tiedemiehillenne, joka auttaa selittämään ja tutkimaan asioita, jotka ovat teille selittämättömiä. 

15.8.2015

         Tervehdys ystävät. Olette valmiina, kun talous romahtaa ja on aika uudistaa kaikki. Mikään sellainen, joka perustuu vanhoihin arvoihin, ei toimi enää. Onnellisuus perustuu jakamiseen ja yhteiseen hyvään, ei omaisuuden haalimiseen ja keskittämiseen. Uudet arvot huomioivat myös henkisyyden ja kestävän kehityksen kaikissa asioissa. Silloin saavutatte rauhan ja onnellisuuden.

       Tähän monet teistä ovat jo alkaneet tähdätä ja tehneet valintoja, jotka lisäävät onnellisuutta. He ovat lopettaneet turhan kuluttamisen, käyttävät puhdasta ruokaa ja hakevat elämyksiä yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Siinä on teille paratiisin mallia kerrakseen. Tehtävä ei ole helppo, mutta teitä ohjataan oikeaan suuntaan. Joskus suuntaa pitää hakea rajujenkin tapahtumien kautta, muuten oppiminen jäisi ja tekisitte samat virheet uudelleen.

        Elämäntapanne on itsekeskeinen ja kestämätön. Siksi voitte niin huonosti. Mitä useampi tekee muutoksen jo nyt, sitä helpommalla pääsette, sillä se on väistämätöntä. Muutoksen on tultava, jotta elämä planeetallanne voi jatkua. Muutoksen on tapahduttava teissä, sillä teillä on vastuu planeetastanne.

        Kiitämme teitä.

12.7.2015

           Hyvää iltaa teille. Olen Havonasta. Maailmanne kuohuu monella tavalla. Olette aiemmin saaneet tuleviin tapahtumiin liittyviä tietoja muilta olennoilta eri puolilta universumia. Vaikka asuttuja maailmoja on käsittämättömän paljon, seuraamme jokaisen kehitystä ja tapahtumia. Olemme huolestuneita teidän kivisestä kehitystiestänne. Kasvukipujahan ne ovat, vaikkakin melko vaikeita. Planeetan kehittyminen kohti henkistä ja aineellista tasapainoa on pitkä tie. Vaikeimmiksi asioiksi sivilisaatiossanne näyttää muodostuvan talouden ylivalta ja se silmitön ahneus, jonka se on saanut teissä liikkeelle.

           Uskonnot ovat toinen asia, varsinainen verkko, johon olette sotkeutuneet. Teidän kehitykseenne ei voida enää suoraan puuttua, niin kuin tehtiin alkaneen elämän ensivaiheessa. Jeesus Nasaretilaisen hahmossa teille esiteltiin mallielämä vielä niinkin myöhään kuin pari tuhatta vuotta sitten. Hänen opetuksiaan kyllä kerrotaan, mutta ne jäävät vain tarinoiksi, ei niitä noudateta. Odotamme ja toivomme, että maailmassanne syntyisi todellinen herätysliike, joka nostaisi henkiset arvot niille kuuluvaan asemaan. Alistaisitte talouden palvelijaksenne ja työntäisitte sivuun pahasti vääristyneet dogmaattiset uskontonne.

           Olen todella kaukaa, enkä ole liikkeellä yksin. Nimittäisin tätä tarkastusmatkaksi. Olen todella iloinen, kun sain teihin yhteyden. Tunsitte läsnäoloni jo hiljentymisen aikana. Te tiedätte lukemanne perusteella jotakin Havonasta. Se on valtava kokonaisuus koko olemassa olevan  universumin keskustassa. Se on myös sen minunkin ymmärrykseni yli menevän olennon tai energian, jota te nimitätte Jumalaksi, asuinsija. Olen liikkeellä teidän suunnalla universumia ja saatan ottaa teihin yhteyttä vielä joskus myöhemminkin. Matkani ei ole pelkkä piipahdus ja ymmärrätte hyvin miksi. Matkani tänne on suunnattoman pitkä. Ymmärrätte, että nopeuteni sen taittamiseen täytyy olla 10 potenssiin n kertaa valonnopeus. Pohtikaa sitä, mitä kerroin ja puhukaa ystävillennekin. Kaikkea hyvää teille.

 

             Vieraanne Havonasta

 

 

8.7.2015

           Tervehdys teille rakkaat ystävät. Olemme täällä, arvasitte oikein. Eurooppa on käymistilassa. Luomalla Euroopan unionin pyritte aidosti pyyhkimään pois ja peittämään katkeran sodan muistot. Olette onnistumaisillanne siitä huolimatta, mikä on tämän hetken tilanne. Kasvukipuja ei voi välttää. Kasvukipujen tiliin voitte panna myös oman maanne ja Venäjän näennäisen törmäyksen. Mikään kasvu ja kehitys ei ole lineaarista, vaan siihen kuuluu  kuoppia, töyssyjä ja jyrkkiä mutkia, niin kuin  koitte Euroopan reissullanne. Tärkeintä on se tavoite, mihin pyritte. Samantekevää, minkälaisten mutkien ja koukeroitten kautta pyritte, kunhan pidätte päämääränne kirkkaana mielessänne.

 

 

20.6.2015

Tärnaby, Ruotsi

           Maailmanne ei ole kuolinkouristuksissa, niin kuin teitä saatetaan pelotella. Kehitys ei ole lineaarista, tasaista nousua, vaan siihen kuuluu hidasteet, kuopat ja heitot. Ihan kuin ajaisitte tietyömaa-alueella. Kärsivällisyytenne palkitaan kuitenkin sileällä asfaltilla. Mikään kasvu tai kehitys ei ole sileää ja suoraviivaista. Teidän useimpien ongelmana on malttamattomuus. Mitään tuloksia ei saavuteta ilman vaivaa, ponnistuksia ja takaiskuja. Mitä enemmän takaiskuja, sitä enemmän kasvua.

 

                      Ystävänne henkimaailmasta

 

 

9.5.2015 

          Hyvät ystävät, hauska tavata. Maailman poliittinen tilanne on herkkä. Sodanuhka lännessä on lisääntynyt, mutta emme pidä sitä todennäköisenä. Talousvaikeutenne vievät kaiken huomion ja niin vältytte sodalta. Uusi hallituksenne toimii hyvää tarkoittaen, mutta väärällä tavalla. Ranska on pian suurissa vaikeuksissa ja uhkaa koko Euroopan taloutta. USA luhistuu ja samoin Venäjä. Teidän on rakennettava talouselämänne uudelle terveelle pohjalle. Nämä muutokset luovat ilmapiirin, jossa on tilaa myös muille uudistuksille.

          Terveydenhuolto uudistuu ja siitä tulee kokonaisvaltaisempaa. Uusi sukupolvi omaksuu asiat helpommin ja integroi vanhaan malliin uudet käytännöt. Prosessi on alkanut ja tähän murrokseen Tuulikin työ liittyy. Tarkoitus on tuoda uskottavia pehmeitä malleja käyttöön. Olemme mukana tässä työssä ja suunta näyttää hyvältä. Tuulikilla tulee olemaan työ, jossa riittää kiinnostavuutta ja haasteita.

 

          Kiitos teille ajastanne. Ystävänne henkimaailmasta

 

 

7.4.2015

De Bult, Hollanti

          Olitte runsas viisi vuotta sitten lähdössä Eurooppaan. Nyt te sitten lähditte. Avarratte maailmankuvaanne ja opitte katsomaan joitakin asioita uudesta näkökulmasta. Ihmiset ovat kaikkialla ystävällisiä, vieraanvaraisia ja rehellisiä, ellei heidän mieltään myrkytetä. Katselkaa ympärillenne avoimin silmin, pysähtykää tutkimaan kummallisuuksia, outouksia tai mitä uutta ihmeellistä sitten näettekään. Monet asiat voidaan tehdä eri tavoin, kuin mihin te olette tottuneet.

          Nauttikaa keväästä ja ihailkaa heräävää luontoa. Paluumatkallanne saatte pysyä alkavan kevään tilassa pitkään. Toivotamme teille antoisaa ja mieltänne ja sieluanne rikastuttavaa matkaa.

          Ystävänne henkimaailmasta

 

 

28.3.2015

          Hyvää iltaa ystävät kalliit! Olette täällä, koska suunnitelmamme toimii. Tiedätte, että olette mukana uudistamassa kaikkia ihmisen terveyteen liittyviä hoitomuotoja. Tuulikki on aloittamassa yhtä suurta alan kehityslinjaa. Hän on pioneeri. Tulemme tukemaan häntä kaikin tavoin. Tämä laite on ensimmäinen versio ja tulee kehittymään huimasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Tiede on valmis siihen. Ainoa este tai hidaste on se, miten tiedeyhteisö saadaan innostumaan asiasta, sillä epäluulot istuvat syvässä eikä keksinnön tieteellisyyttä haluta heti ymmärtää.

         Alku voi teettää hieman töitä, mutta pian hoitotulokset puhuvat puolestaan. Hän on innostunut ihan aiheesta, sillä tämän olisi tarkoitus onnistua. Pienet vastoinkäymiset voivat kuulua asiaan, mutta nehän eivät ole mitään uutta. Odotamme mielenkiinnolla tulevaa. Tekninen laitteisto yhdistettynä hänen intuitioonsa antavat hyvän lopputuloksen. Hän oppii pian lukemaan ja tulkitsemaan saamaansa informaatiota. Hänen intuitionsa auttaa aluksi paikkaamaan teknisiä puutteita.

          Kiitämme ajastanne. Tapaamisiin.

19.3.2015

    Viesti N:lle?

    Olet pienestä pitäen halunnut nähdä pintaa syvemmälle. Rutiinit puuduttavat. Elämän mysteeri, luonto ja eläimet ovat sinulle tärkeitä. Se, mistä nyt haaveilet, ei ole yllättävää. Näemme, että sinun on hyvä kaikessa rauhassa maistella suunnitelmiasi, kehitellä niitä ja tarkastella niitä monelta suunnalta. Sanonta "hitaasti hyvä tulee" sopii tähän.


     Viesti M:lle?

      V on eräällä tavalla massan yläpuolella. Keskimääräistä iäkkäämpien vanhempien vaikutus lapsen kehitykseen on tasapainoisemmin kehittävä kuin nuorten vanhempien tapauksessa. Hänen tasapainoinen kehittyneisyytensä ärsyttää niitä, jotka ovat kasvaneet henkisesti köyhässä ympäristössä.

      Uskomme, että tilanne on ohimenevä. Alempaa nousevien lasten kulmat hioutuvat, erot tasoittuvat ja tilanne rauhoittuu vähitellen.

15.3.2015        

      Elätte aikoja, jossa kolme suurta sekasorron tekijää hajottavat energioita. Nämä ovat Venäjä, Amerikka ja kiihkomielisen muhamettilaisuuden lisääntyminen Pohjois-Afrikassa. Neljäntenä on vielä luonnonkatastrofit, jotka vaikeuttavat elämäänne.       

      Krakatau tulee purkautumaan lähivuosina aiheuttaen laajamittaisia tuhoja, mutta ne eivät ole niin katastrofaalisia, että halvaannuttaisivat koko maapallonne toimintaa. Venäjä tulee tiensä päähän ja sen on pakko muuttua. Tähän menee useita vuosia ja prosessi on ollut käynnissä viimeisen vuosikymmenen ajan. Myös Amerikka tulee muuttumaan tai pikemminkin se häviää tällaisessa muodossa kuin se nyt on. Pohjois-Afrikan tilanne vaikeuttaa Euroopan oloja entisestään, siellä kytee kiihkouskonnollisuuden pahin ilmentymä.

      Kun nämä kaikki koettelemukset kohtaavat teitä lähes yhtä aikaa, on tilanteenne vaikea. Mutta kuten olemme aikaisemminkin kertoneet, ei ole syytä epätoivoon, sillä kaikki tapahtumat puhdistavat energiakenttiä luoden pohjaa paremmalle huomiselle. Tulette kohtaamaan vaikeita aikoja ja asioita, mutta ne eivät ole maailmanloppu vaan uuden aikakauden alku. Ne ovat välttämättömiä olemassaolollenne. Tiedätte kyllä, mitä tehdä, kun tilanne huononee. Teille syntyy uusi kansallinen henki, joka perustuu kalevalaiseen perintöön. Sen avulla selviätte mullistuksista.

      Kiitämme teitä tästä ajasta. Seuraavalla kerralla perehdymme uusiin epäkohtiin maailmassanne.

27.1.2015

      Viesti Mi:lle?

      Sinulla on ollut haave ja nyt se on toteutumassa. Olet taitavasti ja väsymättä purjehtinut vaihtelevissa tuulissa ja ristiaallokossa ja välttänyt karikot. Pian voit nousta maihin eli nähdä pitkäaikaisen haaveesi toteutuneena. Nauti siitä. Se ei kuitenkaan tarkoita asettumista lepäämään laakereilla, vaan haasteiden luonne muuttuu. Tärkeintä sinulle on kuitenkin se, että toteutat elämänsuunnitelmaasi. Onnittelemme sinua ja kuten tiedät, olemme tarvittaessa tukenasi.

 

      Viesti Mk:lle?

      Elämässä ei ole mitään pelättävää, paitsi pelko itsessään. Heittäydy rohkeasti elämän käsivarsille niin kuin uimari veteen. Elämä kantaa niin kuin vesi. Se vie aivan samoin kuin virta uimaria.

 

 

 

7.12.2014

      Viesti E:lle?

      Fyysinen keho on altis kaikkinaiselle kulumiselle ja vahingoittumiselle. Olette kuitenkin oppineet hoitamaan ja varjelemaan sitä ja korjaamaan yhä taitavammin ja tehokkaammin.

      Nyt on kysymys korjaustoimenpiteestä. Pelästyminen on luonnollinen reaktio. Kun tilanne on ohi, olet kokemusta rikkaampi ja entistäkin vahvempi.

      Olet valinnut suunnan ja polun, josta olemme iloisia. Olemme nyt lähelläsi hyvin tiiviisti.

 

 

12.11.2014

       Tervehdys teille. Teillä on syksy synkimmillään ja maailmanne asiat näyttävät olevan menossa kohti kaaosta. Ei nyt sentään, medianne maalaa uutiset aivan liian synkin värein. Vain huono uutinen on hyvä uutinen; on saatava myyntiä. Pitäkää päänne kylmänä ja mieli tyynenä. Maailmanne porskuttaa eteenpäin välillä vähän köhien. Muutokset ovat käynnissä ja niihin kuuluu monenlaisia kouristuksia. Teillä ei ole mitään pelättävää. Muutosten aika on pitkä.

       Voi olla, että tarkkaavaisuutenne herpaantuu välillä. Sitten taas jossakin rysähtää tai ruvetaan sotimaan. Mätäpaiseiden on puhjettava, ennen kuin maan iho siliää eli ihmiskunnan keskuuteen leviää harmonia.

       Kiitos teille.

 

 

7.5.2014

       Rakas läheisenne on siirtynyt siihen maailmaan, jota me edustamme. Ette ole lopullisesti menettäneet häntä, vaikka se voi siltä tuntua. Ymmärrämme surun ja ikävän, joka teitä nyt ympäröi. On tapahtunut se, minkä te kaikki tulette aikanaan kokemaan. Koette sen hyvin monia kertoja suunnattoman pitkän sielunne kehitysprosessin aikana.

      Elämänne ei koskaan sammu, sielunne on kuolematon. Kuolemaa, joka merkitsisi loppua, ei todellakaan ole. Rakkaanne tuli tänne pitkän ja uuvuttavan taistelun jälkeen. Hän tulee lepäämään jonkin aikaa rakastavien valo-olentojen hellän huolenpidon alaisena. Aikaisemmin tänne tulleet läheiset olivat vastassa ja odottavat innokkaasti tapaamista: sitä hetkeä, kun hän levänneenä ja terveenä vailla mitään esteitä nousee täyteen mittaansa.

     Haluamme teidän kertovan sureville, että kaikki on niin hyvin, kuin vain voi olla. Sielun kasvu ja kehitys elämä elämältä kohti jumaluutta on käsittämättömän hieno prosessi. Ymmärrämme, että teidän on fyysisessä maailmassa eläessänne mahdoton nähdä sitä. Ette näe verhon taakse. Vakuutamme teille, että näin on Korkein tienne suunnitellut ja näin on hyvä.                 

 

27.4.2014

         Luonnonmullistusten ja taloudellisten vaikeuksien lisäksi maailmaanne ravistelee myös poliittinen kuohunta. Olette kuvitelleet saavuttaneenne riittävän sivistystason, jotta pystyisitte ratkaisemaan ristiriitanne sivistyneesti. Näin ei valitettavasti ole.

         Näette edessänne ilmastomuutoksen kaikkine seurauksineen: kuivuuden, tulvat, myrskyt. Seurauksena niistä on ruokapula. Tiedätte puhtaan veden hupenevan ja energiantuotantonne on vaikeuksissa. Tästä seuraa kansallinen itsekkyys ja oman edun tavoittelu. Juuri tästä on kysymys lähiympäristössänne, ja kauempanakin.

         Aseita käytetään, mutta tapahtumat tulevat jäämään alueellisiksi ja paikallisiksi. Uskontojenne ääriliikkeet tulevat entisestään vaikeuttamaan sen asian ymmärtämistä, että olette ihmiskuntana yhdessä ja samassa veneessä maailmankaikkeuden äärettömällä merellä.

         Älkää kuitenkaan masentuko ylitsepääsemättömiltä näyttävien vaikeuksien edessä. Tavalla tai toisella te tulette selviytymään niistä.

23.3.2014

        Maailmassanne on tapahtunut jotakin sellaista, mikä on kylvänyt levottomuutta myös teidän suomalaisten mieliin. Haluamme nyt sanoa teille, että olette vuosikymmenten kuluessa hankkineet sellaista arvostusta muun maailman silmissä, että voitte olla luottavaisin mielin aivan rauhassa. Tyyni harkinta ja hätäilemätön toiminta on ollut ja on teidän vahvuutenne. Ette sitä itse aina huomaa, koska mediaanne kiinnostaa vain ikävät uutiset niin maailmalla kuin omassakin maassanne. Se, mitä naapurissanne tapahtuu, on välttämätöntä ja osa niitä kouristuksia, joiden kautta maailmanne muuttuu paremmaksi paikaksi elää. Ottakaa eteenne tulevat muutokset ja mullistukset rauhallisesti.

       Teillä on suuri tarve tehdä ennustuksia aivan kuin ne avaisivat tietä tulevaisuuteen. Suhtautukaa kriittisesti johtajienne ja poliitikkojenne puheisiin, kuunnelkaa sen sijaan eri alojen asiantuntijoita. Muodostakaa heidän puheistaan näkemyksenne, niin olette kestävämmällä pohjalla.

26.2.2014

        Viesti Mi:lle?

        Joudut hajottamaan huomiokykysi ja jakamaan energiasi monelle taholle. Näin ei olisikaan, ellet pystyisi siihen. Olet harvinainen ihminen:  pidät samanaikaisesti kimpun lankoja käsissäsi sotkeutumatta niihin. Tuemme sinua, minkä voimme. Talokaupat ovat isoja asioita, mutta emme silti voi antaa mitään valmista ohjetta. Kehotamme kuitenkin käyttämään asiantuntija-apua. Ratkaisu syntyy lopulta asiantuntijalausunnon ja sydämen tuntemuksen pohjalta.

        Ihminen, joka tekee ja toimii kohtaa väistämättä myös vastuksia. Ne eivät esiinny tasaisin välimatkoin, vaan monesti ne osuvat ryppäinä tielle. Vaikeudet sinänsä eivät tarkoita, että pitäisi luovuttaa, jos päämäärä ja tavoite ovat näkyvissä.

        Emme muuten väsy  emmekä kyllästy avunpyyntöihin, emmekä raasta hiuksia tai sulkia ;)

 

        Viesti K:lle?

        K käy ylikierroksilla eikä hänellä ole kunnon yhteyttä sisimpäänsä. Neuvomme häntä järjestämään päivän, jolloin ei ole mitään pakollista ja hiljentymään ja kuuntelemaan sydäntään. Näköala tulee avartumaan ja valo polulla lisääntymään. Hän tulee löytämään itsestään uutta voimaa ja uusia ominaisuuksia. Me enkeliolennot olemme aina valmiita auttamaan, kunhan pyydät meidän apuamme.

 

         Viesti Mt:lle?

         Olet tehnyt rohkeita valintoja ja niiden ansiosta ja kautta olet kasvanut ja kehittynyt. Valinnat tulevat vahvistamaan sinua jatkossakin. Niiden suhteen emme voi antaa muuta neuvoa, kuin että kuuntele sydäntäsi. Sen sinä olet jo oppinut.

 

         Viesti Mk:lle?

         Olette nyt notkon pohjalla tiheikössä ja näkyvyys on huono. Löydätte siitä pian ulos ja näette selkeämmin, mikä polku on valittava. Taloudelliset asiat ovat tärkeitä, mutta teidän maailmassanne niillä on taipumus alistaa kaikki muu. Pitäkää kiinni pehmeistä arvoista ja vaikka vähän paisutelkaakin niitä. Kuten arvaatkin, ei meillä ole valmiita ratkaisuja. Tuemme teitä kuitenkin kaikin käytettävissä olevin keinoin.

 

 

21.2.2014

        Maailmassanne sattuu ja tapahtuu.  Säät tulevat olemaan suuri puheenaihe; ette ole vielä nähneet kaikkea. Olkaa rauhallisin mielin ja murehtimatta.

       Osa kulkutaudeista lasketaan liikkeelle tahallisesti turruttamaan vastarintaa ja rikastuttamaan niitä, joilla on lääkkeet. Ihmisille näytetään, kuinka heitä yhteisen hyvän varjolla hyväksikäytetään ja johdetaan pahasti harhaan.

     Suuret organisaatiot eivät toimi vilpittömästi valtiollisellakaan tasolla ja ovat hyvinkin rappeutuneita johtoportaan ahneuden vuoksi. Normaaleilta tavallisilta työntekijöiltä vaaditaan kuuliaisuutta ja rehellisyyttä, mitä organisaatiot ja yritykset eivät itse kuitenkaan noudata. Tämä alkaa kyllästyttää ihmisiä. Suuria väärinkäytöksiä tulee paljastumaan ja niihin tulisi reagoida. Näin voi alkaa puhdistuminen myös poliittisesti. Näyttäkää, ettette hyväksy näitä tekoja. Passiivisuus ja piittaamattomuus on vallannut mielet. Nyt vaaditaan toimintaa.

     Osallistukaa kaikki paremman ympäristön ja tulevaisuuden luomiseen. Olette luojia itsekin.

6.1.2014

         Olemme usein sanoneet, että pyytäkää meidän apuamme. Silloin me voimme valaista tietänne, jotta voitte nähdä eteenne selvemmin ja uudella tavalla. Te näette esteet ja voitte kiertää ne ja tehdä parempia valintoja.

         Ajaudutte sellaisiin tilanteisiin ja kokemuksiin, jotka parhaiten vastaavat elämänsuunnitelmanne toteutumisen kannalta välttämätöntä koulutusta. Ikäviäkään asioita ei aina voida muuttaa tai poistaa. On kuitenkin mahdollista vaikuttaa teidän näkökulmaanne, teidän asennoitumiseenne siihen, mitä koette.

         Rukouksen kanssa on aivan  samoin. Lapsen on helpompi kohdata pelottavat asiat käsi isän tai äidin kädessä.

18.12.2013 

         Viesti J:lle?

         Kulttuurinne on ajautunut tilanteeseen, jossa arvostatte vain suorituksia ja tuloksia. Asetatte elämällenne päämääriä, jotka ovat seurausta  ympäristönne ja läheistenne aiheuttamasta paineesta. Voi käydä niin, että sydämenne halu ja sielun suunnitelmanne ovat ristiriidassa asettamienne päämäärien kanssa. Silloin olette vaikeuksissa. Ainut ratkaisu on sulkea pois lähiympäristönne ja yhteiskuntanne odotukset ja noudattaa sitä tietä, jonka sydämenne tuntee oikeaksi.

 

         Viesti M:lle?

         Sinun sinnikkyytesi ja pyrkimyksesi kohti asettamaasi tavoitetta kaikista vastuksista huolimatta on ihailtavaa. Ne meistä täällä henkimaailmassa, jotka voivat ja joilla on mahdollisuus olla tukenasi, ovat myös lähelläsi ja ikään kuin pehmittävät niitä tahoja, jotka vastustavat pyrkimystäsi. Näkemyksemme on edelleen, että ratkaisu tulee olemaan paras mahdollinen. 

         Viesti H:lle tulevasta vauvasta?

         Tämä fyysiseen tulossa oleva sielu on valinnut äitinsä ja perheensä hyvissä ajoin. Hän tietää selkeästi, mitä haluaa tulevassa elämässään kokea. Äiti voi toivottaa uuden ihmisen hyvillä mielin ja onnellisena tervetulleeksi tähän maailmaan.

 

         Viesti N:lle?

         Olet tullut tänne kouluun - ja paljon olet oppinutkin. Lapset ovat sinulle tärkeitä. Saatat kuitenkin tuntea itsesi turhautuneeksi. Nouse silloin arjen yläpuolelle ikään kuin vuoren huipulle ja tarkastele sieltä toiveitasi ja asettamiasi päämääriä. Jokin tärkeä asia selkenee ja varmistuu lähiaikoina.      

 

 

14.11.2013

        Viesti M:lle?

        Olet hyvällä asialla ja näemme, että sydämesi on vilpitön. Koska käännyt meidän puoleemme ja kysyt neuvoa, me autamme sinua sallitun rajoissa. Olet vaikeassa tilanteessa, mutta emme silti voi antaa valmiita ratkaisuja tai päätöksiä, koska ihmisen on tehtävä ne kaikissa tilanteissa itse.

         Et tarvitse nimiä, voit pitää meitä henkimaailman ystävinä, joukkona enkeliolentoja. Voit myös suunnata avunpyyntösi suoraan Jumalalle niin kuin teitä on opetettu. Me olemme kuitenkin se toimeenpaneva taho. Kun pyydät apua ja neuvoa sydämesi pohjasta, mielesi tyyntyy ja kykenet paremmin näkemään sen tien, jota sinun on kuljettava ja ne valinnat, joita sinun on viisainta tehdä.

         Tarvitset voimaa ja kestävyyttä. Sitä me pyrimme sinulle välittämään. Ystäväsi ovat tässä mukana ja vaikuttavat samaan suuntaan. Luota siihen, että paras vaihtoehto toteutuu.


 

 

5.11.2013

        Viesti T:lle?

        Tällaiseen kysymykseen meillä ei ole valmista vastausta ja vaikka olisikin emme voisi sitä antaa. Veisimme häneltä päätöksenteon tuottaman ilon. Neuvomme häntä panemaan sivuun ympäristön odotukset, oman järkeilyn ja tähän aikaan liittyvät muodinomaiset paineet, ja kuuntelemaan sydäntään ja vain sitä. Silloin selviää se tapa toimia ja elää, mikä tuottaa sisäisen tyydytyksen. Kehotamme häntä hiljentymään ja pyytämään meidän apuamme. Valaisemme silloin hänen polkuaan niin, että hän kykynee avaamaan oikean portin.

 

 

27.8.2013

        Viesti M:lle?

        Olet joutunut suohon lähestulkoon ilman omaa syytäsi tiettyjen sattumuksien seurauksena. Kova maa löytyy pian ja ehkä vähän yllättävällä tavalla. Ei ole syytä ahdistua. Liikkumisen ongelma ratkeaa kuin itsestään ja toinenkin ongelma siinä sivussa. Pää pystyyn ja katse tiukasti eteenpäin.

 

        Viesti K:lle?

        Olet pitkään jatkuneen kiipeämisen tuloksena päässyt vuoren harjanteelle. Edessäsi on huikea näköala, mutta samalla jyrkkä vuorenseinä. Pysähdy ja ihaile sitä näkymää, jonka eteen olet nähnyt vaivaa. Älä hätäile. Polku ja sen suunta tulevat kirkastumaan, kun aika on kypsä.

 

 

 26.7.2013

        Mehän tässä. Teitä kiinnostaa T:n tapaus. On vielä liian aikaista paneutua siihen. Tiedämme, että hän lepää, mutta on silti täysin tietoinen uudesta ympäristöstään, palaa halusta tutustua siihen heti, kun se on mahdollista. Hänestä pidetään hyvää huolta. Tiedämme, että hän ei haluaisi teidän fyysiseen maailmaan jääneiden läheisten ja ystävien surevan. Vielä hän ei pysty sitä itse aktiivisesti tuomaan julki. Ajatelkaa häntä rakkaudella, sen hän ansaitsee.

 

       Me olemme edelleen teidän lähellänne. Olemme ajatelleet jotakin  uutta projektia kanssanne. Emme ole vielä valmiita jäsentämään sitä ja kertomaan siitä tämän enempää. Katsomme, mihin maailmanne on menossa ja nivellämme teidän kanssanne suunnittelemamme työn sen mukaan ja tilanteeseen sopivaksi. 

       Annoimme teille juuri hiukan lisäenergiaa. Huomasitte varmaan, että virkistyitte hiukan. Fyysiset kehonne tarvitsevat kuitenkin riittävän unen, on kesä tai talvi. Menkää nyt nukkumaan. Pidämme teidät aina näköpiirissä. Toivotamme teille hyvää yötä.

               Ystävänne henkimaailmasta

12.6.2013

      Viesti J:lle tulevasta vauvasta?

      Tämä fyysiseen maailmaan palaava sielu on löytänyt pitkähkön tutkimisen jälkeen parhaat mahdolliset vanhemmat. Tähän liittyy sellainen erikoinen piirre, että teini-ikäisenä hän tulee innostamaan vanhempansa aivan yllättävään ja uuteen harrastukseen tai jopa työhön. Hänen lapsuutensa tulee olemaan täynnä mielenkiintoisia käänteitä.

28.4.2013

      Viesti E:lle?

      Olemme iloisia siitä, että hän on ottanut tosissaan sisäisen äänen kuuntelemisen ja irrottautunut valtavirrasta omalle tielleen. Hänellä on ideoita ja ajatuksia, mutta niiden toteuttaminen vaatii energiaa. Energiaa vaatii myös valtavirran luomalta väylältä poikkeaminen. Se synnyttää kitkaa, joka luo joskus pelottavia mielikuvia. Hänen rohkea ajattelutapansa ja tekonsa ansaitsevat meidän täyden tukemme.

20.3.2013

      Rakkaat ystävämme, ensimmäiseksi haluamme onnitella teitä. Olette epätavallisessa ja harvinaisessa tilanteessa; olette tavoittaneet kaksi virstanpylvästä samanaikaisesti. Tiesimme, että oikea kustantaja löytyy ja tiesimme, että tekin tunsitte sen ensi yhteydenpidosta lähtien.

      Olemme seuranneet teitä viime aikoina tavallista tiiviimmin ja voitte olla varmoja, että huomenna olemme kanssanne. Katsomme sen jälkeen, miten voimme parhaiten edistää yhdessä niitä asioita, joita pidämme tärkeinä ihmiskunnan ja koko maapallon kannalta.

      Ne tapahtumat, joista olemme aikaisemmin kertoneet, vyöryvät omalla painollaan kuin lumivyöry vuoren rinteessä. Se ei pysähdy ennen kuin tasapaino on saavutettu.

      Toivotamme teille iloisia ja onnellisia hetkiä ystävienne kanssa. Olkaa varmoja, että olemme mukananne ja lähellänne lähes käsinkosketeltavissa.

                  Teidän ystävänne henkimaailmasta

5.1.2013 

      Viesti N:lle tulevasta vauvasta?

      Hän odottaa jo innolla sitä hetkeä, että pääsee tarraamaan pienellä kädellään veljensä nuttuun kiinni. Luonto ja eläimet ovat hänellekin tärkeitä. Älkää hämmästykö, jos löydätte lastenhuoneesta sammakon. Hänellä on mukanaan myös taiteellista lahjakkuutta.

 

      M:lle jotain?

      Olet käymässä läpi elämänvaihetta, jossa henkinen taakkasi on suurimmillaan ja kestävyytesi koetuksella. Kenellekään ei kuitenkaan panna suurempaa kuormaa, kuin minkä jaksaa kantaa. Sinun taakkasi tulee kevenemään ja suorastaan putoamaan pois hieman yllättävällä tavalla. Aurinko tulee nousemaan kirkkaalle taivaalle. Pyydä valoa polullesi.

 

 

16.12.2012

      ”Ruoka olkoon lääkkeenne” on teille tuttu sanonta. Terveydenhuoltojärjestelmänne on kuormitettu äärimmilleen. Ette juurikaan voi enää lisätä sen työmäärää aiheuttamatta sekasortoa ja romahdusta. Pohditte ja suunnittelette muutoksia sen rakenteisiin ja toimintatapoihin, mutta huomaatte vähitellen olevanne umpikujassa. Rahat ja henkilökunta eivät riitä. Ette ole huomanneet, että ahneuden kyllästämä elämäntapanne johtaa monin tavoin terveyden rappeutumiseen ettekä mitenkään korosta ihmisen omaa vastuuta. Jos kiinnittäisitte tosissanne huomiota siihen, mitä syötte, jos puhdistaisitte pois myynnistä sen, mitä itsekin kutsutte roskaruoaksi, jos söisitte ruokanne kiitollisin mielin hartaudella ja nauttien, onnistuisitte karsimaan suuren määrän vaivoja pois.

      Te pyritte sääntelemään lukemattomien kemikaalien, myrkkyjen ja torjunta-aineiden käyttöä. Se ei kuitenkaan onnistu riittävän tehokkaasti, koska annatte liian suuren vallan kaupan ja teollisuuden edunvalvonnalle. Teidän teknisesti hyvin kehittynyt terveydenhuoltojärjestelmänne voi hoitaa vaikeat tapaukset, mutta se, että kuormitatte sitä em. tekijöiden aiheuttamilla vaivoilla tukahduttaa lopulta sen toiminnan, ellette saa muutosta aikaan. Haluamme korostaa erityisesti yksilön vastuuta sen suhteen, mitä suuhunne panette ja sitä, että luotte elintarviketuotantoon ja –teollisuuteen muutospainetta omilla valinnoillanne. Näillä muutoksilla on kiire.

            Henkimaailman ystävät

18.11.2012 

      Olemme kuunnelleet teidän keskustelujanne. Meidän mielestämme olette rohkeita: olette uhanneet kyniä meidän ”sulkiamme”. Rohkeutta tulette tarvitsemaan. Maailmanne on taitekohdassa. Olette tottuneet jatkuvaan talouskasvuun; se aika on nyt ohi.

 

      Asiantuntijanne näkevät sen, mutta poliitikkonne eivät uskalla sanoa sitä ääneen. Se on demokratian heikkous: on pakko miellyttää äänestäjiä. Joka tapauksessa joudutte vähitellen luopumaan joistakin itsestään selvinä pitämistänne asioista. Onko esimerkiksi mitään järkeä lentää lomilla maapallon toiselle puolelle? Ajatelkaa, miten tärvelette ilmakehäänne. Olette tänä vuonna kokeneet poikkeuksellisia sääilmiöitä joka puolella maapalloa. Jotkut eivät ole vieläkään heränneet.

 

      Teidän planeetallanne on käynyt viime aikoina kiihtyvään tahtiin vierailijoita toisista maailmoista. He ovat huolestuneita siitä, mihin teidän elämäntapanne johtaa. Toki teillä on ollut pyrkimystä suunnanmuutokseen, mutta saavutukset ovat kuitenkin vaatimattomia. Toivomme hartaasti, että keskuudestanne nousisi johtajia, joiden auktoriteetti riittäisi johtamaan sivilisaationne todelliseen ja jyrkkään suunnanmuutokseen.

 

      Ne vierailijat, jotka kävivät jokin aika sitten kotijärvellänne, ovat vapaaehtoisia ja ponnistelevat kyetäkseen vaikuttamaan päättäjienne mieliin. Heidän tarkoituksensa on siis sitä kautta heikentää rahan ja talouselämän valtaa ja kohottaa pysyvämpien arvojen asemaa. Olemme pahoillamme siitä, että monet televisiokanavanne ja tiedotusvälineenne lietsovat pelkoa muiden maailmojen asukkaita kohtaan käyttämällä rahantekoonsa halpamaisia ja vihamielisiä elokuvia ja muita juttuja.

 

      Tiedemiehenne ja asiantuntijanne ovat oikeilla jäljillä, mutta massat eivät heitä kuuntele. Teitä haluttaisiin auttaa, jos te vain suostuisitte kuuntelemaan. Kaiken takana on juuri se rahanvalta, joka nyt onneksi on jo murenemassa. Vaatimattomat, hyväntahtoiset ja viisaat neuvot ja vinkit eivät ole mistään kotoisin. Ne eivät myy, ne eivät tuota. Nöyrtyminen talouden ylivallan edessä on ollut teidän kompastuskivenne. Se kivi on ruvennut nyt kuitenkin lohkeilemaan ja olemme toiveikkaita ja odotamme pian näkevämme sen, miten lähdette sivilisaationa todellisen nousun ja kehityksen tielle. Tätä samaa odottavat kaikki ne lähiuniversumin asukkaat, jotka ovat seuranneet kehitystänne.

 

            Henkimaailman ystävänne

 

      Kävivätkö samat olennot keskiviikko-iltana? Savun ym. hajut?

      Oikein, he kävivät luonanne. Ette voineet nähdä heitä, mutta tunsitte heidän läsnäolonsa heidän aiheuttamansa tuoksuvaikutelman kautta. Tuoksuvaikutelman aiheutti heidän energiakenttänsä. Se poikkeaa teidän luomistanne vastaavista kentistä. Haluamme korostaa, että olette kehittäneet melkoisen herkkyyden näiden kenttien tunnistamiseen.

 

      Miten A liittyy tähän?

      Hän on eräs ns. tavallinen ihminen, joka on johdatettu epätavallisten kokemusten äärelle. Haluamme laajentaa hänen, niin kuin monen muunkin tavallisen ihmisen kokemusmaailmaa. Tieto ja ymmärrys elämän ja maailmankaikkeuden todellisuudesta on tänä aikana saatava tunkeutumaan syvemmälle eli tavallisten ihmisten keskuuteen.

28.10.2012

      Viestiä H:lle?

      Haluamme vastata hänelle välittömästi, koska ongelma on todellinen. Hänen perheensä ja läheisensä odottavat hänen toimivan tietyllä tavalla ja asettavat hänelle vaatimuksia ja velvollisuuksia. Toisaalta hänen sydämensä ääni on voimistunut ja korostaa hieman toisenlaisia asioita. Tästä syntyy voimakas ristiriita. Sisäinen kamppailu jalostaa sielua, mutta ennen pitkää hänen on tehtävä valintoja. Kehotamme häntä silloin kuuntelemaan sydäntänsä ja pyytämään meiltä apua, niin valaisemme hänen polkuaan. Hänellä on myös ystäviä, joille hän voi purkaa sydäntänsä ja tyynnyttää sisäistä myrskyä. Silloin hänen on helpompi kuulla ja tulkita sydämensä ääntä. Haluamme vielä sanoa, että se tilanne, jossa hän nyt on, merkitsee hänen sielunsa kannalta kasvupyrähdystä. 

3.10.2012

      Olette viimeiset vuosituhannet purjehtineet erakkomaailmana avaruuden rannattomalla merellä. Aika on nyt muuttumassa. Yhteydenotot muualta maailmankaikkeudesta ovat ruvenneet lisääntymään ja ne tulevat lisääntymään kiihtyvään tahtiin. Teidän ystävänne ja myös te saitte tästä hiljattain konkreettisen todisteen. Valitettavasti teidän maailmassanne on vielä liian paljon tahoja, varsinkin uskonnollisia, mutta myös valtiollisia instituutioita, jotka suhtautuvat vihamielisesti siihen mahdollisuuteenkin, että muualta vierailtaisiin julkisesti teidän planeetallanne. Kysymys on vallan menettämisen pelosta.

      Teitä on vuosikaudet peloteltu ala-arvoisilla jännitysfilmeillä tai viihteellä, joka on edesauttanut teidän käpertymistänne kuoreenne ja estänyt edes ajattelemasta myönteisesti mahdollisista muiden sivilisaatioiden edustajista. He tulevat esiin sitten, kun te olette siihen valmiita, kun teidän instituutionne ovat siihen valmiita. Tokihan teidän keskuudessanne on niitä, jotka pitävät täysin luonnollisena yhteydenpitoa muiden sivilisaatioiden olentojen kanssa. Tilanne on muuttumassa senkin vuoksi, että ihmisillä on matkapuhelimissaan aina kamera valmiina. Lähes jokainen fyysisessä muodossa lentävä avaruusalus tulee kuvatuksi.

      On oikeastaan yllättävää, että yleinen asennemuutos käynnistyy ruohonjuuritasolta. Siihen päivään, jolloin vallanpitäjänne ja auktoriteettinne joutuvat tunnustamaan universaalin elämän todellisuuden ei ole kovinkaan pitkä. Mekin odotamme sitä päivää. Silloin käynnistyy teidän todellinen kehityksenne.

 

      Ystävänne ja teidän omat kokemuksenne innostivat meidät tähän aiheeseen. Nyt toivotamme teille hyvää yötä.

 

            Ystävänne henkimaailmasta 

30.9.2012

      Perjantai-illasta?

      Tervehdys teille. Kysymyksessä oli ufotapaus, niin kuin ymmärsittekin. He tulivat Plejadien alueelta ja ovat täällä tutkimus- ja havaintomatkalla. Se, mitä ystävänne kertoi, on vain osa hänen kokemastaan. Ei ollut sattuma, että hän oli juuri tuolloin järvellä. Yleensä tällaiset tapahtumat suunnitellaan etukäteen. Olosuhteet, sää mukaan lukien, ovat tärkeitä. Hän teki tarkkoja havaintoja ja kameran käyttö oli erittäin hyvä idea. Kuvissa tuli näkyviin periaatteessa näkymätön alus sen voimalaitteiden aiheuttaman ilmiön vuoksi. Hohtava sumu oli niin ikään maan pinnalla syntynyt reaktio aluksen synnyttämään energiakenttään.

 

      Alus on tällä hetkellä muualla, mutta voi olla, että se palaa ja joku heidän miehistöstään ottaa mahdollisesti teihin yhteyttä.

 

            Ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

 

11.8.2012

      Hätääntyminen peruuttamattoman edessä on turhaa. Meidän käy sääliksi teitä – se, miten te ihmiset tunnette pelkoa ja kauhua lähestyessänne meidän maailmaamme johtavaa porttia. Tiedämme toki, että teitä on harhautettu ja peloteltu koko ikänne. Pahasti vääristyneet uskontonne ovat siihen syypäitä. Tällä puolen teitä ovat vastassa tänne aikaisemmin tulleitten rakkaittenne joukko. Sen lisäksi meidän maailmamme vakituiset asukkaat ja vastaanottotehtäviin erikoistuneet olennot pehmentävät kokemaanne muutosta ja ovat kaikin mahdollisin tavoin apuna. Älkää pelätkö, kun tunnette kutsun käyvän.

 

            Ystävänne henkimaailmasta

8.8.2012

      Rakkaat ystävät. Jos te voisitte nähdä meidät, te kaikki uskoisitte henkimaailman todellisuuteen. On vain niin, että meidän välillämme on verho, jonka läpi me emme voi astua teidän fyysiseen maailmaanne aineellisessa muodossa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Aivan erityisissä hätätilanteissa ne, jotka on auttamaan asetettu, voivat sen tehdä. Kun te sieluina kasvatte ja kehitytte lukuisten elämien kautta, teillä on mahdollisuus kohota vähä vähältä sellaiselle hengen tasolle, että tunnistatte meidän läsnäolomme energiakentästä, joka meitä ympäröi. Voitte tietyissä tilanteissa myös nähdä meidät läpikuultavina valkoisina tai hohtavina olentoina. Teillä, rakkaat kanavamme, on siitä kokemuksia. Juuri nyt ette näe meitä, mutta tunnette läsnäolomme hyvin voimakkaana ja selkeänä.

 

      Kanaviksi valittujen tie ei ole niitä sileimpiä. Kysymys ei ole palkinnosta, vaan muotitermiänne käyttääksemme haastavasta tehtävästä. Olette tunteneet olevanne viime aikoina tuuliajolla, mutta niin ei asia ole. Olette koko ajan meidän huolenpitomme alaisina, vaikka teistä ei siltä ole tuntunut. Tiennehän ei ole tasainen. Kootkaa rohkeutenne ja terästäkää katseenne, päämäärän te tiedätte. Me olemme kanssanne, mitä ikinä eteenne tuleekin. Asiat, joiden kanssa painiskelette, järjestyvät kyllä. Ainahan ne ovat ennenkin järjestyneet. Toivotamme teille hyvää ja rauhallista unta. Tapaamme pian. 

 

      Ystävienne joukko henkimaailmasta

 

 

 

 

5.8.2012

      Tervehdys teille. Olette monessa suhteessa pian pohjalla. Euroopan talouden alamäki vie koko maailman taloudellisiin vaikeuksiin. Samaan aikaan teillä on vaikeuksia ruoantuotannossa. Monet alueet suistuvat nälänhätään. Maatalouden kannalta epäedulliset sääolosuhteet ovat välittömänä syynä, mutta ne ovat vain seurausta niistä perustavaa laatua olevista muutoksista, joita olette aiheuttaneet ilmakehässä, merissä ja mannerten metsäalueilla. 

      Te kyllä selviätte, mutta kärsitte menetyksiä, vaikka muuttaisitte toimintatapanne ja elämäntyylinne välittömästi. Suomalaisina olette suhteellisen hyvässä turvassa, vähän kuin lintukodossa, niin kuin olette joskus vähättelevästi itse todenneet. Teiltä tullaan vaatimaan kuitenkin uhrauksia muiden hyväksi. Teidän maanne hallinnon johtopaikoille on noussut ja on nousemassa henkilöitä, joilla on todellista näkökykyä. Heidän näkemyksillään tulee olemaan käyttöä muuallakin. Meidän mielestämme maassanne harjoitettu politiikka on jo ohittanut sen aallonpohjan, johon se oli vajonnut. Sen taso on nousussa. Olette myös oivaltaneet, että asiantuntijoita kannattaa kuunnella. Älkää silti unohtako, että olette kaikki, koko ihmiskunta, samassa veneessä.

 

      I:n kuulumisia?

      Itsemurha on traagisten vaiheiden päätepiste. Se on siksikin traaginen, että jälkeen jääneet läheiset tuntevat usein syyllisyyttä. Tällaiseen ratkaisuun päätynyttä ei kuitenkaan rangaista, vaan hän joutuu itse tarkastelemaan tekoaan. Tässä tapauksessa hän on edelleen unenomaisessa levossa ja havahduttuaan henkimaailman todellisuuteen hän tulee saamaan näihin tilanteisiin erikoistuneilta valo-olennoilta kaikkea sitä apua, mitä hän tarvitsee. Jonkin ajan kuluttua hänestä tulee samanlainen täysivaltainen henkimaailman asukas, kuin kaikista muistakin. Muistelkaa häntä rakkaudella, siten voitte tuottaa hänelle hyvää oloa.

 

      Viestiä H:lle?

      Koira elää nyt-hetkessä. Se ei muistele menneitä eikä suunnittele tulevaa. Se oppii kokemuksistaan, mutta se ei haudo eikä pyörittele niitä mielessään. Se on aina aito ja rehellinen eikä kanna kaunaa. Henkimaailmaan siirryttyään se vie mukanaan vain ne kokemukset, jotka ovat kasvattaneet ja kehittäneet sitä koirasieluna. Olkaa onnellisia siitä ajasta, jonka saitte viettää yhdessä. Niin on koirannekin.

 

30.5.2012

      Tervehdys teille rakkaat ystävät.

      Olette ponnistelleet meidän antamamme tekstin muokkauksen parissa. Olette onnistuneet hyvin ja toivomme, että saatte sen sellaiseen kuntoon, että voitte hyvillä mielin laskea sen kädestänne. Toivotamme menestystä ja olemme hengessä mukana.

 

      Ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

2.4.2012

      Tervehdys teille rakkaat ystävät.

      Minttu on jälleen luonanne. Te saitte sen kolmannen kerran niin kuin lupasimme vuosia sitten. Ette silloin tajunneet, että näinkin voisi käydä. Näemme, että olette kiitollisia. Te tosiaan kaipasitte Minttuanne viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Onnistuimme saamaan teille alusta pitäen tiedon siitä, mistä Mintun löydätte ja milloin sen saatte. Nyt toivotamme teille iloista ja teidän kaikkien elämäänne rikastuttavaa ja kehittävää yhdessäoloa.

      Elämä on ihmeellinen asia. Jopa fyysisessä maailmassanne voitte kokea hetkiä, jotka valaisevat olevaisuuden satumaista ja arkisen ymmärryksen ylittävää todellisuutta. Eläinystävänne kuuluvat osana samaan ihmeelliseen kudelmaan teidän ihmisten kanssa. Odotamme sitä aikaa, kun te ihmiskuntana alatte tajuta tämän. Silloin te luovutte siitä vimmaisesta ahneudesta, joka nyt on suuntautunut aineellista hyvää kohtaan.

 

      Te olette saaneet käsiinne kaksiteräisen miekan, jota kutsutte sosiaaliseksi mediaksi. Harkintaa käyttäen voitte myös sen avulla kylvää tiedonjyviä siitä, mitä olette saaneet Mintun kautta kokea. Sama on karkeasti ottaen sovellettavissa myös ihmisen elämään.                                                                                               

      Toivotamme nyt teille rauhallista ensimmäistä yhteistä yötä pikkuminttunne kanssa.

 

      Ystävänne henkimaailmasta

 

Viesti E:lle tulevasta vauvasta? 

      Sielu, joka on tulossa, on valinnut sinut aivan erityisistä syistä ja sinä olet luvannut rakentaa hänelle kehon, johon asettua. Sopimuksen merkittävyys tulee selviämään myöhemmin.

 

 

 

19.2.2012

      Aurinkokuntanne kulkee vakaasti halki mittaamattoman avaruuden ja teidän maapallonne siinä mukana. Maanne kanssa kulkee kaikki fyysinen elämä ja se henkimaailma, joka liittyy maahan ja on sidoksissa sen fyysiseen elämään.

      Olette tänään kokeneet sellaista, mitä haluamme hieman valottaa. Se raja, joka erottaa fyysisen ja henkisen maailman ei ole tiivis eikä aukoton. Se on kuin hauras kalvo tai verho, johon syntyy hetkellisesti reikiä ja aukkoja. Näistä rei´istä tai aukoista teidän maailmanne puolelle työntyy ilmiöitä, joita ei voi selittää aineellisen maailmanne lakien perusteella. Aineellinen fysiikka ei tunne näitä ilmiöitä. Niiden kirjo on suunnattoman laaja. Se, mitä saatatte kokea, voi olla sellainen ilmiö, jota ei voi esiintyä henkimaailman puolella, vaikka henkimaailmasta peräisin oleva tekijä aiheuttaa sen fyysisessä maailmassa. Fyysisen maailman olosuhteet muuntavat henkimaailmasta tulevan energian tai ilmiön varsin usein merkilliseen muotoon. Kysymys on eräänlaisesta interferenssistä.

      Valokuvissa näkemänne vaaleat pallot ovat eräs tällainen ilmentymä. Hiljentyminen ja syvällinen paneutuminen henkisiin asioihin johtaa usein tilanteisiin, joissa henkimaailman ja fyysisen maailman raja ohenee ja saatatte kokea asioita ja ilmiöitä, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Kokemukset kurssillanne olivat juuri sellaisia. Olemme iloisia siitä, että pyritte ymmärtämään fyysisen elämän osana suurta kokonaisuutta.

       Henkimaailman ystävänne

 

 

 

19.2.2012

      C:lle viestiä?

      Hänen elämänsä on tilanteessa, jossa ote ei pidä. Hän on kuin liukkaalla tiellä kengissä, joiden pohjat ovat kuluneet. Tarvitaan hiekkaa. Se hiekka on tiukka katse tavoitteeseen. Hänen on löydettävä ja määriteltävä itselleen päämäärä ja maali ja pidettävä se koko ajan mielessä ja näkyvissä. Tiedämme, että tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Hänen on pysähdyttävä hetkeksi ajattelemaan tätä ja pyydettävä henkimaailman auttajat tuekseen. Kun avunpyyntö tulee vilpittömästä sydämestä, se kuullaan aina. Sitä paitsi hänellä on eräs kyky ja ominaisuus, jonka kehittämisen hän on laiminlyönyt. Olisi hyvä, jos hän katselisi sitä uudessa valossa.


 

 

29.11.2011

      Viesti itsemurhan tehneen K:n läheisille?

      K ei päässyt pakoon vaikeuksiaan, niin kuin ei pääse kukaan. Ei niin, että pakoyrityksestä rangaistaisiin, vaan ne tulevat eteen myöhemmin. Tällä hetkellä hän on tietoinen ja selvillä siitä, missä on.  Hän lepää vielä ja on lempeän valo-olennon hoivassa. Menee vielä jonkin aikaa, ennen kuin hän pääsee vapaasti liikkumaan ja tapaamaan jo aikaisemmin henkimaailmaan siirtyneitä läheisiään ja tutustumaan täysin uudenlaiseen maailmaan. Hän tuntee lämpiminä ne rakastavat ajatukset, joita fyysiseen maailmaan jääneet läheiset häneen suuntaavat. Älkää olko huolissanne hänestä. Kaikki on hyvin.

 

 

 

10.10.2011

      Rakkaat ystävät, palaamme vielä teitä painavaan asiaan. Pahoittelemme sitä voimakasta surua, jonka valtaan jouduitte menetettyänne Mintun. Se suru on edelleen läsnä ja leijuu ympärillänne. Loitte koiraanne poikkeuksellisen läheisen suhteen, suorastaan henkisen yhteyden.

 

      Metsästys- tai vahtikoira kehittää ja käyttää niitä ominaisuuksia ja kykyjä, joita se tehtävässään tarvitsee. Sen suhde ihmiseen jää usein ohueksi, vaikka se kyllä tietää ja tuntee isäntänsä lauman johtajaksi. Sellaisen koiran menetys muodostuu oikeastaan vain taloudelliseksi tappioksi. On kysymys hyötyeläimen tai käyttöesineen menetyksestä.

      Teidän tapauksessanne on kysymys toisesta ääripäästä. Elitte ympärivuorokautisesti yhdessä. Työskentelitte, ulkoilitte, matkustitte, nukuitte ja jopa joskus söitte yhdessä. Minttu oli perheenjäsen. Se kasvoi teihin kiinni ja te siihen. Se alkoi kehittää henkisiä ominaisuuksia, jos tällainen sanonta sallitaan. Se rupesi sieppaamaan teidän ajatuksianne ja se heijastui myös teihin ja tiivisti suhdettanne.

       Meistä oli ikävä todeta, että näin piti käydä. Se ei teitä paljon lohduta. Uskomme ja näemme teidän kuitenkin ymmärtävän, että kaikilla tapahtumilla, äärimmäisen murheellisillakin, on tarkoitus. Sitä on mahdoton nähdä tai ymmärtää sillä hetkellä, kun olette niiden pyörteessä. Vasta aika antaa perspektiiviä. Voimme havainnollistaa asiaa niin, että ollessanne kaupungin keskellä, ette voi nähdä tai hahmottaa sitä. Vasta, kun olette siitä kilometrien päässä kukkulalla, saatte siitä käsityksen.

 

      Nyt haluamme lohduttaa teitä ja rohkaista sillä tiedolla, että eronne on vain väliaikainen. Sanoimme tai kerroimme kauan sitten, että olemme varautuneet antamaan Mintun teille kolmannen kerran. Se kolmas kerta on totta ja se toteutuu. Tavalla tai toisella te tulette saamaan vihjeen siitä, milloin ja mistä te saatte sen takaisin. Vielä haluamme lohduttaa teitä sillä tiedolla, että Minttu ei varsinaisesti kärsinyt. Se tunsi itsensä huonovointiseksi, mutta se ei surrut tai pohtinut tilaansa, vaan eli vain nyt-hetkessä. Se nautti vaivastaan huolimatta elämästään viimeiseen päivään saakka - siihen saakka, kun sen tajunta sammui.

      Tällä hetkellä sen koiransielu nauttii olostaan ja vapaudestaan niin kuin vain koiransielu voi. Se kävi myös heti lähtönsä jälkeen tervehtimässä teitä useaan otteeseen, niin kuin tunsittekin ja havaitsitte.

 

      Pian huomaatte tämän menetyksen vahvistaneen teitä. Käytte entistä voimakkaampina käsiksi uusiin haasteisiin. Tietäkää, että olemme kanssanne.

 

            Henkimaailman ystävänne 

 

 

 

21.9.2011

      Rakkaat ystävät. Näemme syvän surunne ja ikävänne. Tunnemme myötätuntoa teitä kohtaan. Olette menettäneet teille läheisen eläinolennon. Haluamme kuitenkin korostaa, että eronne ei tule olemaan lopullinen. Näin piti käydä, siihen oli omat syynsä. Palaamme tähän asiaan myöhemmin. Haluamme lohduttaa ja rohkaista teitä jaksamaan tämän menetyksen yli. Aivan pian te katsotte maailmaa uusin ja kirkkain silmin. Surunne painaa teitä nyt niin kuin tämä sateinen ja harmaa sää. Aurinko tulee kuitenkin vielä paistamaan. Olemme kanssanne.

 

                  Ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

31.8.2011

      Uskonnolliset liikkeenne käyttävät maailman tämänhetkistä sekavaa tilannetta hyväkseen pelottelemalla maailmanlopulla tai ainakin suurella tuholla, josta vain pieni osa ihmiskuntaa selviäisi. Haluamme korostaa, että mitään totaalista tai mitään suurtuhoa ei tule tapahtumaan, paikallisia mullistuksia ja luonnonilmiöiden aiheuttamia tuhoja kyllä. Talouselämänne perusta järkkyy ja se tulee koskettamaan teitä kaikkia.

      Eräs kalenterinne päättyy ensi vuonna. Johonkinhan kalenterin on päätyttävä. Siitä alkaa taas uusi ajanlasku. Ei se sen kummempaa ole.

      On kyllä totta, että elätte juuri nyt murrosvaihetta, jossa suuntaudutte yhä enemmän kohti henkisiä arvoja. Tällainen muutos ei voi tapahtua yhtenä päivänä, vaan se vie aikaa. Muutos on alkanut jo vuosia sitten.

      Valoilmiöt?

      Henkiolentojen energiakentän vaikutus aivoissa luo valoilmiön, joka vaikuttaa näköhavainnolta.

      N:n kokemus?

      N:n herkkyys on lisääntynyt ja se kehitys jatkuu. Se tekee mahdolliseksi rajantakaisten tapahtumien havaitsemisen. Tämmöisessä tapauksessa joudutaan usein tulkintavaikeuksiin, koska totutun fyysisen maailman ja henkimaailman ilmiöt ja tapahtumat noudattavat täysin omia lakejaan. Kokemuksen karttuessa hän tulee yhä paremmin ymmärtämään tällaisten ilmiöiden lainalaisuuksia ja tulkitsemaan niitä.

 

 

 

21.8.2011

     Olemme kanssanne iloisia siitä, että Minttu on toipumassa. Sairastuminen oli kuitenkin oivallinen esimerkki siitä, miten epävarma ja uhanalainen on jokaisen fyysisen olennon turvallisuus ja elämä. Aineellinen maailma on täynnä vaaratekijöitä ja sekasortoa. Eliöt syövät toisiaan. Mikroskooppisen pienet bakteerit käyvät kaiken kokoisten eliöiden ja eläinten kimppuun. Eläimet ja eliöt toistensa kimppuun ja ihminenkin kaiken elävän kimppuun ja vielä te käytte toistennekin kimppuun. Jos voisimme näyttää poikkileikkauskuvan kaikista elämisen tasoista, näkisitte miten taistelu ja kaaos vallitsee vain alimmalla eli fyysisen olemisen tasolla. Muistatte, miten koiranne tappoi muutaman sopulin ja myyrän. Nyt se itse joutui mikroskooppisen pienten bakteerien hyökkäyksen kohteeksi.

      Olette kehittäneet mallin, jonka mukaan arvioitte väkivallan oikeutusta. Toimitte automaattisesti sen mukaan suhteessa fyysisen maailmanne ilmiöihin. Vuosisatojen kuluessa mallinne on hioutunut ja hienostunut. Silti se on meidän maailmastamme katsottuna raaka ja kehittymätön. Eläimet, kuten koirannekin, toimii vaistojensa pohjalta luonteensa määräämällä tavalla. Te ihmisinä joudutte pohtimaan asennettanne muuta elävää maailmaa kohtaan syvällisemmin. Se ei ole millään muotoa helppoa ja yksinkertaista.

      M:lle jotain?

      Olemme iloisia hänen rohkeasta ja ennakkoluulottomasta asenteesta. Kiinnostus mehiläisiin on merkittävä askel. Kehotamme häntä pitämään kiinni ennakkoluulottomasta ja huumorin kyllästämästä asenteesta elämän vaikeitakin asioita kohtaan.

 

      Kiitämme teitä, kun asetuitte kanaviksi. Tiedämme, että te keskitytte tämän jälkeen kaukoparannukseen. Toivotamme hyvää iltaa.

            Henkimaailman ystävät 

 

 

 

7.8.2011

      Tervehdys teille. Valitsitte hyvän paikan. Voitte käyttää tätä tilaa, missä ikinä sitten liikuttekin. Näemme, että te ette aina välttämättä pysy paikoillanne. 

 

      Elätte jännittäviä aikoja. Tämän hetken tapahtumat ovat juuri niitä, joista olemme aikaisemmin kertoneet. Monet sellaiset rakenteet, joita olette oppineet pitämään perustavaa laatua olevina ja pysyvinä, tulevat pettämään. Joudutte rakentamaan talouden perustan uudelta pohjalta. Ei niin, että raha tai aineellinen hyvä menettäisi merkityksensä, mutta tulette näkemään ne uudessa valossa. Niihin on hyvä suhtautua kuin energiaan; sitähän te pyritte käyttämään säästeliäästi ja vain tarpeeseen.

      Talouselämän mullistus vaikuttaa suoraan kaikille inhimillisen toiminnan alueille. Häiriöt ruuantuotannossa johtavat katastrofaalisiin tilanteisiin niissä maissa ja niillä alueilla, jotka tähänkin saakka ovat olleet tai eläneet avustusten varassa. Rajut sääilmiöt ovat omiaan vielä lisäämään maatalouden vaikeuksia. Energiantuotantonne herkkä tasapaino järkkyy, koska sen toimintaa motivoiva taloudellinen kannustin menetetään. 

 

      Parasta, mitä te voitte näissä olosuhteissa tehdä, on katsoa, millä tavoin voitte yksinkertaistaa elämäänne ja vähentää kaikenlaista riippuvuutta tuonnista ja pitkälle jalostetuista tuotteista. Toisin sanoen pyrkikää mahdollisimman laajaan omavaraisuuteen.

 

      Reikitapaamisessa mukana olleille? 

      Olemme edelleen iloisia, niin kuin olemme jo aikaisemmin maininneet siitä, että käytätte energiaanne ja voimavarojanne toisten ihmisten auttamiseen. Samalla te kasvatatte ja koulutatte itseänne ja lisäätte henkistä kapasiteettianne. Teidän kaltaisianne ihmisiä tarvitaan lisää. Pitäkää siis arvojanne esillä ja tartuttakaa muita ja kannustakaa heitä samalle tielle. Jokainen teistä toimii omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan. Näin on hyvä.

 

      Kiitämme teitä tästä yhteydenpidosta. Jatkakaa selkä suorana ja katse kirkkaana.

 

      Henkimaailman ystävänne.

 

 

 

17.7.2011

      Tervehdys teille. Saitte vierailijoita melkein lähinaapuristanne.

Tiedämme, että teillä on kysymyksiä mielessänne. Katsomme, mitä voimme niille tehdä.

 

      L:n viesti tyttärelleen?

      Ensiksi haluan sanoa, että olen mitä suurimmassa määrin elävä. Seuraan rakkaitteni ajatuksia ja elämää. Sinulle haluan sanoa, että kuuntele sydämesi ääntä ja noudata sitä rohkeasti ja pelottomasti. Se ääni on ainut oikea ja luotettava ohjenuora.

 

      H:n äidiltä viestiä?

      Minun tarvitsi levätä vain hetken tultuani tänne henkimaailmaan. Seuraan elämääsi ja pyrin rohkaisemaan ja kannustamaan sinua omilla ajatuksillani. Fyysisen ja henkisen maailman välinen raja ei estä ajatuksen kulkua.

 

      E:lle?

      Olet energinen ja voimakkaasti elämässä kiinni. On olemassa vaara, että hajotat itseäsi liian monelle taholle. Kuuntele sydäntäsi herkällä korvalla ja toimi sen mukaan.

 

      N:lle?

      Olet saamassa lisää henkistä ymmärrystä käsittääksesi syvällisemmin fyysisen todellisuuden takaa paljastuvia kysymyksiä. Näemme, että sinulla on pian tilaisuus auttaa pelokkaita ja hätääntyneitä ihmisiä laajenevan tietämyksesi avulla.

 

      T:lle?

      Olet heittäytynyt täysin rinnoin tutkimaan henkimaailman asioita. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että näihin asioihin liittyy vaara, että jalat irtoavat maasta. Olet erittäin herkkä ja sinussa on potentiaalia pitkälle menevään kehitykseen. Etene harkiten ja intuitiotasi kuunnellen.

 

      Kiitos yhteydestä. Uskomme, että tapaamme pian.

 

                   Ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

16.7.2011

      Te olette hyvin selvillä siitä, että fyysinen ja näkyvä maailma on vain pieni osa todellisuutta. Se näkymättömän todellisuuden osa on äärimmäisen monipuolinen ja monimutkainen. Tiedätte siitä jo melko paljon, mutta todellisuudessa se on kuitenkin suurimmalta osalta teidän ymmärryksenne tavoittamattomissa.

 

      Ne ilmiöt, joiden todistajiksi jouduitte norjanreissullanne, ovat näkymättömän maailman todellisuudessa useinkin toistuvia ja tavallisia. Meillä ei ole keinoa tehdä niitä teille konkreettisessa mielessä ymmärrettäviksi eivätkä ne ole muutenkaan havainnollistettavissa.

      Vaikka koiran aivot ovat pienet verrattuna ihmiseen, sen havaintoalue ulottuu joiltakin osin alueelle, jolle teillä ei ole pääsyä. Koiran lisäksi teidän kehittämänne elektroniikka reagoi joissakin olosuhteissa niihin voimiin, joiden alkuperä ja alusta on henkimaailmassa. Näiden voimien tai energioiden vaikutus ei ole teidän kannaltanne mitenkään vahingollista tai pelättävää eikä koirannekaan varsinaisesti pelännyt vaan oli enemmänkin ihmeissään. Se ei tiennyt, miten reagoida näkemäänsä ja tuntemaansa. Se ei varsinaisesti nähnyt selvärajaisia olentoja, vaan kyse oli enemmänkin valoilmiöistä.

 

      Olette oikeilla jäljillä siinä, että keksitte hakea selityksiä Hessdalenista. Tällaiset ilmiöt esiintyvät todennäköisimmin tietyillä maapallonne alueilla. Toisin sanoen on olemassa alueita, joissa fysikaaliset olosuhteet ovat edullisia tällaisille ilmiöille. Nyt, kun jossakin määrin olette päässeet jäljille, palaatte perehtymään näihin ilmiöihin tosimielessä. Ei niin, että ilmiöt sinänsä olisivat tärkeitä, vaan ne tekijät, jotka ovat ilmiöiden takana, ja ilmiöiden taakse on helpompi nähdä tutustumalla ensin itse ilmiöihin.

 

      Teillä oli vissi syy yöpyä määrätyissä paikoissa. Se, miten teihin on vaikutettu, on ollut erittäin hienovaraista ja sallituissa rajoissa. Emme voi puuttua yksityiskohtiin, mutta teidän henkistä kapasiteettianne on laajennettu. Ette huomaa sitä arjessa. Se paljastuu teille vähitellen ja poikkeuksellisissa ja epätavallisissa tilanteissa. Näihin tapaamisiin liittyviä yksityiskohtia voi pulpahtaa esiin esimerkiksi unimaailmassa.

       Tiedämme, että teissä on syttynyt halu tutkia koko Norjan rannikko ja meillä on siihen vissi osuus. Te teette sen niissä puitteissa, mihin teillä on mahdollisuus, mutta mielestänne te ette voi pyyhkiä sitä halua pois. Me ymmärrämme hyvin ne teidän fyysisen maailmanne rajoitukset, joiden puitteissa teidän on elettävä.

 

      Haluamme tuoda tässä esiin sen, että emme umpimähkään tyrkytä tietämystämme, vaan valitsemme ne ihmiset pitkällisen seurannan tuloksena, joille raotamme näkymätöntä todellisuutta peittäviä verhoja. Teitä on seurattu lapsesta saakka.

 

      Liittyivätkö viikolla käyneet vierailijat reissuun?

      Nämä vierailijat eivät olleet suoraan tekemisissä Norjaan liittyvien tapahtumien kulussa, mutta he olivat tietoisia siitä, mitä teille siellä on tapahtunut. Heitä kiinnostivat ne muutokset, joita teissä mahdollisesti oli tapahtunut matkan aikana. Heillä oli kuva teistä ennestään. Mahdollisesti muutkin seuraavat teitä entistä tiiviimmin.

 

 

 

19.5.2011

      Viesti J:n vauvalta?

      Sieluni kehitys on sellaisessa vaiheessa, että voimakkaiden tunteiden kyllästämä ja jännitteinen ilmapiiri muodostavat parhaan ympäristön kehitykselleni. Olen valinnut vanhempani kauan sitten. Nyt olen todella onnellinen päästessäni teidän luoksenne. Muistakaa aina, että minä olen se, joka on valinnut teidät sillä perusteella, että te muodostatte sen perheen, joka käynnistää ja panee liikkeelle sen kasvun ja kehityksen, jonka juuri tässä alkavassa fyysisessä elämässä haluan saada tai hankkia. Minun kehitykseni kannalta te olette ainoat ja oikeat vanhemmat.       

 

       

2.5.2011

      Voiko J:n vauva tulla sanomaan jotakin? 

            Kiitos kysymyksestä. J:n vauva tai itse asiassa vauvan sielu ei ole juuri nyt tavoitettavissa, mutta voinemme välittää tiedon, että hän on jo etukäteen innostunut tulevasta perheestään ja uudesta elinympäristöstään. Voitte myöhemmin asettua uudelleen kanaviksi ja katsoa, jos hän tulee itse kertomaan jotakin.

 

      Meille? 

      Teillä sitä riittää kysymyksiä vailla selviä vastauksia. Joudutte kaivamaan ne itse esiin. Olette kuitenkin kasvaneet ”kovassa koulussa”. Kun maailma suistuu vaikeuksiin, te toimitte tukevalta ja seesteiseltä pohjalta. Pysykää lujina ja olkaa kärsivällisiä.

 

      Ystävänne henkimaailmasta

 

 

      Keitä tähän ryhmään kuuluu?

      Ryhmämme toimii Lionin alaisuudessa ja valtuuttamana. Hän ei itse aina välttämättä ole paikalla. Olemme enkeliolentoja, mutta voimme antaa puheenvuoron myös sellaisille asiantuntijoille, jotka eivät kuulu enkelihierarkioihin ja on myös mahdollista, että luovutamme avatun kanavan vainajahenkien käytettäväksi.

 

      Euroopan matkasta?

      Teille on aikaisemmin sanottu, että lähdette, kun kaikki on valmista. Se on edelleen voimassa.

 

      F:sta?

      Emme halua kommentoida muuten kuin, että toimitte oikein, kun pyritte itse selvittämään hänen asiansa.

 

      M:lle?

      M:n matka toteutui juuri niin, kuin sen pitikin. Viittaamme aikaisemmin välittämiimme viesteihin.

 

      Pä:lle?

      Hänessä on potentiaalia. Sen hyödyntäminen vaatii selvää tavoitteen asettelua. Rohkeasti liikkeelle. Tsemppiä.

 

      Pe:lle? 

      P tietää, mihin on menossa. Siksi hänen ei tarvitse hötkyillä. Hän etenee rauhallisesti ja hosumatta valitsemallaan tiellä.

     

 

 

3.4.2011

      Teidän kehityksenne ja kasvunne eivät tapahdu eivätkä etene omalla painollaan lineaarisesti, vaan niihin vaikuttavat joka päivä monet yksittäiset tapahtumat. Tapaatte ystäviä aivan fyysisesti, saatte puhelinsoittoja, viestejä ja terveisiä. Ne saattavat tuntua sattumilta, mutta ne eivät useimmiten sitä ole, vaan niiden takana vaikuttaa johdonmukainen ohjaus. Henkilökohtainen tapaaminen ystävän tai kenen tahansa toisen ihmisen kanssa avartaa ajattelua ja vaikuttaa siihen jollakin tavalla. Samanlainen vaikutus on viesteillä tai vaikka vain terveisillä. Kaikki ne yhdessä ohjaavat teidän kehitystänne. Teillä itsellänne on kuitenkin vastuu siitä, minkä tyyppisiä ihmisiä tapaatte, minkälaisia viestejä ja terveisiä otatte vastaan. Te itse vastaatte siitä, että säilytätte elämänne kehityksen suunnan.

 

      Viesti M:lle?

      Kun ihminen lähtee vieraaseen ympäristöön, hän saa etäisyyttä arkipäiväänsä ja näkee oman tiensä ikään kuin itsensä ulkopuolelta. Silloin pystyy tarkastelemaan omaa elämäänsä eri tavalla kuin arjessa. Ilman A:a hän ei olisi tullut lähteneeksi yksin eikä hänelle olisi tarjoutunut tällaista oman elämän tarkastelun mahdollisuutta.

 

 

 

18.3.2011

      J:n äidiltä jotain viestiä vauvasta?

      J:n äiti ja syntyvä lapsi ovat läheisiä ystäviä. Tuo ystävyys on kehittynyt ja kasvanut monien aikaisempien elämien aikana. Sielun (lapsen) synnyttyä jälleen fyysiseen elämään, ystävyyssuhde jatkuu rajan yli. Sillä tulee olemaan suuri merkitys hänen fyysisen elämänsä alkutaipaleella. Ystävyys ei katkea, vaan sen luonne muuttuu äidin palattua fyysiseen elämään. 

 

 

 

11.3.2011

      Se, mitä puhuitte yleisönosastokirjoituksesta, oli hyvä idea. Takokaa silloin, kun rauta on kuuma. Japanin katastrofin kaltaisen tapahtuman uutisointi herkistää ihmisten mielen. He ovat peloissaan, heillä on ikään kuin ikkunat auki. He ovat valmiita lukemaan, ymmärtämään ja hyväksymään sellaisen selityksen, joka on eräällä tavalla ”toisesta maailmasta”. Voitte koostaa tekstin vanhoista kanavoinneista,  ja siinä säilyy se jokin, joka koskettaa lukijoita.

      Japanin järistyksessä ei sinänsä ole mitään epätavallista, se on aivan normaali maankuoren ilmiö, mutta näitä tapahtumia on nyt lähiaikoina ja lähitulevaisuudessa keskimääräistä tiheämmässä. Maapallo ravistelee turkkiaan. Syyn olemme kertoneet jo moneen kertaan.

      Solidaarisuutenne kärsiviä kohtaan on lisääntynyt ja se on hyvä merkki. Ihmiskunnan tila on paranemassa, vaikka se tapahtuukin kovien kokemusten kautta. Te käytätte välillä sanontaa ”kyllä Siperia opettaa”. Se on totta. Kurottautukaa jo nyt näiden tapahtumien taakse ja koettakaa nähdä maailma sellaisena, kuin haluaisitte se olevan.

 

      Toivotamme teille kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Koetamme rohkaista teitä omassa ”suovaelluksessanne”. Toivoisimme, että voisitte useammin asettua kanaviksi. Kiitos teille yhteydestä.

                                 Vanhat ystävänne henkimaailmasta 

 

      M:lle jotain?

      M laiminlyö liiaksi omien toiveidensa toteuttamisen. Hänelle sopii hyvin kehotus ”kuuntele intuitiotasi ja toimi rohkeasti siltä pohjalta”. Hänellä on harrastus tai mielenkiinnon kohde, johon hänen olisi hyvä paneutua enemmän.

 

      M:n ja K:n vauvalta terveisiä?

      Tervehdys vaan, täältä tullaan. Tunnen tulevan veljeni ennestään. Meistä tulee hyvä nelikko.

 

 

 

1.12.2010 

      Tervehdys teille rakkaat ystävät.   

      Maailmassanne sattuu ja tapahtuu. Menette hitaasti, mutta varmasti kohti uutta ja parempaa aikaa. Ette näe maailmanloppua tai mitään muutakaan siihen verrattavaa mullistusta, muutos tapahtuu pienemmin askelin. Eräät uskonlahkonne odottavat Jeesuksen toista tulemista – niin on tehty pari tuhatta vuotta – samalla he uskovat maailmanne tuhoutuvan. Jeesuksen toinen tuleminen ei tarkoita sitä, että hän tulisi fyysisesti takaisin, vaan kysymys on siitä, että hänen edustamansa elämäntapa ja opetukset nousevat oikeaan arvoonsa. Niin kuin olette aikaisemmin saaneet tietää ja niin kuin olette maailmaa tarkkailleina ymmärtäneet, rahan ja talouden valta romahtaa ja henkiset arvot, ne, joita Jeesus edusti, nousevat etusijalle. Tämä muutosprosessi on käynnissä ja siihen menee oma aikansa. Olkaa kuitenkin kärsivällisiä. Tulette huomaamaan, miten maailmanne tapahtumat johtavat juuri tähän suuntaan. Kehitys saattaa lähitulevaisuudessa kulminoitua joihinkin väkivaltaisiin purkauksiin maapalloanne kohtaavien fyysisten mullistusten lisäksi. Muutosta vastustavat voimat huomaavat tappionsa ja lopulta turvautuvat väkivaltaan ja sodan keinoihin. Olkaa rohkealla mielellä. Teillä siellä Pohjolassa ei ole varsinaista hätää. Olkaa silti valmiina, teidän apuanne tullaan tarvitsemaan tavalla taikka toisella. Saatatte joutua tekemään vaikeita valintoja, mutta me olemme silloin teidän tukenanne.

      Kiitämme teitä ja olemme iloisia, että jatkatte kanavointia.

                        Ystävänne henkimaailmasta

 

      Missä olimme viime yönä?

      Ystävänne Plejadeilta esittelivät teille joitain asioita, mutta emme halua tarkemmin puuttua heidän ja teidän välisiin asioihin. Emme välttämättä tiedä kaikkea.

 

      M:lle viestiä N:sta? 

      N:lla on mielenpohjaan kätkettynä jokin vanha pelko, joka aika ajoin vaikuttaa hänen toimintaansa.

 

      S:lle jotain?

      Tärkeintä on, että kuuntelet intuitiotasi, sydämesi ääntä. Unohda kokonaan ulkopuolisten odotukset ja toiveet. Tarkkaile motiivejasi.

 

      M:lle ja K:lle?

      He ovat rohkeita ja tekevät ennakkoluulottomia valintoja. Tällä asenteella he kyllä löytävät oman tiensä.

 

      Meille? 

      Kiitos. Jatkakaa samaan malliin. Ne asiat, joita toivotte, alkavat vähitellen toteutua. 

 

                   

6.6.2010

      Raamattunne mukaan Jeesus sanoo: missä te kokoonnutte minun nimissäni, siellä minä olen. Voimme laajentaa tätä muotoon: missä te kokoonnutte auttaaksenne toisianne ja muita ihmisiä, siellä me olemme. Kun te haluatte auttaa, me autamme teitä ja teidän autettavianne. Teillä oli päivällä juuri sellainen tilaisuus, jossa osa meistä oli läsnä. Samoin siellä oli monia muitakin olentoja, myös henkimaailmassa olevia rakkaitanne. Tunsitte aivan oikein meidän läsnäolomme.

 

      Haluamme kertoa teille asian, jonka ehkä tiedättekin. Yleisesti ottaen, kun ryhmä muodostuu, sen jäsenet ovat eri kehitysvaiheissa, mutta kaikki pyrkivät samaan suuntaan. Silloin käy niin, että ne, jotka ovat korkeimmalle kehittyneitä kiihdyttävät taaempana tulevien etenemistä. Heidän kehityksensä on näin ollen nopeampaa, kuin jos he eivät olisi ryhmän jäseniä. Edistyneimpiä tämä luonnollisesti kuormittaa, mutta koska kokoontumisten tarkoitus on vilpitön ja hyvä, henkimaailman tuki on silloin käytettävissä. Alkuun usein sattuu ylilyöntejä ja harhaan astumisia. Ajan mittaan ne kuitenkin vähenevät, koska taaempana tulevat saavuttavat pisimmälle ehtineitä ja alkavat nähdä selkeämmin oikean tien.

 

      Olette hyvässä vauhdissa. Tämän tulevan tauon jälkeen jatkatte uudella innolla. Toivotamme teille menestystä.

 

      Vanhat ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

30.5.2010

      Yleisesti voidaan sanoa, että ihmisen sielu poistuu kehosta unen aikana. Se, miten pitkään sielu viipyy matkoillaan, on hyvin yksilöllistä. Joissakin tapauksissa poissaolot ovat lyhytaikaisia, kun taas kehittynyt ja kypsä sielu voi viipyä poissa pitkiäkin aikoja. Hyvin yksilöllistä on myös se, miten paljon ihminen unesta herättyään muistaa näistä matkoista. Useimmiten muistikuvat pyyhkiytyvät pois, koska ne saattaisivat olla häiriöksi päivätietoisuudessa. Ne jäävät kuitenkin muistiin, jos ihmisellä on kyky hallita tietoisuuttaan ja ajatusmaailmaansa. Tällaisessa tapauksessa hän voi käyttää matkansa kokemuksia ymmärryksensä avartamiseen.

 

      Teillä on kysymyksiä.

 

Keitä mukana häissä? (N)

       Ymmärrämme, että sinua kiinnostaa tämä kysymys. Siihen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ja helppoa vastausta. Poismenneet sukulaiset ja ystävät ovat ilman muuta kiinnostuneita tulemaan paikalle, mutta he eivät välttämättä viivy pitkään, jotkut vain käväisevät. Tuollaiset tilaisuudet kiinnostavat myös muitakin henkimaailman asukkaita ja heitäkin voi piipahtaa paikalla.

 

N:n ja T:n vauvasta?

      Tämä sielu päätti tulla heti, kun sai siihen tilaisuuden sekä sopivat vanhemmat ja olosuhteet. Hän pitää eläimistä ja tulee harrastamaan asioita, jotka liittyvät niihin. Pitäkää vanhemmat varanne, hän osaa myös kiertää teidät pikkusormensa ympäri.

 

Onko J:n äidillä asiaa J:lle?

      Olisin niin halunnut lohduttaa sinua siinä syvässä surussa, jonka lähtöni sinulle aiheutti. Oli uskomatonta havaita se, että ajatukset ja tunteet kulkevat rajan yli. Ole iloisella ja rohkealla mielellä. Täällä on sanomattoman kaunista. Olen jo tottunut liikkumaan täällä ja tapaamaan tänne tulleita ystäviä ja läheisiä. Minulla on todellakin hyvä olla täällä.

 

E:sta?

      E on valinnut vanhempansa huolella. Tässä elämässä hän haluaa kehittyä nopeasti. Varsinkin henkisen elämän alueella on asioita, jotka hän haluaa kokea suorastaan ahmien. Vanhemmat saattavat yllättyä ja hämmästyä monta kertaa. Ilon aiheita on useita. E:n valjaita ei saisi vetää liian tiukalle.

 

      Kiitämme teitä tästä yhteydestä. 

            Henkimaailman ystävät

 

 

 

12.5.2010

      Tervehdys teille. Kehottaisimme teitä kuitenkin lepäämään. Tämänkaltainen rasitus ei juuri nyt ole teille hyväksi. Kiitos teille kuitenkin.

 

 

 

9.5.2010 

      Tervehdys teille. Kuuntelimme ajatuksianne ja haluamme ensimmäiseksi kommentoida E:n kaavailemaa yleisönosastokirjoitusta. Olemme iloisia, että hän haluaa tönäistä ihmisten ajatuksia uusille urille. Hiukan provosoivana se toimisi varmasti tehokkaimmin. Olemme mukana hänen hankkeessaan.

 

      Euroopan ja maailman talous on juuri tällä hetkellä samanlaisessa tilanteessa kuin uittomies kelluvalla tukilla: pienikin virheliike johtaa miehen kastumiseen tai maailmantalouden syöksymiseen entistä syvempään lamaan. Nähtäväksi jää, miten paljon kastutte. Joka tapauksessa moni asia tulee muuttumaan. Ette silti voi keskittyä täysin talousasioihinne, koska myös luontoäiti ravistelee itseään samanaikaisesti. Olette eläneet kuin syöpäläiset sen turkissa.

 

      Teidän oma tilanteenne on vähitellen selkeytymässä ja kirkastumassa, niin kuin olette tunteneetkin, mutta vielä teiltä vaaditaan hiukan kestävyyttä. Tulemme olemaan kanssanne kaikissa käänteissä, jotta olisitte iskuvoimaisia sitten, kun teitä tarvitaan.

      Emme nyt rasita teitä enempää, mutta toivomme, että asetutte mahdollisimman pian kanaviksi. Täällä on myös muita olentoja, jotka haluaisivat sanoa jotakin. Rauhallista iltaa teille ja kiitos yhteydestä.           

                  Vanhat ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

3.5.2010 

      Tervehdys teille, täällä ollaan. Olemme seuranneet teidän elämänne vaiheita ja myös maailman tapahtumia. Jokainen päivä näyttää tuovan tullessaan uuden katastrofin tai mullistuksen. Inhimillinen hätä tai aineellinen hävitys ei tunnu muuttavan mitään, paitsi jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. On ilmeisestikin niin, että teidän elämäntapaanne voi vaikuttaa vain talouden kautta. Ehkä Eurooppa on juuri nyt kokemassa terveellisen säikähdyksen. Olette lähes joka maassa eläneet yli varojenne; tavoitelleet pelkästään aineellista hyvää hintaan katsomatta. Vallan hierarkioistanne on kehittynyt sellaisia, että päätöksenteko tapahtuu pelkästään talouden asiantuntijoiden esitysten pohjalta. Olette sysänneet sivuun ne, joilla on syvällisempää ja laaja-alaisempaa tietoa, minkä pohjalta rakentaa yhteiskuntianne. Me näemme, että käsillä on aika, jolloin johtajienne on taivuttava kuuntelemaan heitä. Ehkä on niin, että ensin on tapahduttava jonkin suuren talouden linnakkeen romahdus, ennen kuin päättäjänne tajuavat, mihin on jouduttu. Eikä vain päättäjänne, vaan valitettavasti myös suurin osa kansalaisista elää saman talousharhan vallassa.

 

      Sittenkö meille?

      Olette oikeassa. Ette ole päässeet helpolla, mutta teistä onkin ollut tarkoitus tehdä ”timantteja”. Olette valmiita mihin tahansa haasteisiin. Tulette huomaamaan hämmästyen, miten luontevasti selvitätte tilanteita, jotka sivulta katsottuna tuntuvat lähes toivottomilta. Juuri tämä ominaisuus ja kyky ovat se, jota olemme teissä kehittäneet. Se on siitä erikoinen, että se tulee esiin vain tosi tilanteissa. Kun ensimmäinen tällainen tilanne on ohi, olette hämmästyneitä itsekin, miten siitä selvisitte.                                      

      Pitäkää kaikissa tilanteissa aina mielessänne, että olemme kanssanne. Pyytäkää apua ja me teemme kaiken, mikä on sallittua. Haluamme rohkaista teitä ja valaa teihin uskoa, luottamusta ja voimaa. Tarvitsemme teitä. Olette meidän työkalujamme fyysisessä maailmassa.

                        Kiitos teille.

                       Ystävänne henkimaailmasta.

 

      Nimet sivuilla?

      Olemme iloisia kotisivuistasi. Me emme ole niin tarkkoja intimiteetistämme. Sitä parempi, mitä enemmän ihmiset joutuvat pysähtymään ja ajattelemaan asioita tästäkin näkökulmasta. 

 

 

 

02.04.2010

        Epätavallinen paikka teillä, niin että tervehdys vaan.

        Leppoisaa pääsiäistä. Ne nopeimmat eivät aina ehdi pysähtyä. Lepo on erittäin  tärkeä teidän terveytenne kannalta. Ahneus on omiaan ajamaan teitä yhä vaan uusiin suorituksiin. Olemme havainneet ihmisten kaipaavan muutosta alituiseen kiireeseen ja todellakin muutos on välttämätön. Teillä on jo slow food ja pian teillä on hidas elämäntapa. Ajatelkaa kokemaanne merkitysten kannalta, mikä itse asiassa on tärkeää.

        Kiitos teille. Olette väsyneitä.

        Ystävänne.

 

 

01.02.2010

         Haluamme palata teidän eilisiin keskusteluihinne enkeleistä.

 

        Ihmisen tie on kulkea kohti Jumalaa. Se on sielun jatkuva kehitys elämä elämältä niin, että fyysistä kehoa ei enää tarvita. Fyysisen kehon merkitys on siinä, että sen kautta ja avulla sielu hankkii ne kokemukset,  jotka voi saada vain aineellisessa elämässä. Sielun kehitys ei pääty fyysisestä kehosta luopumiseen, vaan se jatkuu henkimaailmoissa vielä pitkään, kunnes se joskus saavuttaa jumaluuden ja sulautuu siihen. Ihmissielu ei missään kehityksensä vaiheessa muutu enkeliksi tai toimi sellaisena. Enkelit ovat suoraan luotuja ja kullekin on jo luotaessa määritelty tehtävä ja annettu tämän tehtävän vaatimat ominaisuudet. Kun siis olette kosketuksissa jonkin enkeliolennon kanssa, tiedätte, että olette silloin tekemisissä suoraan luodun jumalallisen olennon kanssa.

 

        Saitte juuri lyhyen kommentin, joka koski eilistä keskusteluanne. Aihe on erittäin mielenkiintoinen ja laaja, eikä vähiten siksi, että teidän maailmassanne on vallalla monenlaisia nurinkurisia käsityksiä enkeleiden olemuksesta. Raamattunne ei asiaa juurikaan valaise, pikemminkin päinvastoin. Niinpä monet New Age – otsikon alle sijoitettavat henkisen kehityksen liikkeet ovat muokanneet omia käsityksiään ja selityksiään. Monilla ihmisillä on todellisia enkelikokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet heihin syvästi, mutta koska enkeleiden toimintatavat ovat ymmärryksenne tavoittamattomissa, ihmiset ovat selittäneet  kokemuksensa kuka milläkin tavalla, ja samalla tulleet luoneeksi oman käsityksensä enkeleistä.

       Haluamme joskus myöhemmin palata perusteellisemmin näihin kysymyksiin. Nyt yhteytemme ei ole riittävän stabiili pitkään ja vaativaan yhteydenpitoon.

 

       Tiedämme, että odotatte meidän valaisevan hankalaa ja monimutkaista elämäntilannettanne. Olemme kuitenkin huomanneet, että te ette ole eksyksissä, vaan teillä on sisäinen tieto kohtaamienne vaikeuksien merkityksestä ja tarkoituksesta. Näin ollen meidän ei varsinaisesti tarvitse taluttaa teitä eteenpäin, mutta toki rohkaisemme teitä parhaaksi katsomallamme tavalla. Olette tunteneet sen aika ajoin synkimmillä hetkillä sisimmässänne.

       Iloitkaa talven kauneudesta. Aurinko nousee jatkuvasti ylemmäksi ja ylemmäksi, ja pian on käsillä sellainen kevättalven jakso, jolloin joudutte siristelemään silmiänne häikäisevien hankien kimalluksessa. Ahmikaa tätä lisääntyvää valoa pitkän pimeän jakson jälkeen. Seuratkaa ympäristöänne, pian huomaatte luonnon heräämisen ensimmäiset merkit. Katselkaa, kuunnelkaa ja nauttikaa.

      Olemme iloisia, että järjestitte meille tilaisuuden päästä sanomaan muutama sana. Odotamme seuraavaa tilaisuutta. Nyt emme rasita teitä pidempään. Toivotamme teille hyvää iltaa. Nauttikaa pienistä asioista.

 

            Joukko ystäviänne henkimaailmasta

 

 

 

06.08.2009

                 Tervehdys teille. Täällä olemme.

       Panimme merkille onnistuneen torjunnan. Teitä vastaan hyökättiin taas. He tietävät, etteivät pysty lannistamaan teitä, mutta tekevät kiusaa.

      Tarkkailkaa ajatuksianne ja mielenliikkeitänne, ja pyytäkää meiltä suojausta ja voimaa silloin, kun siltä tuntuu.

      Menkää nyt jo nukkumaan. Teillä on huomenna pitkä päivä.

             Ystävänne henkimaailmasta

 

 

 

18.9.2008

                  Pidimme lupauksemme, saitte Mintun takaisin. Tämä ei ole aivan normaalia, yleensä koiran sielu vaihtaa paikkaa eikä välttämättä synny saman rodun edustajana uudelleen. Näimme, miten tärkeä vanha Minttu oli teille ja miten hyvin te siitä huolehditte. Saatte nyt jatkaa siitä, mihin jäitte, vaikka keho onkin nyt toinen.

 

       Toiseen asiaan. Ajat ovat muuttumassa, kuten olette kuulleet ja lukeneet. Mutta te saatte katsella tapahtumia vähän kuin ulkopuolisina. Teidän lusikkanne ei ole siinä sopassa. Niinpä te voitte antaa apuanne puolueettomasti, kun se aika tulee.

       Haluamme palata näihin kysymyksiin aivan lähitulevaisuudessa ja toivomme silloin, että saamme käyttää teitä kanavina. Tiedämme, että teillä on vuorossa reikilähetys. Ryhtykää siihen, emme kuitenkaan poistu kauaksi. Kiitämme tästä yhteydestä.

        Henkimaailman ystävät   

 

 

 

12.5.2008

                  Yksilöinä, kansakuntina ja ihmiskuntana olette voineet tehdä valintoja vapaan tahdon pohjalta. Olette tehneet valintanne lähes yksinomaan taloudellisten arvojen perusteella. Ette ole toimineet kovinkaan viisaasti. Olette ajautuneet kaikilla tasoilla umpikujaan. Ette näe, ettekä ymmärrä ahdinkonne perimmäistä syytä, vaan lyötyänne ensin päätä seinään, alatte kysellä Jumalaltanne, miksi seinä oli tiellänne.

 

 

 

8.5.2008

       Eegeam tässä. Tervehdys teille. Olen oppaiden ”esimies”.

       Jouduitte tekemään raskaan päätöksen. Se piti tehdä ja se oli oikein, Mintun aika oli tullut. Sen lepovaihe on lyhyt ja se alkaa olla jo valmiina tutkimaan uutta ympäristöä. Teille jäi siitä kauniita muistoja, olkaa niistä kiitollisia. Luopuminen kuuluu väistämättä elämään. Kun joutuu luopumaan jostakin rakkaasta, jää suuri tyhjä aukko. Mutta sellainen aukko tulee aina täyttymään, jotakin uutta tulee tilalle.

 

      Yhteydenpitomme on ollut nihkeää. Siihen on monia syitä. Kuuluu asiaan, ettei eteneminen ja kehitys näissä asioissa ole lineaarista, vaan se tapahtuu sykäyksittäin ja siihen kuuluu pysähdyksiä ja taka-askeliakin. Ratkaisevaa on, mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä. Olette nyt ikään kuin stand-by – tilassa, valmiina välittömään toimintaan, jos sitä tarvitaan. Ympärillänne on monia ihmisiä, jotka ovat jotenkin kiinnostuneet ja viehtyneet siitä, mitä teillä on sanottavana ja mitä voitte välittää meiltä. Antakaa heille mahdollisuuksienne mukaan sitä henkistä ravintoa, jota he tarvitsevat.

      Kiitos teille tästä yhteydestä.

 

 

 

25.11.2007

      Hyvää iltaa ystävät! 

      Keskustelkaamme nyt vielä ajatuksen voimasta elämässänne ja koko maailmankaikkeudessa. No niin, yritämme sanoa asian lyhyesti ja ytimekkäästi. Te luotte oman tulevaisuutenne ajatuksillanne. Se miksi ajatus tuntuu teistä uskomattomalta, johtuu siitä perspektiivistä, mistä elämää tarkastelette: näette sen ajan perspektiivistä, ja olette pilkkoneet sen vielä pieniin osiin hahmottaaksenne maailmaanne ja kokemuksianne siinä. Tämä ajan harha saa asian näyttämään siltä, kuin ajatuksillanne ei olisi luovaa voimaa. Te ette huomaa ajatustenne tuottamia tapahtumia elämässänne, sillä ajanjakso niiden välillä on teidän näkökulmastanne katsottuna pitkä. Se mitä luotte ajatuksillanne tänään, tapahtuu ja toteutuu vasta vuosien kuluttua. Ymmärrätte tämän paremmin, kun olette jättäneet fyysisen ruumiinne ja siirtyneet katselemaan olevaisuutta ja kokemaan ajatustenne voiman uudesta näkökulmasta.

      Kuoleman jälkeen sielunne huomaa välittömästi tämän aikaviiveen poistuneen ja kokee, kuinka sielun ajatukset todentuvat heti. Toiselle tasolle siirtynyt sielu kokee siis ajatuksensa saman tien. Jos sielu ajattelee esimerkiksi rakkaitaan, hän on heidän luonaan samassa silmänräpäyksessä ja jopa heidän kaikkien luonaan yhtä aikaa. Teidän tulisi muistaa tämä teiltä unohdutettu asia jo maallisen elämänne aikana, näin säästyisitte monelta murheelta. Ajatustenne tulisi olla tavallaan kuin yhtä rukousta, näin voisitte olla luomatta niiden voimalla negatiivisia tapahtumia elämäänne. Emme voi kylliksi muistuttaa teitä ajatustenne vaikutuksista ja siitä, että niillä todella on merkitystä. 

      Saimme sanottua sen mitä tällä kerralla pitikin. Kiitämme teitä.

 

      J:lle?

      Pyydämme häneltä vielä hieman kärsivällisyyttä. Viittaamme myös oman ajatusenergian käyttöön. Hän tulee saamaan vielä työn ja asunnonkin, josta pitää. Nyt on tärkeää ajatella, kuin asiat olisivat jo tapahtuneet, näin hän edesauttaa niiden toteutumista.

      H:lle?

      Hänen tulee pohdiskella sitä, kuka hän on ja mitä hän haluaa, kuinka hän haluaa elämällään ilmentää sitä, mitä hän on. Onko hän onnellinen nyt vai tulisiko asioita muuttaa. Kehotamme häntä syvälliseen itsetutkisteluun ja tekemään sen jälkeen ratkaisunsa. Muuta emme voi sanoa.

      E:lle?

      Onnittelemme häntä. Mitä hänellä on sydämellään? Jokainen teistä tekee omat ratkaisunsa, niihin emme voi ottaa kantaa. Hän on seurannut tunteitaan hyvin voimakkaasti.

      Äkkinäiset päätökset, jotka perustuvat tunnekuohuun, voivat osoittautua kyllin hyviksi, mutta myös huonoiksi. Te kuljette omia polkujanne, joskus käännytte väärään suuntaan, mutta voitte aina palata takaisin ja saada uuden mahdollisuuden.

      K:lle?

      Hän elää tilannetta, jollaisessa jokainen teistä on vuorollaan. Emme näe oman onnellisuuden uhraamista toisten hyväksi hyveenä. Hänelläkin on edessään tuskallisten asioiden läpikäyminen. Varmuus omasta arvomaailmasta tulee selväksi vain pitkällisten pohdintojen tuloksena. Silloin tulisi pystyä sulkemaan kaikki muiden odotukset ja painostus mielen ulkopuolelle. 

       Kiitämme teitä rakkaat ystävät. Näemme jälleen kun aika on.

      Veljenne korkeimman luotuina.  

 

 

 

23.9.2007

                  Jigel tässä rakkaat ystävät, Lion on myös.

 

      Muutosten suhteen on painettu jarrua: eivät tule niin voimakkaina, kuin vielä kesällä näytti. Iloitkaa siitä, että monissa valtioissa on herätty tekemään muutoksia. Yhteinen uhka on saanut ihmeitä aikaan.  Se on lähentänyt monia kansoja ja pannut ne ensimmäisen kerran ottamaan huomioon, että ne kaikki purjehtivat samassa veneessä avaruuden rannattomalla merellä. Vaara ei silti ole ohi. Joudutte vielä tekemään paljon elämäntapanne muuttamiseksi. Se, että katastrofien mustat pilvet ovat koko ajan taivaanrannassanne, ajaa teitä näihin muutoksiin. Kokonaan ette kuitenkaan enää pysty mullistuksia välttämään.

      Lion on ollut pitkään sidottuna muihin projekteihin ja on nytkin vain käymässä ottamatta sen kummemmin osaa itse yhteydenpitoon. Silti langat ovat hänen käsissään. Ymmärrämme, että olette olleet viimeiset puoli vuotta kovin sidottuja arkisiin askareisiinne. Näemme kuitenkin, että tulevan talven aikana voitte paneutua syvällisemmin yhteydenpitoon ja myös keskustelemaan ystävienne ja muidenkin kiinnostuneiden kanssa niistä kysymyksistä, joita olemme näissä kontakteissa nostaneet esiin. Nämä asiat ovat tärkeitä itsessään ja niitä olisi joka tapauksessa syytä pohtia, vaikkei mitään mullistusten ja katastrofien uhkaa olisi olemassakaan.

      Olette ehkä kyllästymiseen saakka saaneet kysymyksiä esitettäväksi meille. Kysymykset sinänsä eivät ole välttämättä aina merkittäviä, mutta se, että ihmiset esittävät niitä, on erinomaisen hyvä asia. Se kertoo heidän kiinnostuksestaan henkimaailmaa kohtaan ja paljastaa sen, että maaperä on valmis kylvöön. Teidän tehtävänne on kylvää harkintanne mukaan. Puhukaa niistä asioista ja tuokaa esiin sellaisia näkökohtia ja havaintoja, joita katsotte näiden ihmisten ymmärtävän. Vastaamme jatkossakin kysymyksiin, älkää aristelko esittää niitä meille.

 

      Olemme iloisia tästä yhteydestä emmekä nyt halua uuvuttaa teitä. Kun nyt lopetamme tämän yhteyden, olette edelleen pirteitä ja teille jää hyvä kuva. Tiedämme, että se innostaa teitä seuraavaan yhteydenpitoon.

 

      Jigel, Lion ja kumppanit.

 

 

                                                                                                                  

16.9.2007

      Tervehdys teille! Teillä on kysymyksiä.

      E:lle?

      Hän on elämänsä tärkeimmässä käännekohdassa. On selvää, että valintojen tekeminen sellaisessa tilanteessa hirvittää. Hänen olisi hyvä käsitellä mielessään kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja kuvitella sitten oma elämäntilanteensa esim. viiden vuoden kuluttua kussakin tapauksessa. Uskomme tämän harjoituksen osaltaan helpottavan päätöksentekoa.

      Hänellä on tieto siitä suunnasta, johon hän haluaa elämänsä kulkevan. Jokin tämänhetkisistä valintavaihtoehdoista johtaa lähes samaan suuntaan. Valintansa hänen on tehtävä itse, mutta kehotamme häntä luottamaan intuitioonsa ja pyytämään henkimaailmasta ohjausta.

 

      H:lle masennuksesta?

      Perimä määrittelee varsin voimakkaasti fyysisen kehon - sielun käyttövälineen – toimintarajat ja ominaisuudet. Maaelämään tullessaan sielu valitsee muun ohessa fyysisen kehonsa peruspiirteet hankkiakseen juuri niitä kokemuksia, joita se kasvuunsa ja kehitykseensä tarvitsee. Ne voivat olla perinnöllisiä sairauksia, perimästä johtuvia taipumuksia tai muita suvussa kulkevia erityispiirteitä. Näiden ominaisuuksien kirjo on valtava - ja kuten tiedätte, kahta samanlaista ihmistä ei ole.

      Jokin neuvo?

      Kehotamme sinua jättämään muutamat asiat omaan arvoonsa, äläkä vaadi itseltäsi liikaa.

      J-veljestä?

      Unessa te todellakin tapaatte. Poismennyt seuraa fyysiselle tasolle jääneiden läheistensä elämää. Rakkauden ja yhteenkuuluvuuden side luo mahdollisuuden näihin tapaamisiin henkimaailman tasoilla.

 

           Toivotamme hyvää yötä ja kiitämme yhteydestä. 

                  Jigel ja kumppanit.

 

 

29.8.2007

            Olemme kutsuttuna paikalla, Lion on mukana myös.

   

   Juuri nyt tilanne maapallollanne on muuttumassa kriittiseksi. Emme osaa emmekä haluaisikaan kertoa, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mitä se sitten onkaan, olkaa rauhallisella mielellä. Tapahtumia ei päästetä ryöstäytymään täysin valloilleen. Edessä on kuitenkin muutos- ja puhdistusprosessi, josta olemme jo aikaisemmin kertoneet. Voitte valottaa maan asioiden tilaa ja sitä mitä on odotettavissa sopivaksi katsomallanne tavalla niille, joiden uskotte ymmärtävän asioita aivan niin kuin olette jo tehneetkin. Ehkä voisitte vielä hiukan korottaa ääntänne.

      Useat kansat ovat jo havahtumassa tylyyn todellisuuteen. Se on lieventävä asia, mutta tapahtuu auttamattomasti liian myöhään. Niitäkin on, jotka eivät vieläkään halua nähdä tai tunnustaa tosiasioita. Nämä ryhmät ovat ikään kuin iltalypsyllä: haluavat pidättää itselleen näennäisiä etuja niiden kustannuksella, jotka ovat jo tehneet taloudellisesti raskailta tuntuvia päätöksiä.  

      Kun mullistusten laineet käyvät korkeimmillaan, teille paljastuu ihmisen alaston raadollisuus kaikessa kaameudessaan. Onneksi tuollaiset ääri-ilmiöt tulevat jäämään melko vähäisiksi, mutta niiden esiintyminen kertoo paljon. Niiltä, jotka näissä olosuhteissa nousevat johtamaan ja kanavoimaan avustus- ja pelastustoimia, vaaditaan todellista voimaa ja lujuutta. He eivät sitä vielä tällä hetkellä tiedä itsessään olevankaan. Kuten arvaatte, me tulemme ohjaamaan näiden ihmisten toimia ja huolehtimaan myös siitä, että heillä on riittävä voima ja tuki takanaan.

      Vaikka elätte mullistusten odotuksessa, tehkää tyynesti arkiset askareenne ja toimeentulonne vaatimat työt, mutta varautukaa siinä sivussa harkitusti tulevaan. Tiedätte elämänkokemuksenne ja sisäisen tiedon pohjalta, mitä tarvitsette noissa tulevissa poikkeusoloissa. Voitte vihjata muillekin, joiden katsotte ymmärtävän näitä asioita, että hekin varautuisivat jollakin tavoin tulevaan. Emme halua pelotella älkääkä tekään pelotelko, mutta vara on aina viisautta. Onhan teitä kehotettu ennenkin pitämään pientä kotivaraa, koska monenlaiset kriisitilanteet ovat aina mahdollisia.

 

      Kiitämme teitä kun olitte taas kanavina ja toivomme, että voisimme pitää teihin säännöllisesti yhteyttä. Pyrimme myös antamaan teille jonkin merkin, jos katsomme yhteyden välttämättömäksi.

 

      Lion, Jigel ja kumppanit.

 

 

 

11.8.2007

        Tervehdys teille!

       Tänään teillä on ollut vaiherikas päivä. Kuten tiedätte, elämä on yllätyksiä täynnä ja joskus niitä kasaantuu yhteen päivään useitakin.  Rikkaus piilee niissä – ja opetus myös. Suunnittelette usein itsellenne lukujärjestyksen ja tarkan työsuunnitelman seuraaviksi päiviksi. Sen te teette loogisen ajattelun, tietonne ja järkenne avulla. Yleensä ottaen tämä on aivan oikein. Laajemmassa mielessä ja korkeammalta katsottuna teistä tulisi oman logiikkanne ja järkeilynne orjia ja urautuisitte ja menettäisitte kyvyn nähdä elämään liittyvät monimutkaiset asiayhteydet, ellei teidän suunnitelmia välillä vähän sormeiltaisi.

      Olette kyllä huomanneet aikaisemminkin, että teidän ns. pieleen mennyt päivänne on tuntunut illalla tarkasteltuna virkistävältä ja se on saattanut poikia jonkin oivalluksen. Tiedämme, että ette ollenkaan sure tätä päivää.

  

      V:stä?

      Elämässä tapahtuu asioita, joiden merkitystä tai tarkoitusta ei voi nähdä välittömästi. Kaikki on kuitenkin osa suurta suunnitelmaa. Teistä jokainen toimii omassa roolissaan toteuttamassa sitä. Kaikki on siis etukäteen kirjoitettua ja suunniteltua. Voitte nyt ihmetellä ja hämmästellä ja kenties pelätäkin tapahtumia, mutta jälkeenpäin tarkasteltuna ne tuntuvat luonnollisilta ja tarkoituksenmukaisilta.

      Haluamme korostaa tässäkin yhteydessä, että pelko on täysin turhaa. Teistä ja teidän ystävistänne ja sukulaisistanne pidetään kyllä aina ja kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa huolta.

      Huolenpito ei tarkoita sitä, että kaikki asiat tapahtuisivat niin kuin te toivotte tai mikä teidän maailmassanne juuri nyt näyttäisi oikealta ja hyvältä vaan sitä, että teidät pyritään pitämään sillä tiellä, jonka olette tänne tullessanne valinneet. 

       Toivotamme teille hyvää yötä ja kiitämme tästä yhteydestä.

                  Jigel ja kumppanit.

 

 

 

11.7.2007

      Tervehdys teille, tässä Jigel. Uutta ystäväämme kiinnostaa tänään ihmisten uskonnolliset katsantokannat.

      Uskontonne ovat merkillisellä tavalla keskenään ristiriidassa, vaikka monissa niistä on samoja aineksia. Kiintoisaa on havaita, miten kristillisten kirkkojen sisällä riidellään siitä kuka on oikeassa. Kaikki ovat joutuneet tulkinnoissaan hakoteille eikä mikään kirkkokunta tai lahko voi väittää olevansa lähempänä totuutta kuin toinen. Lähestyvien luonnonmullistusten ohessa kirkkonne ja uskonnolliset järjestelmänne joutuvat myllerrykseen, ja kun tilanne rauhoittuu, huomaatte uskontonnekin puhdistuneen.

      Käytätte nyt usein Jumalaa tai uskonnollisia käsitteitä politiikan tekemiseen. Suistatte näin monien ihmisten pyhiksi kokemat asiat arkipäivän politiikan tyhjänpäiväisten puheiden tasolle.

 

      Kiitos kun olitte kanavina. Vieras tuli paikallisuniversuminne keskuksesta.

 

 

1.7.2007

                  Tervehdys teille, tässä Jigel. Kiitos kun asetuitte kanaviksi.

      Uusia ajatuksia on ilmassa. Jokainen ihminen on valmis toimimaan kehityksenne suunnan muuttamiseksi. Vaikeus on siinä, että heistä suurimman osan silmät eivät ole avautuneet näkemään yhteisen planeettalaivanne kurssia. Näin ollen elämän ja kuoleman kysymys – sananmukaisesti – on onnistua kääntämään heidän katseensa menosuuntaan ja saada heidät näkemään mikä horisontissa odottaa, mikäli kurssia ei muuteta. Meidän arviomme mukaan asiat tulevat menemään niin, että ensimmäiset myrskyt ja mylläkät tulevat havahduttamaan heidät ja saavat heidät kysymään mitä on tapahtumassa. He heräävät todellisuuteen kuin unesta. Suunnanmuutos on näiden tapahtumien jälkeen mahdollinen, mutta kuten ymmärrätte, iso laiva kääntyy hitaasti ettekä voi välttyä kaikilta vahingoilta. Tärkeintä kuitenkin on, että elämäänne ja kehitykseenne liittyvien asioiden tärkeysjärjestys tulee muuttumaan.

      Materiaalisten ja taloudellisten arvojen merkitys romahtaa. Ette nyt rohkene kuvitella tuota romahdusta, mutta kun se on tapahtunut, tunnette suurta huojennusta. Luottakaa siihen, että olette kaikesta huolimatta Korkeimman suojeluksessa ja hänen valvontansa alaisena.

      Teidän on tavalla tai toisella opittava universumissa vallitsevat kosmiset lait. Jos uhmaatte näitä lakeja, kolhitte ihmiskuntana itsenne, joudutte oppimaan kantapään kautta. Ei ole kuitenkaan kenenkään etu, että tuhoutuisitte kokonaan, niin pitkälle teidän ei anneta mennä.

      Toivomme teidän rohkaistuvan näistä sanoista ja uskomme, että pyritte vapaaehtoisesti tarkistamaan nykyistä kurssianne. Saatatte kokea tämän jo jankutukseksi, koska olemme puhuneet näistä samoista asioista yhä uudestaan ja uudestaan. Emme muuta voi ja tulemme jatkamaan tätä niin pitkään kuin näemme sen tarpeelliseksi. Älkää tekään kanavina menettäkö innostustanne ja kärsivällisyyttänne tässä tilanteessa.

      Kiitos, että saimme tuoda nämä sanat teidän kauttanne näkyvään muotoon.

 

      Jigel 

 

   

 

20.5.2007

       Uusia vieraita tulossa teille.

       Ystävänne kääntyvät puoleenne, kun tapahtumien kulku alkaa hirvittää heitä. Teitä on vahvistettu tulevan varalle myös siten, että ette ole siitä edes tietoisia. Löydätte nämä voimat itsestänne sitten, kun niitä tarvitaan. Rohkaiskaa ystäviänne heti, kun näette siihen aihetta – heiltäkin vaaditaan paljon. Olemme yhä tiiviimmin kanssanne, vaikka ette sitä aina huomaa. Tarkoituksellisesti annamme teidän navigoida elämän merellä ilman meidän näkyvää ohjausta. Näin te opitte luottamaan itseenne. Olemme kuitenkin aina taustalla emmekä päästä teitä ajamaan kiville. Kehittämällä luottamusta omiin kykyihinne selviydytte paremmin missä tahansa arkipäivän ongelmissakin.

      Tämä tällä kerralla, palaamme asiaan niin pian kuin teille sopii. 

 

 

 

11.5.2007

      Kuten sanoimme, Jigel miettii kuumeisesti kuinka ystävänne rupeaisivat käytännössä levittämään meidän antamaamme tietoa. Tällaisessa tilanteessa on oltava varovainen ja hienotunteinen. Ristiriita vallitsevan katsantokannan ja teidän saaman tiedon välillä on ilmiselvä. Annamme lisää tähän liittyvää tietoa myöhemmin, kun olette levänneet. Olkaa tarkkaavaisia.

      Jigel

 

 

 

6.5.2007

      Tervetuloa istuntoon! Tässä Jigel ja kumppanit.

      Useat ihmiset ovat salaa sisimmissään huolissaan vallitsevasta elämänmenosta. He eivät useinkaan uskalla ottaa asiaa puheeksi ystäviensä kanssa, koska eivät oikein osaa jäsentää tuota tunnetta. Toisaalta he jollakin tasolla tajuavat, että heidän on luovuttava monista asioista, jos antavat tuolle sisäiselle tunteelle vallan. Heillä on aavistus siitäkin, että elleivät he luovu vapaaehtoisesti näistä asioista, he tulevat menettämään ne joka tapauksessa. Se jokin on ahne, materialistinen ja luonnonvaroja ylen määrin kuluttava länsimainen elämäntapa.

      Teidän tehtävänne on kulkea tuntosarvet ulkona löytääksenne vapaaehtoisia potentiaalisia suunnanmuuttajia. Nämä ovat niitä ihmisiä, joiden sisäinen ääni on jo jossakin määrin herännyt, vaikka he eivät sille paljonkaan korvaansa kallista. Kun he saavat annoksen meidän antamaamme tietoa, se saattaa aiheuttaa heissä sellaisen reaktion, jonka väistämätön seuraus on elämänmuutos.

      Jatkamme samasta aiheesta seuraavalla kerralla. Teillä taisi olla jokin kysymys?

 

      A:lle istuntoterveisiä?

      Teidän planeettanne on paikka, jossa sielujen kehitys tapahtuu erityisesti ihmissuhteiden verkon hiovan vaikutuksen avulla. Ystävänne on oiva esimerkki siitä, miten tämä käytännössä toimii. Tällaiset koettelemukset, joista aina seuraa voimakas kasvupyrähdys, pohjautuvat edellisen elämän tapahtumiin. Kun hän jättää tämän karikon taakseen, hän tulee huomaamaan purjehtivansa selkeillä vesillä, missä ilma on raikasta ja hengittäminen helppoa.

      On oikein, että hän käyttää yhteiskuntanne tarjoamaa tällaisten tilanteiden varalle luotua palvelua hyväkseen; lähiympäristön saamat kolhut jäävät näin pienemmiksi, samoin vastareaktiot. Muistutamme, että meillä on pyynnöstä mahdollisuus valaista hänen tietään. Hän näkee kyllä sen, mutta ongelmana on sen vaikeakulkuisen rotkon ylitys, jossa hän juuri nyt on. Odotamme pääsevämme pian onnittelemaan häntä hyvin suoritetusta kokeesta.

 

      Voiko J tulla istuntoon, onko turvallista?

      Hänen tilanteensa on niin vakava, että mikä tahansa pyrkimys nostaa häntä on hyväksi. Hän voi olla mukana pienessä ryhmässä.

 

      Mikä Volvoa vaivaa?

              Eipä olla asiantuntijoita.

 

      Olette nyt uudella kehityspolulla. Jatkakaa innolla eteenpäin! Kiitos tästä yhteydestä!

      Jigel ja kumppanit.

 

 

 

30.4.2007

      Tervehdys teille ystävät, tässä Jigel. Kiitos yhteydestä. Lienette jo tietoisia siitä, että muutokset maailmassanne ovat alkaneet. Tekisitte viisaasti, jos varaisitte itsellenne pienen varmuusvaraston, joka sisältäisi elintarvikkeita ja jotakin muuta tarpeellisena pitämäänne. Voitte mainita asiasta myös ystävillenne, joiden katsotte ymmärtävän asian. Älkää pelästykö, sillä mistään katastrofista ei sentään ole kysymys, mutta eihän vara venettä kaada.

       Uusia ihmisiä on tulossa vaikutuspiiriinne. Ottakaa heidät ilolla vastaan ja jakakaa sitä tietoa, jota olette meiltä saaneet. Tehkää se kuitenkin harkitusti, niin että ette kyllästä heitä heti alkuunsa. Annostelkaa kullekin hänen sulatuskykynsä mukaan, osaatte kyllä arvioida, miten sen teette.

      Tulette saamaan kulloinkin tarvittavaa tietoa suoraan ja eri tilanteissa, siis muulloinkin kuin varsinaisissa istunnoissanne. Toivomuksemme on, että tästä lähtien asettuisitte tiheämmin meidän käytettäviksemme. Toki kuitenkin niin, että ette laiminlyö muita velvollisuuksianne.

      Olette viime aikoina kärsineet jonkinasteisesta henkisestä lamasta, mutta se on jo takana. Nyt alkaa jälleen uusi vaihe. Se tulee lisäämään vastuutanne, mutta myös tuottamaan lisääntyvässä määrin työn iloa ja tyydytyksen tunnetta. Toivotamme teille kaikkea menestystä ja hauskaa vappua.

 

      Jigel ja kumppanit.

 

 

 

29.4.2007

      Me olemme jo odottaneetkin. Kaikki aikaisemmat arviot maailmanne tapahtumista ovat voimassa. Kiinnittäkää huomiota uutisissa kerrottuihin asioihin. Ne ovat alkusoittoa tulevalle. Olette aivan oikeassa selittäessänne ne tapahtumat ilmastomuutoksen avulla, mutta seuraavassa hetkessä poliitikkonne vesittävät selityksenne.

       Tapahtumat ovat lähteneet liikkeelle lumivyöryn tavoin, eikä niitä voi pysäyttää. Kun mylläkkä aikanaan rauhoittuu, maailmanne on aivan toisen näköinen. Älkää antako valtaa pelolle, vaan toimikaa sen mallin mukaan, johon olette valmistautuneet, joka on teissä sisäisesti.

      Teidän ympärillänne on ihmisiä, jotka on johdatettu luoksenne latautumaan siitä tiedosta ja varmuudesta, jota he ovat valmiita levittämään ja kylvämään ympäristöönsä.

      Kiitos ajastanne!

 

 

 

15.2.2007

      Tervehdys teille vanhat ystävät! Eikö elämä olekin ihmeellisen kiehtova - mitä syvällisemmin sitä oppii tuntemaan, sitä suurempia arvoituksia nousee eteen. Se mitä juuri äsken koitte, johti teidät aivan oikeaan päätelmään. Koira ei aina välttämättä ymmärrä sanoja, mutta se pystyy sieppaamaan vaikutelman siitä tunnetilasta, jonka puette sanoiksi. Näin ei ole pelkästään koiran kohdalla, vaan monet muutkin eläimet pystyvät tähän.

      Kuka oikein olet?

      Olen paikallisuniversumissanne liikkuva sanansaattaja, halusin vain vahvistaa teidän aavistelunne. Jätän teidät nyt viettämään iltaanne. Onnea ja menestystä tehtävällenne.   

      Annoitko merkin tullessasi?

       Kyllä annoin.

 

 

 

12.1.2007

      Olen V:n opas. V on siirtynyt valoon. Hän ei ole vielä itse valmis kertomaan terveisiä. Hän tointuu nopeasti ja on pian täydessä touhussa.

      H:lle terveisiä?

      Sinä H et ole tullut tähän elämään kulkemaan oikopolkuja. Olet noussut ylämäkiä ja lasketellut alamäkiä ja olet oppinut kaikista kokemuksistasi. Olemme sinusta ylpeitä. Näemme, että pyrit vilpittömästi seulomaan kokemuksistasi totuuden esiin. Sinulla on tärkeitä tehtäviä edessäsi.

      Korkeimman siunausta sinulle.

 

 

 

2.1.2007

      Olemme paikalla suurella joukolla. Rakkaat lapset, tätä hetkeä me olemme odottaneet. Olette ottaneet pitkän ja rohkean askeleen, ja olemme teistä ylpeitä. Ratkaisunne vaatii voimaa ja itsenäisyyttä, niin kuin uudisraivaajalta aina vaaditaan. 

      Kaikki tahot eivät välttämättä ymmärrä valintojanne, mutta monille avaatte rohkeudellanne tien. Älkää epäröikö tai pelätkö, olemme kanssanne.

      Ystävänne henkimaailmasta.

 

 

 

8.12.2006 

                  Tervehdys ystävät hyvät!

      Me olemme ajatelleet kertoa teille uskonnollisista kysymyksistä. Olette kuulleet sanonnan ”isän luokse on monta tietä”. Ottakaa se tosissanne, sillä niin todellakin on. Te olette repineet uskontonne pieniksi riekaleiksi ja pilkkoutuminen näyttää jatkuvan edelleen. Jokaisessa sirpaleessa luodaan omat säännöt ja painotetaan erityisesti joitakin raamatunkohtia. Näin syntyy tälle lahkolle ominainen tie isän luo.

      Tällä tavalla kukin lahko on siis luonut oman tiensä. Omituista on kuitenkin se, että te tuomitsette toistenne tiet vääriksi ja pidätte omaanne ainoana oikeana. Miten te voitte ajatella, että vain te olette oikeassa ja kaikki muut olisivat erehtyneet. Teidän tulisi laajentaa näkökulmaanne ja avartaa ajatteluanne.

       Ei ole yhtä ainutta totuutta. Se näyttäytyy aina hiukan erilaisena riippuen tarkastelukulmasta. Koettakaa hahmottaa niitä vuosisatoja ja – tuhansia, joiden aikana käsitys Jumalasta on saanut ylleen sananselittäjien kirjavan kuorrutuksen. Tämä kuorrutus on lähestulkoon peittänyt näkyvistä sen yksinkertaisen ja kirkkaan totuuden, joka teille on annettu ja jonka te jokainen voisitte löytää sisimmästänne. 

 

 

 

18.10.2006

      Rakkaat lapset, olette juuri löytäneet avaimen siihen oveen, jonka tulette avaamaan. Tämän oven takaa avautuu uusi vaihe työssänne. Avatkaa se ovi voimakkaasti ja pelottomasti. Kun niin teette, innostus valtaa teidät. Teistä tuntuu, kuin koko maailma olisi jalkojenne juuressa ja teillä olisi valta ja voima tehdä mitä ikinä haluatte.

      Teidät on valittu ja teillä on se lähes täydellinen tieto, minkä ihmissielu voi saavuttaa – ja vielä enemmän, te olette lupautuneet vapaaehtoistyöhön, joka hipoo suorituskykynne rajoja.

                  Menkää lepäämään ja olkaa onnellisia!

                  Lion.

 

 

 

4.10.2006

       Olette sopineet elämänne perussuuntaviivat ennen fyysiseen maailmaan tuloanne. Teitä on koulutettu kestämään sitä, että asiat eivät aina suju odotustenne ja toiveittenne mukaan. Kärsivällisyys ja pitkäjännitteisyys ovat ne avaimet, jotka sopivat suuren salin lukittuihin oviin.

      Olisitte voineet tehdä hätiköityjä ratkaisuja, mutta silloin teitä ei olisi johdatettu näille oville. Niistä astuttuanne olette sen juhlayleisön edessä, joka on tullut teitä kuulemaan. Olette voittaneet vaikeudet ja välttäneet karikot aivan niin kuin olitte suunnitelleet. Se aika on lähellä, jolloin voitte vapauttaa tukahdutetut energianne ja nousta täyteen lentoon niin kuin lentäjä, joka vapauttaa jarrut kiitoradan päässä.

       Toivotamme teille loppumetreille voimaa ja kestävyyttä. Olemme kanssanne.

                  Lion ja kumppanit.

 

      Seuraavatko poismenneet läheistensä elämää?

      Kyllä. Poismenneet rakkaanne seuraavat teidän elämäänne ja pyrkivät opastamaan, ohjaamaan ja rohkaisemaan teitä elämänne tärkeissä ratkaisuissa kaikkien niiden mahdollisuuksien mukaan, joita heillä on käytettävissään. Se, miten he käytännössä toimivat, riippuu siitä, mitä kykyjä he ovat itselleen kehittäneet. Kaikissa tapauksissa rakkaudellinen suhde on katkeamaton ja ikuinen riippumatta siitä, kykeneekö se ilmentymään fyysisellä tasolla.

      Ensi talvi?

      Teidän tulevaisuutenne on omissa käsissänne. Luotte sen tekemällä joka päivä valintoja. Se on teidän oikeutenne ja velvollisuutenne. Me emme voi ohjata valintojanne, koska teillä on vapaa tahto. Toki teidän reaktionne ja toimintatapanne tuntien voisimme antaa arvion, aivan kuin sääennusteen, mutta sitä emme halua tehdä.

      Kaikella on aikansa. Joudutte kohtaamaan tosiasiat sitä mukaa, kun ne tuodaan eteenne. Katsokaa aina eteenpäin ja luottakaa siihen, että kohtaatte rohkealla mielellä ja luottavaisesti sen, mitä ikinä tiellenne tuodaankin.

 

         Kiitämme teitä vilpittömästä halustanne tuoda valoa siihen pimeyteen, jonka ympärillänne näette. 

                  Lion ja ystävänne.

 

 

 

1.9.2006

      Kuka?

                Oppaanne, teidän yhteinen. Sanokaa minua Balthasariksi.

      Mitä haluat sanoa?

      Ohjaan teitä yhteisessä tehtävässänne. Sen te tunnette, sen aika on alkamassa. Olkaa rohkeita ja pelottomia, tapaamme pian uudestaan.

 

 

 

1.5.2006

      Olkaa tervetulleita ja nauttikaa Vapusta ja kauniista kevätpäivästä. Iloitkaa ja antakaa ilonne tarttua ympäristöönne. Ilolla on taipumus levitä.

      Haluaisimme nyt palata aikaisemminkin käsittelemäämme ikävään asiaan, nimittäin teidän ihmisten elämäntapaan. Materialistinen ja ahneuden läpitunkema elämänne johtaa teidät väistämättä muiden ikävien seurausten lisäksi pelkotiloihin. Koska olette perustaneet elämänne ja asettaneet turvanne aineellisiin asioihin, mieleenne tunkee menettämisen pelko. Sisimmässänne ymmärrätte, että kaikki aineellinen hyvä saattaa kadota hetkessä. Saatatte menettää terveytenne, saatatte menettää muiden arvostuksen, saatatte menettää asemanne ja ystävänne, ja näiden mukana menee silloin pohja elämältänne. Olette yhä enemmän huolissanne epidemioista ja pandemioista, murehditte mahdollista talouden taantumaa jne.

 

         Hieman eri aiheeseen: teidän kristinuskonne on seuraavana suurennuslasimme alla. Valitettavasti siitä löytyy kritisoitavaa yllin kyllin.

      Vietätte tänään työn ja kevään juhlaa, ja äskettäin teillä oli Pääsiäinen, jota vietitte yhtä synkissä tunnelmissa kuin aina ennenkin. Haluaisimme tuoda kristinuskoonne toisen painotuksen, sillä keskitytte edelleenkin Jeesuksen syntymän ja kuoleman tapahtumiin. Unohdatte näin tärkeimmän sanoman, mitä hänellä oli teille jättää uskonnolliseksi perinnöksi, nimittäin ylösnousemuksen. Olette tehneet Jeesuksen syntymän juhlasta loisteliaan ja yltäkylläisen tapahtuman, joka verottaa vuosittain paitsi voimavarojanne, niin myös kukkaroanne. Kristillinen kirkkonne hyväksyy tämän materiaalisen hyväntahdon juhlan osana kulutusjuhlianne, mutta me näemme sen lähinnä irvikuvana sen henkisestä syvemmästä tarkoituksesta. Mielestämme Joulun materiaalinen juhlinta saa väistyä ja kristillisen kirkon tulisi keskittyä enemmän pääsiäisenaikaisiin tapahtumiin. Kyseessä on siis hengellisen perinnön uudenlainen painotus.

      Surette Pääsiäisenä Jeesuksen kuolemaa ja painotatte sitä kaikissa Raamattuun perustuvissa opetuksissanne. Huomionne tulisi nyt kiinnittyä hänen ylösnousemukseensa, sillä se on tärkein perintö, minkä olette häneltä saaneet. Te kaikki olette ylösnousevia, kuolemattomia ja ikuisia sieluja. Miksi ette riemuitsisi näin hienosta elämäänne mullistavasta tiedosta, jonka olette tärkeydessään unohtaneet kaiken muun alle. Teidän tulisi pohtia syvemmin ylösnousemuksen merkitystä niin uskonnolliselta kuin henkilökohtaiseltakin tasolta. Teidän uskontonne suurin merkitys on siinä. Kuolemaa ei ole.

 

      Se oli siinä, teidän sanontaanne lainataksemme. Mekin laitamme nyt hatut päähämme ja ryhdymme simanjuontiin, tapojanne lainataksemme. Puhallamme teille palloja, henkisiä palloja, ilon palloja. Hauskaa wappua!

 

      Lion ja kumppanit.

 

 

 

29.4.2006

      Teille on muodostunut yhä vain selkenevä ja kirkastuva kuva tämänpuoleisesta todellisuudesta. Toivomme, että pystyisitte levittämään tätä tietoa ympäristöönne ja jakamaan totuuden yhä useamman kanssa.

      Teidän uskoanne ja luottamustanne tähän tehtävään on koeteltu. Olemme seuranneet ja tarkkailleet teitä, eikä meillä ole mitään aikomusta jättää työtä puolitiehen. Ihmisen perusluonne on sellainen, että jos tällainen vaikea ja monimutkainen projekti rupeaa sujumaan liian hyvin ja liian helposti, siitä seuraa keskittymisen herpaantuminen ja ponnistelusta luopuminen. Kun eteen tulee normaaliin elämään kuuluvia ylämäkiä, alamäkiä ja ennalta arvaamattomia esteitä, ne pitävät teidät valppaina ja tarkkaavaisina ettekä herpaannu tai jää lepäämään laakereillanne.

 

      Älkää vetäkö hernettä nenäänne. Näin me teitä kuitenkin koulutamme. 

      Lion.

 

                     

 

26.1.2005

                  Lion tässä, hyvää iltaa teille rakkaat ystävät!  

      Aloitamme opetuksen kertomalla, mitä teidän on tehtävä, kun lohdutatte hätääntyneitä ihmisiä. Suurin osa heistä on menettänyt ilonsa ja toivonsa kokonaan eivätkä he näe tulevaisuuttaan vähimmässäkään määrin elämisen arvoisena.

      Aloittakaa kertomalla meistä ja siitä, mitä me olemme sanoneet henkimaailman todellisuudesta. Kaikella, mitä elämässä tapahtuu, on tarkoituksensa, mitään ei tapahdu sokeasta sattumasta, sillä olette kylväneet tapahtumien siemenet jo aikaisemmin. Nykyhetki on kuin sadonkorjuun aika, vaikkakin tässä tapauksessa katkeran sadon. Siihen sisältyy ankara opetus. Näennäisesti olette menettäneet elämänne pohjan, mutta tämä menetys avaakin teille mahdollisuuden nähdä sen todellisen perustan. Se perusta ei voi olla aineellinen, vaan se tosiasia, että olette ikuisia olentoja.

     Maailmassa eläessänne olette onnistuneet lähes täysin häivyttämään kaiken tiedon tästä. Olette hukkuneet hillittömään materialistiseen kilpavarusteluun ja tässä järjettömässä kamppailussanne olette olleet vähällä aiheuttaa totaalisen tuhon koko maapallollenne.

      Olette nyt vajonneet eräässä mielessä pohjalle, eikä teillä ole muuta suuntaa kuin ylöspäin. Ette voi tuhlata enää kaikkia voimianne ylettömään aineellisen hyvän haalimiseen, vaan voitte suunnata energianne aivan toisella tavalla. Huomaatte pian uudenlaisen ilon ja sisäisen varmuuden valtaavan mielenne. Kun katsotte taaksenne, saatatte ihmetellä sitä, miten olette aikaisemmin eläneet ja toimineet.

      Me täältä toiselta tasolta tulemme myös entistä avoimemmin ja voimakkaammin tukemaan ja rohkaisemaan teitä uudenlaisen elämäntapanne alkumetreillä. Teidän keskuudessanne on silti vielä niitäkin, jotka haraavat vastaan eivätkä voi olla haikailematta entisen perään. Heidän kehitystä jarruttava vaikutuksensa heikkenee kuitenkin nopeasti. Koettakaa rohkaista ja lohduttaa erityisesti heitä.

       Olette täällä Suomessa sivussa pahimmista mullistuksista, mutta silti tekin joudutte luopumaan aineellisesta elämäntavastanne, koska sille ei ole enää pohjaa. Älkää silti pelätkö, sillä kun kuuntelette sisintänne, tunnette olonne yllättävällä tavalla huojentuneeksi siitäkin huolimatta, ettei teillä enää ole niitä aineellisia mukavuuksia, joihin olette tottuneet. Saadessanne tietoa joidenkin alueiden suurista tuhoista, oivallatte olevanne jollakin tavalla siunatussa asemassa. Teissä herää halu auttaa ja ryhtyä rakentamaan huomista sille uudelle henkisemmälle pohjalle, jonka puutteesta olemme teitä arvostelleet

      Te löydätte uudelleen yhteisöllisyyden ja keskinäisen vastuun ja rakkauden. Te ette kilpaile enää niinkään toisianne vastaan, vaan pyritte kuuntelemaan yhä tarkemmalla korvalla sydäntänne ja annatte sen ohjata tekojanne. Olette kuulleet mainittavan taivasten valtakunnasta maan päällä; tämä on merkki siitä.

      Sallikaa meidän sanoa, että ette kauaa sure menetyksiänne, vaan tulette omaksi yllätykseksenne havaitsemaan laaja-alaisen onnellisuuden täyttävän elämäänne yhä syvemmin.

      Te olette olleet kauan eristyksissä muusta maailmankaikkeudesta. Ette ole olleet kykeneviä keskinäiseen kanssakäymiseen. Uusi aika ja uusi elämäntapanne poistaa esteet ja kosketus muihin, niin henkimaailmaan kuin fyysistenkin olentojen maailmoihin tulee avartamaan ymmärrystänne ja rikastamaan elämäänne. Nekin, jotka ovat vielä kiinni vanhoissa maakeskeisissä uskonnollisissa näkemyksissä, tulevat yllättymään, kun heille selviää, että kaikkialla maailmankaikkeudessa palvotaan ja kunnioitetaan yhtä ja samaa Jumalaa, ainoaa ylläpitävää voimaa ja kaiken lähdettä.

 

      Olemme nyt purkaneet tämän päivän paketin. Kiitämme teitä kärsivällisyydestänne.

      Rakkaudella, Lion.

 

 

 

21.1.2005

                  Lion täällä paikalla teidän kanssanne.

      Olette taas vastaanottamassa tietoa uuden ajan energian vaikutuksista.

      Magneettisia kenttiä on muunneltu maapallollanne vastaamaan energian värähtelytaajuutta.     

       Olemme vahvistaneet ihmiskunnan tulevan kehityskulun vastaamaan maailman-kaikkeudessa vallitsevaa hyvintoimivaa mallia. Tulevat tapahtumat ovat se työkalu, joka karsii omaksumastanne elämäntavasta pois sellaiset epätoivotut piirteet, jotka ovat johtaneet teidät nykyiseen umpikujaan.

      Kun yhdessä keskitytte auttamistyöhön vaikeiden aikojen alettua, työnne tulee saamaan huomiota ja teille tuodaan apuvoimia.

      Olemme tuoneet teidän tietoonne joitakin yksityiskohtia tulevista tapahtumista. Katsomme, että rukous on teidän kannaltanne tehokkain ja varmin suojavarustus. Teitä vastaan saattaa esiintyä hyökkäyksiä, varsinkin pimeimmät ja vanhoillisimmat uskonnolliset tahot syyllistyvät sellaiseen. 

     Monet nuoret ihmiset ottavat innolla vastaan teidän välityksellänne antamamme uudenlaisen totuuden. Rohkaiskaa heitä ja tukekaa heitä, sillä heillä ei välttämättä ole ympäristön painetta vastaan sitä henkistä lujuutta, mikä teillä on.

      Te tulette ystävystymään useiden sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä työnne kannalta. Muodostatte heidän kanssaan suuremman ryhmän ja jaatte tämän uuden tiedon levittämistyötä heille, ja teille jää aikaa keskittyä kaikkein oleellisimpaan. Me täältä toiselta tasolta ohjaamme ja opastamme sekä teidän että oppilaittenne toimintaa.

      Teidän on hyvä kaikissa niissä tilanteissa, joissa tuotte esille antamaamme tietoa, ottaa huomioon kuulijoidenne mahdollisuudet ymmärtää sitä.

      Olemme tänään käsitelleet teidän asemaanne ja tehtäväänne. Tulette myöhemmin saamaan lisää teitä koskevia tietoja ja ohjeita, kun se osoittautuu tarpeelliseksi.

      Tänä iltana olette saaneet sen paketin, jonka katsomme riittäväksi. Kiitämme teitä.

 

      Rakkaudella, Lion.

 

 

 

5.1.2005

                  Lion paikalla valmiina aloittamaan.

      Teille on tulossa lisää luonnonmullistuksia, mutta ne eivät ole niin tuhoisia, kuin ennustuksenne ovat antaneet ymmärtää. Monet niistä on tehty sellaisena aikana, jolloin niiden todennäköisyys toteutua on ollut suuri. Maailmassanne on tapahtunut kuitenkin sellaisia energisiä muutoksia henkisen kasvunne kautta, että teidän on hyvä unohtaa kaikki vanhat ennustukset. 

     Olette kehittyneet positiiviseen suuntaan ja tehneet sellaisia valintoja, jotka ovat nostaneet maanne värähtelytasoa. Näin olette muuttaneet myös tulevaisuuttanne, joka sallii kehityksen jatkumisen ilman maailmanlaajuista tuhoa. Olemme iloisia siitä, ettei teidän tarvitse aloittaa kehitystänne taas alusta.

      Maailmassanne on tapahtunut ennenkin suuria mullistuksia ja katastrofeja, niistä ovat esimerkkeinä vedenpaisumus, jääkausi ja Atlantiksen mantereen tuho. Nämä kaikki aiheutettiin siksi, koska ihmiskunnan kehitys oli niin suuresti vinoutunut, ettei muuta mahdollisuutta enää ollut. Saitte aloittaa kaiken uudestaan alusta, puhtaalta pöydältä.

      Maailmaanne olisi ennustusten mukaan kohdannut lähes täydellinen tuho. Syynä siihen olisi ollut valtava asteroidi, joka olisi törmännyt maapalloonne. Kehityksenne ja värähtelytasonne nousu mahdollistivat sen, että saimme luvan muuttaa tämän asteroidin kulkureittiä, ja näin vältytte tuholta. Olemme iloisia kanssanne siitä, että olette ponnistelleet ja saavuttaneet enemmän, kuin mitä uskoimme. Tuhot eivät siis tule olemaan totaalisia, vaan paikallisia, mutta ne koskettavat teitä kuitenkin maailmanlaajuisesti. Niillä on annettavana ihmiselle omat opetuksensa, joita ilman ette pystyisi jatkamaan kehitystänne valitsemallanne tiellä.

      Teiltä puuttuu vielä todellinen lähimmäisenrakkaus, kaikkien veljienne kunnioitus samanarvoisina matkaajina maailmassanne heidän asemastaan, rodustaan tai asuinpaikastaan riippumatta. Teillä on hyvinvointivaltiona taipumus ylentää itsenne. Jakakaa kaikesta siitä hyvästä, mitä teillä jo on, heille joilta niin paljon vielä puuttuu, niin tulette saamaan kaiken antamanne moninkertaisesti takaisin.

      Puhutte paljon globalisaatiosta, ja on totta, että maailmanne on kehittymässä kohti yhdentymistä, mutta globalisaatio merkitsee myös vastuun ottamista toisistanne ja sitä, että ongelmanne ovat yhteisiä ja koskettavat teitä kaikkia. Te ette voi enää kääntää päätänne pois ettekä sulkea silmiänne, kun jotakin koskettavaa tapahtuu. Kärsimyksestä on tuleva yhä enemmän yhteinen kokemuksenne. Se tuo eteenne todellisuuden, jonka kohtaamista te ette voi välttää.

      Me emme mielellämme tee ennustuksia, koska tulevaisuuden tapahtumien kulku on niin paljon kiinni omista valinnoistanne. Tulevaisuus on kuin alati liikkuva maalitaulu. Se, mihin siinä osutte, on kiinni omista liikkeistänne. Hakekaa siis vastauksia kysymyksiinne mieluummin omasta sisimmästänne, sillä te olette olleet itse suunnittelemassa elämäänne ja sen kulkua. Teillä on siten myös vastaukset mukananne.

 

      Tauko.

 

      Teitte taukopuheillanne sillan seuraavaan aiheeseen, joka on terveys.

 

      Teillä on vielä paljon opittavaa omasta biologiastanne ja siitä, miten sielunne temppeli eli ruumiinne pysyy elinvoimaisena. Kuten olemme aiemmin kertoneet, on teidän mahdollista saavuttaa askeesin ja henkisten harjoitusten kautta täydellinen terveydentila, mutta että se ei ole tarkoituksenmukaista, koska siihen kuluisi kohtuuttomasti aikaa. Tähän on tarjolla muita menetelmiä. Kaikkein tärkein yhteinen tekijä eri menetelmissä on fyysisen ja psyykkisen kokonaisuutenne harmonia ja tasapaino. Miten tällaiseen tilaan sitten pääsette ja mitkä ovat ne menetelmät?

      Teillä on käytössänne jo nyt monia hoitokeinoja, jotka saavat osittain tällaisen tuloksen kehossanne aikaan. Näitä ovat parantavat kivet, värit ja kasviperäiset aineet. Ne eivät yksinään täysin riitä, vaan lisäksi tarvitaan tasapainottavaa energiaa, jota tämän energian kanavat teille välittävät. Tämä energia yhdessä muiden sitä tukevien menetelmien kanssa harmonisoi kehonne toimintaa syvältä solutasolta saakka.

       Kuten tiedättekin, tapahtuu soluissanne sähkökemiallista toimintaa. Usein tämä toiminta jostakin syystä häiriintyy, ja silloin seurauksena on epätasapaino, joka pyrkii kuitenkin korjaantumaan itseohjautuvasti. Mikäli epätasapaino on laajalla alueella ja kestää pitkään, ei luonnollinen suojamekanismi pysty toimimaan riittävän tehokkaasti ja seurauksena on sairastuminen.

      Hyvin usein tämän epätasapainon saavat aikaan mentaaliset syyt, mielenne negatiiviset ja väärät ajatusmallit. Tulevaisuudessa tulette kehittämään laitteen, joka tasapainottaa kehonne päästä varpaisiin. Laitteen käyttäjänä toimii täydellisen tasapainoinen henkilö, joka toimii ikään kuin mallina laitteelle. Näin se pystyy hakemaan hoidettavan kehosta tasapainotettaviksi sellaiset alueet, jotka poikkeavat mallihenkilön omista.  

      Näin ratkaisette sairauksien parantamisen ja elätte huomattavasti pidempään. Tätä keksintöä odotellessanne teidän on käytettävä muita edellä mainittuja keinoja, jotka ovat tärkeitä tiennäyttäjiä tieteellenne.

 

      Kiitämme ajastanne.

      Rakkaudella, Lion.

 

 

 

5.1.2005

Teksti yleisönosastokirjoitusta varten

 

      Aasian katastrofi on järkyttänyt syvästi mieliämme laajuudellaan ja tuhoisuudellaan. Menetykset eivät ole koskeneet pelkästään paikallista väestöä, vaan useita kansoja ympäri maailmaa, myös meitä suomalaisia.

      Millaisia ajatuksia tällainen valtava ja äkillinen luonnonmullistus meissä herättää? Ahdistusta, pelkoa, masennusta ja jopa oman uskomme kyseenalaistamista. Miten Jumala sallii tällaista tapahtuvan?

      Järjen näkökulmasta katsottuna tuhoalueella olevat maat tiesivät maanjäristyksen mahdollisuudesta, mutta olivatko ne varautuneet siihen investoimalla ja rakentamalla kattavia hälytysjärjestelmiä? Eivät! Olisiko asukkaiden, ja samalla myös turistien, turvallisuus voinut olla näiden maiden tärkeysjärjestyksessä enemmän etusijalla? Kyllä!

      Entä sitten uskontomme ja jumalakäsityksemme näkökulma, miten se pystyy vastaamaan ja lohduttamaan ahdistuneitten jäsentensä tuskaisiin kysymyksiin? Kuten olemme kuulleet, ei juuri mitenkään. Kirkko ei löydä dogmeistaan selitystä tällaisille tapahtumille. Yhtä hyvin voisimme kysyä, että miten Jumala sallii joka päivä tuhansien ihmisten kuolla janoon, nälkään, sotiin ja kulkutauteihin? Eikö näidenkin kysymysten pitäisi koskettaa sisintämme aivan yhtä paljon. Kristinusko ei tarjoa mihinkään näistä kysymyksistä järkevää selitystä. Uskomme joutuu koetukselle varsinkin hädän hetkellä, koska koemme sen niin perin pohjin puutteelliseksi ja hengeltään köyhäksi.

      Uskonto, joka on saanut alkunsa yli 2000 vuotta sitten Jeesuksen tuomasta hengellisestä sanomasta, on menettänyt voimaansa vuosisatojen kuluessa väärinkäsitysten ja tulkinnallisten kiistojen puristuksessa. Olemme kehittyneet monin eri tavoin noista ajoista, ja ymmärryksemme ja käsitteistömme on laajentunut valtavasti. Onko uskontomme tehnyt samoin? Luemme yhä Raamatusta samoja lauseita ja tulkintoja, kuin vuosisatoja sitten. Uskontomme kehitys on juuttunut paikoilleen, menneisyyteen, eikä se näin ollen voi tarjota nykyihmiselle tässä muodossaan enää hengellistä turvaa, tyydytystä ja lohdutusta.

      Mihin sitten voimme luottaa, mistä saamme vastauksia kysymyksiimme? Omasta sisimmästämme, sillä me olemme kaikki Jumalan temppeleitä, osia Hänestä, Hänen lapsiaan. Hiljentymällä ja rukoilemalla Hän vastaa meille sielumme kautta, eikä kukaan meistä jää kysymyksineen yksin.

      Mitä Hän sitten vastaa meille hiljaisuudessa kysymykseemme, että kuinka Hän sallii näin suuren tuhon ja kärsimyksen koskettaa maapalloamme? Hän vastaa, että kaikella on tarkoituksensa, mitään ei tapahdu näennäisesti järjettömästä ja mielivaltaisesta sattumasta, ja että ihmisen kärsimykseen sisältyy aina suuria sielullisia opetuksia ja kehittymismahdollisuuksia. Ellei kärsimystä ja tuskaa olisi, niin mitä me oppisimme?

       Olemme Hänen, Isän, lapsia ja leikkikenttämme on tämä yhteinen maapallomme. Hän odottaa uskomattoman kärsivällisesti, että oppisimme elämään täällä Jeesuksen mallin mukaisesti, OMASTA VAPAASTA TAHDOSTAMME rakkaudessa, sovussa ja toisistamme välittäen. Teemmekö me niin?

      Maailmankaikkeudessa vallitsevat tietyt lainalaisuudet, kuin eräänlaiset käyttäytymissäännöt, joita kaikkien luotujen tulee noudattaa. Elleivät he noudata niitä vapaaehtoisesti, opetetaan ne heille lopulta erilaisten kokemusten kautta, opettavaisimpia ovat juuri kärsimykset.

      Mitä tämä suurkatastrofin kokemus meille opettaa? Sen, että meidän tulisi kunnioittaa ja suojella luontoa, ja varautua varotoimin tällaisiin tapahtumiin. Mutta ennen kaikkea sen, että kansojen välisen yhteistyön ja avunannon tulisi olla jatkuvaa ja jokapäiväistä toimintaa, eikä tapahtua vain silloin, kun katastrofi koskettaa meitä itseämme. Vain jakamalla saavutamme rauhan, yhtenäisyyden ja kaikkien tasapuolisen hyvinvoinnin. Vain aidolla rajat ylittävällä välittämisellä ja lähimmäisenrakkaudella voimme poistaa maailmastamme kurjuuden ja kärsimyksen, niin ettemme enää tarvitse opetuksia huomataksemme sen, mitä meidän tulisi tehdä.

 

      Lion.

 

 

 

2.1.2005.

                  Lion. Hyvää iltaa teille rakkaat kumppanit.

      Tulemme olemaan kanssanne joka päivä, sillä olette nyt uuden ajan energian kanavina. Tämä uusi energia mahdollistaa sen, että pystytte kanavoimaan täysin tietoisessa tilassa, eikä teidän tarvitse luovuttaa itseänne minkään toisen hengen tai voiman käyttöön.

      Olemme jälleen tällä planeetalla tuomassa uutta, aikaanne sopivaa energiamuotoa. Kutsuunne on vastattu, ja olemme iloisia siitä, että tilanne maapallollanne on kehittymässä kaikista vastoinkäymisistä huolimatta oikeaan suuntaan.

      Muistutamme teitä yhä uudelleen siitä tosiasiasta, että olette suurenmoisia henkisiä olentoja, vaikka henkenne onkin kätkettynä syvälle tietoisuutenne uumeniin. Verho näiden kahden todellisuuden välissä on tarkoituksellisesti läpinäkymätön. Se on kuitenkin mahdollista saada läpinäkyväksi. Olette, uskokaa tai älkää, aivan ainutlaatuisessa asemassa, koska olette valinneet oppiläksynne suoritettavaksi nimenomaan tällä planeetalla, joka on tavallaan eräänlainen kokeiluplaneetta. Täällä vallitsee valinnanvapaus. Tämä vaihtoehto on erittäin vaativa, ja sitä häiritsee vielä todellisuuksien välinen verho. Tämä tekee matkastanne sellaisen, joka herättää syvimmän kunnioituksemme teitä kohtaan.   

      Tällaista valinnanvapauden planeettaa ei ole muualla maailmankaikkeudessa. Kaikki ne, jotka ovat valinneet maan inkarnoitumisensa paikaksi, ovat tehneet sen tietoisesti oman sielunsuunnitelmansa mukaisesti. Tehtävänne ei totisesti ole helppo.

      Mielestämme sielunne ovat ottaneet suurenmoisen haasteen vastaan. Jokaisella kamppailulla ja kärsimyksellä on nimenomaan teidän sieluillenne suunnattu tarkoitus. Olisitte voineet valita toisinkin, mutta monet tekijät yhdessä, karman siteet huomioon ottaen, ovat muodostaneet ikään kuin pelin, jota yhdessä pelaatte. Jokaisen nappulan, eli yksilön siirto vaikuttaa kokonaisuuteen ja pelin lopputulokseen.

      Yhä useammat teistä ovat valmiita ottamaan vastaan uuden ajan energian. Tällä energialla on vaikutuksia teidän elämäänne. Maanne värähtelytasoa tullaan muuttamaan. Olemme tulleet sankoin joukoin tähän tehtävään, ja itse asiassa työ on jo käynnissä. Nämä muutokset koskevat erityisesti maapallon magneettikenttää. 

       Tähdennämme vielä intuition merkitystä teidän kaikkien elämässä. Kuunnelkaa sen hiljaista ääntä, sillä sen tuoma tieto tulee suoraan korkeimmasta itsestänne. Muistakaa, että olette osa jumaluutta, älkää sortuko enää itsenne aliarvioimiseen. Tuokaa korkeimman minänne ajatukset arkipäiväänne, niin tulette huomaamaan sen valtavan muutoksen, minkä se saa aikaan – ensin teissä itsessänne ja lopulta itsestänne heijastuen koko ympäristössänne.

      Me rakastamme teitä äärettömästi.

      Rakkaudella, Lion.

 

 

 

19.12.2004

No niin, olemme valmiita!

            Mekin olemme, hyvää iltaa teille rakkaat ystävät!

      Iloitsemme siitä, että voimme jatkaa taas tehtäväämme. 

     Tänään puhumme kuolemasta ja sen jälkeisestä sielujen elämästä.

 

      Kuolemaan liittyy usein turhaa pelkoa ja tarpeetonta mystifiointia. Kuolema on sielun kannalta vapauttava ja avartava kokemus. Sen tietoisuus laajenee ja sielun korkein taso pystyy toimimaan täydellisesti, koska ruumis ja mieli eivät enää kahlitse sitä.

      Heti kuoleman jälkeen sielu ohjautuu sellaiseen tilaan tai paikkaan, johon ihminen on eläessään oman uskonsa mukaan vahvasti ajatellut joutuvansa. Ateisti löytää itsensä tyhjyydestä, ja hän voi viettää siellä ajanlaskunne mukaan useita vuosia leväten, kunnes hän vähitellen herää kuolemanjälkeiseen todellisuuteen. Tai hän voi kieltää olevansa kuollut ja yrittää itsepäisesti elää kuin ennenkin ihmetellen kuitenkin sitä suuresti, että miksi muut eivät enää puhu hänelle tai huomaa häntä. Tällainen sielu havahtuu kuitenkin aikanaan todellisuuteen ja ottaa sen avun vastaan, mitä henkioppaat hänelle tarjoavat, niin että hän voi siirtyä eteenpäin.

      Mikäli sielu on uskonut pääsevänsä Taivaaseen veisaamaan kunniaa Jeesuksen alttarin eteen, hän on löytävä itsensä sellaisesta paikasta, jossa myös muut samoin uskoneet laulavat. Tai mikäli sielu on uskonut kuulevansa ikuista harpunsoittoa, sitä hän todellakin kuuntelee, kunnes kyllästyy ja on valmis seuraamaan oppaita korkeammalle tasolle. Jos sielu on varma siitä, että joutuu niinkin kuumaan paikkaan kuin Helvetti, löytää hän itsensä varjojen ja hämärän laitamilta. Jeesus sanoi: ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa”.

      Haluamme sanomallamme poistaa kaikki pelkonne ja vakuuttaa, että sielu joutuu täsmälleen vain ja ainoastaan sellaiseen paikkaan kuoleman jälkeen, mihin se on uskonut joutuvansa. Ajatelkaa siis mieluimmin joutuvanne johonkin kauniiseen ja rakkaudentäyteiseen paikkaan, sillä se kuvaa parhaiten sielun matkaa kohti valoa.

      Vaikka sielu joutuisikin pelkojensa ajamina hämäriin varjojen laaksoihin, henkioppaiden apu on aina tarjolla, mikäli sielu haluaa ottaa sen vastaan. Ketään ei hylätä, ei äärimmäisen alaskaan vajonnutta sielua. Pahimpiakaan, raskaisiin rikoksiin syyllistyneitä ei jätetä eikä hylätä oman onnensa nojaan. Valinta on heidän, haluavatko he ottaa avun vastaan, nousta ylemmäksi ja päästä irti pahuuden kehästä.

      Koska sielun tajunta on laajentunut, sen korkein osa, joka nyt on aktiivinen, suorittaa menneen elämän arvioinnin ja tuomitsemisen. Tämä on todellinen helvettinne. 

      Kuvitelkaa sellaista tilannetta, jossa pieninkin ajatuksenne tuodaan julki ja näette välittömästi niiden seuraukset. Teillä ei ole salaisuuksia. Joudutte tähän helvetilliseen tilanteeseen sellaisen rakkaudellisen valo-olennon kanssa, joka hyväksyy teidät täydellisesti ja rakastaa teitä ehdoitta, olittepa sitten tehneet elämänne aikana mitä tahansa.

      Niille, joilla on ollut kuolemanrajakokemuksia, jää muistikuva valo-olennon rajattomasta rakkaudesta, ja sen kuvan he tuovat mukanaan jatkaessaan maallista elämää. Tämä muistikuva vaikuttaa heihin heidän koko loppuelämänsä ajan.

      Kuolema on kuin avaisi oven ja astuisi toiseen huoneeseen. Sielun elämä jatkuu melko lailla samanlaisena, millaisena se päättyi. Te jatkatte esimerkiksi sellaisten aiheiden opiskelua, jotka ovat teitä kiinnostaneet maallisessakin elämässä. Käytettävissänne on valtava, New Yorkin kokoinen kirjasto, josta löydätte tietoa monien maailmojen henkisistä ja hengellisistä opeista. Voitte opiskella tekniikan kehitykseen liittyviä asioita ja tuoda niitä tietoja mukananne seuraavaan elämään. Tämä koskee kaikkia tieteenaloja.

      Voitte asua taloissa tai vastaavissa, harrastaa ja tehdä niitä asioita, joihin teillä ei ollut mahdollisuutta maaelämänne aikana. Te voitte myös tavata läheisiänne, mikäli he eivät ole kiinnittyneet tai juuttuneet omien uskomustensa luomiin tiloihin. Te olette täysin terveitä, eikä teillä ole mitään rajoitteita, mitä teillä saattoi olla fyysisessä ruumiissa eläessänne. Olette kuin parhaassa iässänne. 

      Te voitte rukoilemalla auttaa rajan yli siirtymässä olevaa sielua. Rukous helpottaa sielun siirtymistä kohti valoa. 

      Lapsille kuolema on helpompi, koska he ovat olleet vähemmän aikaa poissa sielun todellisesta tilasta. He kasvavat ja kehittyvät henkimaailmassa rakkauden ilmapiirissä aikuisiksi. Pitkään sairastaneilla ja voimakasta lääkitystä saaneilla toipuminen kestää pidempään.

      Sielu voi jatkaa kehittymistään kuoleman jälkeen ja nousta korkeammille tasoille, kunnes sen on aika puhdistautua ja palata takaisin maaelämään ja jatkaa kiertokulkua, mikäli se on vielä tarpeellista. Tällaisessa tapauksessa sielu valitsee yhdessä korkeamman olennon opastamana tulevan fyysisen elämänsä puitteet ja olosuhteet. Sellaisia ovat esimerkiksi vanhemmat, maa ja kulttuuri, uskonnollinen ympäristö, geeniperimä, eli sellaiset tekijät, jotka tulevat tarjoamaan parhaat lähtökohdat sille, että sielu saa tarvitsemansa opetukset ja voi kehittyä edelleen.

      Myös syntymähetki ja planeettojen asento vaikuttavat kehittymisen edellytyksiin, koska ne vaikuttavat omilla energiakentillään haluttujen olosuhteiden muodostumista.

          On normaalia ja ymmärrettävää, että läheisen menettämiseen liittyvä suru koskettaa, mutta liikaa takertumista poismenneeseen on vältettävä, sillä se häiritsee sielun toimia kuolemanjälkeisessä elämässä. Voitte kuvitella tilannetta, jossa olette keskittyneenä johonkin työhön ja teitä jatkuvasti häiritään ja työnne keskeytetään.

      On myös sellaisia sieluja, jotka omasta halustaan ottavat yhteyttä omaisiinsa kertoakseen, että heillä on kaikki hyvin. Samoin on niitäkin, jotka haluavat kehittää yhteydenpitoa. He etsivät ihmisiä, joilla on riittävä herkkyys tähän kommunikointiin. 

      Ihmiskunnalle on nyt tärkeää saada tietää sielun kuolemanjälkeisestä elämästä, sillä se poistaa uskontonne luomia turhia pelkoja.

      Tieteenne on jo aivotutkimuksessa tehnyt sellaisia kokeita, joissa tutkijanne ovat todenneet, että syvän meditaation aikana aivoissanne tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka viittaavat meditoinnissa koettuun tunteeseen. Ego häviää ja syntyy kokemus sulautumisesta Korkeimpaan. Aivojen reuna-alueiden toiminnot supistuvat, ja juuri näillä alueilla ihminen kokee oman yksilöllisyytensä. Myös kuolemanjälkeinen elämä pystytään todistamaan vastaavalla tavalla tieteenne kehittyessä.

      Seuratkaa unianne ja kirjoittakaa niitä muistiin. Kiinnittäkää erityisesti huomiota niissä tapahtuvaan toimintaan. Unet ovat linkkinne tuonpuoleiseen ja niiden kautta voitte olla yhteydessä kuolleitten omaistenne kanssa. Unessa sielunne palaa sille tasolle, mistä se on lähtenytkin, ikään kuin omaan kotiinsa. Voitte kehittää itseänne tietoisesti sillä tavoin, että olette itse läsnä unissanne ja samalla ymmärrätte olevanne unimaailmassa.

 

      Neuvomme teitä hiljentymään ja meditoimaan, sillä näin saatte yhteyden jo eläessänne siihen valoon, johon sielunne kuolemassa palaa.   

      Kiitämme teitä. Menkää lepäämään.

      Tapaamisiin! Rakkaudella, Lion. 

 

 

 

14.12.2004

                  Lion, hyvää iltaa teille veljet!

                  On ilo tavata jälleen, on aika puhua karmasta.

      Karma on sitä velkaa, jota sielunne joutuu oikeutetusti maksamaan tekemistään erehdyksistä Korkeimman lakien mukaisesti. Kaikki se hyvä, mitä teette ajatuksissanne tai teoissanne, kohtaa teitä joko tässä tai tulevissa elämissä. Samoin on myös pahojen ja negatiivisten ajatusten ja tekojen laita. Ne tulevat kohtaamaan teitä itseänne, ja näin syntyy sielullenne karmavelkaa, joka vähenee sitten, kun olette itse saaneet kokea sen saman kärsimyksen, minkä olette muille aiheuttaneet. Neuvomme teitä kiinnittämään erityisesti huomiota myös siihen, mitä ajattelette, sillä ajatusenergia on sitä samaa energiaa, mikä johtaa tekoihin. Vahtikaa siis ajatuksianne ja kitkekää negatiiviset mielikuvanne pois jo niiden syntyvaiheessa.  

      Karmaa on useammanlaista: on yksilökarmaa, ryhmäkarmaa sekä kansoja ja koko ihmiskuntaa koskevaa karmaa. Yksilökarmassa sielu vastaa tekemistään negatiivisista teoista, kun taas ryhmäkarmassa tietty sieluryhmä vastaa ryhmänä tekemistään teoista. Kokonaisen kansan karmavelka syntyy, kun suurin osa kansasta toimii yhdessä lakien vastaisesti. Koko ihmiskunnan karma sitä vastoin koskee kaikkia niitä, jotka ovat inkarnoituneet maapallollenne ja vaikuttavat yhdessä planeettanne tilaan. Tästä on esimerkkinä maaperänne ja ilmakehänne laaja saastuminen. Te tulette siis kokonaisena ihmiskuntana vastaamaan näistä teoistanne.

      Mikäli planeettanne tila ratkaisevasti huononee yli tietyn pisteen, on heillä, joille valtuudet on annettu, oikeus puuttua tilanteeseen. Näin siksi, koska vaikka olettekin äärettömän pieni tekijä universumissa, olette silti osa kokonaisuutta, ja mikäli aiheutatte planeettojen välille disharmoniaa, vaikuttaa se osaltaan myös muihin planeettoihin, ja tähän on puututtava.

      Karma on siis hyvin yksinkertainen ja looginen laki. ”Sitä niitätte, mitä kylvätte”, ”minkä taaksenne jätätte, sen edestänne löydätte” tai ”joka toiselle kuoppaa kaivaa, hän itse siihen lankeaa”. Teillä on sananlaskuissanne monia viittauksia tähän lakiin.

      Myös Jeesus tiesi ja tunnusti karman lain olemassaolon. Nämä kohdat on jätetty pois Raamatusta ja olette omaksuneet vääränlaisen kuvan niin karman laista kuin jälleensyntymästäkin.

                        Olette olleet erinomaisen ahkeria, nöyrin kiitoksemme.

                        Rakkaudella, Lion

 

 

                

7.12.2004

         Lion on paikalla, tervehdys teille!

         Voimme nyt käsitellä hieman teidän roolianne ja tehtäväänne nimenomaan tiedon levitykseen liittyen.

      Olette toimineet maltillisesti, mikä on ollut tässä vaiheessa täysin oikein. Jatkamme vielä yhteistä tehtäväämme, teidän aikaanne soveltuvan tiedon kanavointia. Kun tehtävämme on saatettu loppuun, teille alkaa kausi, jonka aikana saatatte joutua monenlaisiin kiperiin tilanteisiin. Voitte joutua kovan arvostelun kohteeksi ja jopa pilkattavaksi. Tiedämme, että tulette kestämään kaiken sen tyynesti, sillä olemmehan teidät itse valinneet.

      Olette henkisesti kyllin vahvoja ja kestäviä, osaatte suhtautua asioihin oikealla tavalla. Olemme kanssanne kaikissa koettelemuksissa ja autamme teitä, mikäli apua tarvitsette, teidän tarvitsee vain pyytää sitä. Älkää turhaan murehtiko tulevia, sillä mitään sellaista ei tule tapahtumaan, mihin ette olisi valmiita. Voitte aluksi levittää tekstiä heille, jotka ovat siitä aidosti kiinnostuneita. Sellaisia ihmisiä on turha yrittää lähestyä, jotka suhtautuvat siihen pilkallisesti tai ovat halukkaita vain väittelemään asioiden oikeellisuudesta. 

      Olette sopineet tehtävästänne meidän kanssamme ja olemme iloisia siitä, että olette tehneet sellaisia valintoja, jotka mahdollistavat sen toteutumisen. Teillä on juuri sellaisia kykyjä ja ominaisuuksia, jotka palvelevat tehtävän onnistumista.

      Uuden ajan kynnyksellä tarvitaan rohkeutta ja pioneerihenkeä, sillä muuten ei se tieto, jota välitämme, pysty saavuttamaan ketään, eivätkä uuden tiedon siemenet löydä sieluja, joissa itää. Teidän kokeilunne nauhurin kanssa ovat olleet inspiroituja ja olette uskaltaneet etsiä rohkeasti erilaisia kontakti- ja välitysmuotoja.

      Elätte nyt sellaista teknisen tiedon kehityksen aikaa, jolloin ihmiset kaipaavat tieteellisiä todisteita kaikista asioista ja ilmiöistä. Se on kehitykseenne kuuluvaa, koska valmiutenne ymmärtää maailmaa ja maailmankaikkeutta on parantunut huomattavasti. Älyllinen ajattelu ei ole mitenkään tuomittavaa, ei myöskään hengellisissä tai henkisissä asioissa. Sitä tulee vain käyttää sisäisen innoituksen ja intuition apuvälineenä.

      Tulette huomaamaan, että maallisessa elämässänne tarvitsette näitä molempia. Tieteellinen kehityksenne ei tule saavuttamaan sitä loistokkuutta, mikä teille on tarjolla, ellette uskaltaudu ajattelemaan täysin epätieteellisesti. Silloin ajatuksenne johdatetaan sellaisille poluille, jotka vievät teidät totuuden lähteille. Ne tiedemiehistänne, jotka näin tekevät, tulevat saavuttamaan paljon, mutta hekin joutuvat aluksi kokemaan toisten pilkkaa, kestämään monia aiheettomia nöyryytyksiä.

      Vielä joskus koittaa aika, jolloin maailmankuvassanne ei ole ristiriitoja eri tieteenalojen välillä, vaan ne sulautuvat toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Niin uskonto kuin tiedekin ovat yhtä, kumpikaan ei sulje pois toistaan. Tähän tilaan on teillä vielä pitkä matka, mutta olette jo ottamassa ensiaskeleita tiellänne. Muistakaa, että teillä on aikaa vaikka kokonainen ikuisuus. Kohottakaa katseenne ylös tähtiin ja antakaa mielikuvituksenne lentää, sillä juuri niin ihmeellinen on maailmankaikkeus ja sen muuttumattomat lait kuin voitte kuvitellakaan.

 

            Olemme saattaneet tietoonne kaiken tämän illan osalta.

            Kiitämme teitä jälleen.

 

            Rakkaudella, Lion

 

 

 

26.11.2004

                  Lion, hyvää iltaa rakkaat ystävät!

      Etsikää taivasten valtakuntaa sisältänne. Hiljentykää, sillä rauha edesauttaa yhteyden saantia ja sellaisen mielentilan syntymistä, joka auttaa teitä löytämään tien sisimpäänne. Tämä yhteys on ainoa todellisuus, johon te voitte luottaa. Kaikki se maallinen ja materiaalinen, jonka te omistatte, ei ole pysyvää eikä ikuista, ettekä voi turvata siihen. Ainoa todellinen turvanne on se, mitä löydätte sisimmästänne, sielunne syvyyksistä.

            Muotoilkaa te paremmaksi kokonaisuudeksi.

 

     Rukoilkaa joka päivä aina kun voitte ja kun teillä on siihen sopiva tilaisuus. Aloittakaa rukouksenne mieluimmin kiittämällä kuin pyytämällä, sillä unohdatte usein kiittää kaikesta siitä hyvästä, mitä teillä jo on. Mutta muistakaa rukoillessanne Jeesuksen sanat ”älkää tyhjiä hokeko”, sillä mekaaninen rukouksen toisto ilman syvällistä paneutumista siihen on sisältöä vailla eikä täytä rukouksen tehtävää. Teille annettiin Isä meidän -rukous hyväksi esimerkiksi siitä, millainen se voisi olla, mutta te ette ole ilmeisesti keksineet muita yhtä hyviä rukouksia.

            Hyvä rukous on vuoropuhelua korkeimman kanssa, yhteys sisäiseen jumaluuteenne.

 

*****

      Teille on annettu suurenmoinen planeetta, jolla sieluillanne on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittyä ja oppia läksynsä. Teidän tulisi muistaa kunnioittaa maapalloanne ja sen ihmeellistä luontoa. Olette joutuneet liiallisen ahneuden valtaan ettekä halua jakaa kaikkia maan antimia tasapuolisesti keskenänne niin kuin on ollut tarkoitus. Mikäli niin tekisitte, olisi kaikilla veljillänne tarpeeksi aineellista hyvää, niin ettei kenenkään tarvitsisi elää puutteessa. Olette sitä vastoin ahneuden sokaisemina riistäneet tarpeettomasti luonnonvarojanne vain pienelle osalle planeettanne asukkaista. Lisäksi olette surutta saastuttaneet omaa elinympäristöänne, ettekä ole kehittäneet esimerkiksi sellaisia energia-muotoja, jotka olisivat olleet luontoystävällisiä.

      Me täältä toiselta tasolta olemme inspiroineet tekniikkanne kehitystä ja antaneet teille mahdollisuuden selviytyä kaikista nykyisistä ongelmistanne. Te olette valinneet vapaan tahdon lain mukaan nykyisen tienne ja käyttäneet tekniikkanne kehitystä muun muassa sotilaallisiin tarkoituksiin, ettekä yhteiseksi hyväksenne. Olette näin luoneet negatiivista energiaa, joka peittää maapallonne tummana vaippana. Äiti maanne kärsii teoistanne, ja ainoa keino, millä se voi puhdistua tässä vaiheessa, ovat tulevat luonnonmullistukset.

      Tulevat tapahtumat ovat siis vain ne seuraukset, jotka toteutuvat aiheuttamistanne syistä. Olosuhteenne tulevat muuttumaan joillakin alueilla rajusti, sitä vastoin toiset alueet pääsevät vähemmin vaurioin. Ne maat ja kansat, jotka ovat toimillaan aiheuttaneet eniten kärsimystä ja negatiivisuutta, tulevat niittämään sitä, mitä ovat kylväneet. Tuhot koskevat eniten heitä.

      Te suomalaiset ette ole luoneet kansana sellaista karmaa, että joutuisitte syyn ja seurauksen lain mukaisesti siitä nyt kärsimään. Aineelliset vahinkonne tulevat jäämään vähäisiksi moniin muihin maihin verrattuna. Sen sijaan teillä on tehtävänä auttaa heitä, jotka näissä muutoksissa kärsivät. Haluaisimme kuitenkin varoittaa teitä luisumasta liiaksi kohti markkinatalouden luomia ahneuden houkutuksia. Kuuluisaa rehellisyyttänne ja sisukkuuttanne tullaan tarvitsemaan.

      Tarkoituksenamme ei ole lietsoa pelkoa tai hysteriaa kertomalla näistä tulevista tapahtumista, mutta annamme teille kuitenkin sellaisen neuvon, että pyrkikää olemaan mahdollisimman omavaraisia niin kansana kuin yksilöinäkin. Sellaiset ihmiset, jotka ottavat muutokset rauhallisin mielin vastaan, ovat tukena ja turvana heille, joiden ulkoinen maailma on romahtanut. He ovat kullan arvoisia näyttäessään tietä niin henkiseen kuin aineelliseenkin selviämiseen.

 

      Sielunne kehittyy lukuisten ruumiillistumien kautta kohti korkeampia tasoja, mutta irti pääseminen maallisesta kierrosta on vasta sen ensimmäinen kehitystason muutos. Sielun kehitys jatkuu henkimaailmassa vielä kahden korkeamman tason kautta. Sen pyrkimys on kehittyä kohti täydellisyyttä, niin että sielu voi lopulta jäädä lepäämään Korkeimman ikuiseen valoon.

   

            Kiitän ajastanne. Tapaamme seuraavalla kerralla.

            Rakkaudella, Lion.

 

 

 

8.11.2004

Lion

      Idean pukeminen sanalliseen muotoon voi tuottaa meille joskus vaikeuksia. Haemme selkeää ja helposti ymmärrettävää ilmaisua, sillä totuus on kaikessa kauneudessaan hyvin yksinkertainen. On siis täysin tarpeetonta verhota sitä outojen sanojen ja monimutkaisten lauserakennelmien taakse.

 

      Tämä teksti, jonka saatte, on tarkoitettu erityisesti teille suomalaisille, joskin tässä sivutaan sellaisia maailmantapahtumia, jotka tulevat koskettamaan myös teitä. Historiastanne johtuvista itsetunto-ongelmistanne huolimatta olette erityinen kansa, jolla on oma tärkeä osuutensa maailman uudelleenrakentamisessa. Teitä on koeteltu monin eri tavoin, ja nämä koettelemukset ovat kehittäneet teille kansana sellaisen voiman, joka yhdessä kalevalaisen perintönne kanssa tekee teistä tiennäyttäjiä ja sillanrakentajia uuden ajan alkaessa. Teillä on hallussanne ikiaikainen tieto. Se on teille lahjana annettu, löytäkää se uudelleen ja käyttäkää sitä oikein itsenne sekä muiden hyväksi. Vaikka olettekin itsenäisenä kansakuntana varsin nuori, on henkinen historianne vanha ja ulottuu aina Atlantiksen aikoihin saakka.

 

    

7.11.2004

Lion

      Rakkaat siskot ja veli, olemme täällä tänään taas aloittamassa uutta tehtävää yhdessä. Keskitymme uuden ajan tietoon, jota te kaikki tulette tarvitsemaan. Tieto koskee niitä menetelmiä, joilla luotsaatte eksyksissä olevia ja pelon lamauttamia ihmisiä kohti parempaa ja henkisempää maailmaa. 

                  Olemme taipaleemme alussa ja pyydämme jälleen kärsivällisyyttänne. 

      Maailmassanne on tapahtumassa fyysisiä ja henkisiä uudistuksia ja mullistuksia. Tapahtumat ovat jo alkaneet ja tulevat voimistumaan seuraavien vuosien aikana. Ihmiskunnan kehittyminen eteenpäin vaatii suuriakin muutoksia, sillä vapaan tahdon lain mukaan näin on tapahduttava. Olette siis itse valinnoillanne luoneet tulevat tapahtumat. Teidän ei tule pelätä tai kauhistua niitä, sillä me olemme teidän kanssanne.

      Herkimmät teistä saattavat menettää elämänhalunsa ja uskonsa. Heitä teidän tulee rohkaista ja tukea. Te autatte heikkoja ja kärsiviä. Teidän työnne tulee olemaan henkisesti raskasta, mutta te olette vahvoja. Maailmastanne on poistettava negatiivisuutta, jonka liiallinen materianpalvonta ja siihen kiinnittyminen on aikaansaanut. Uskontonne henkinen kipinä on sammunut. Sen aika on siis väistyä uuden henkisemmän uskonnon tieltä. Älkää olko surullisia, sillä myös uskontonne on kehityttävä maailmanne kehittymisen myötä.

      Te tulette saamaan jälleen kädenojennuksen meiltä täältä toiselta tasolta. Teille tuodaan uusi kipinä, joka sytyttää henkisen palon sydämiinne luoden paremman maailman, jossa elää.

 

      Maailmanne on todellakin rakentunut pelkästään aineellisten asioiden varaan. Arvioitte ja arvostatte toisianne vain sen perusteella, mitä teette työksenne ja mitä omistatte. Näistä vääristä arvoistanne joudutte pian luopumaan. Tulette kokemaan paljon aineellisia menetyksiä, ja kaikki se, mihin olette maailmankuvanne perustaneet, romahtaa.

                  Ohjeita teille tulevaisuuden varalle:

      Eläkää jo nyt mahdollisimman luonnonmukaista elämää. Kehottakaa muitakin tekemään niin. Olosuhteenne tulevat muuttumaan niin, että luonnonmukainen elämäntyyli tulee vallitsevaksi. Valmistelkaa ihmisiä tähän muutokseen.

                  Jatkamme seuraavalla kerralla.

                  Kiitän teitä.  Lion.

 

                                                   *******

                                               

              Etusivulle       Vainajahenget        Humanoidit        Vierailijaistuntoja